Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 11. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Poskytnutí finančních dotací hasičům

Do Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS si celkem podalo žádost 50 organizací. Žádná žádost nebyla vyřazena pro neformální nedostatky.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje pro tento program

v roce 2017 je 11 000 000 Kč. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je na základě rozhodnutí radních následující:

 

1)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř

Částka: 40 500,- Kč

Projekt: Prostředky pro výuku a školení v oblasti požární ochrany

 

2)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mašťov

Částka: 80 532,- Kč

Projekt: Nákup nafukovacího raftu s příslušenstvím

 

3)Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.

Částka: 36 000,- Kč

Projekt: AED Defibrilátor

 

4)ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Částka: 90 000,- Kč

Projekt: Vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 2017 – nákup materiálu

 

5)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Braňany

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Pořízení zásahových požárních přileb pro členy výjezdové jednotky SDH

 

6)ČR – Obec Jeníkov

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Vybavení JSDH obce Jeníkov novými zásahovými oděvy a rukavicemi

 

7)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů

Částka: 83 836,- Kč

Projekt: Podporujeme mladé hasiče ve Lkáni

 

8)Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

Částka: 89 031,- Kč

Projekt: Nákup uniforem pro účely Místní skupiny Českého červeného kříže Novosedlice, Dubí,  Proboštov

 

9)Dobrovolnické centrum, z.s.

Částka: 82 900,- Kč

Projekt: Konference VÍME O SOBĚ 2017

 

10)Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Teplice

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Oslavy výročí vzniku 150 let hasičského sboru v Teplicích

 

11)Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Částka: 30 000,- Kč

Projekt: Zefektivnění humanitární a technické pomoci v Ústeckém kraji

 

12)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Libouchec

Částka: 86 400,- Kč

Projekt: Výuka s moderní (elektro)technikou

 

13)ADRA, o.p.s.

Částka: 23 000,- Kč

Projekt: Podpora připravenosti k řešení následků mimořádných událostí

 

14)SK Vodní záchranná služba Most z.s.

Částka: 95 000,- Kč

Projekt: Materiální vybavení pro stanici vodních záchranářů

 

15)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory

Částka: 68 202,- Kč

Projekt: Požární sport pro děti a dospělé

 

16)SH ČMS OSH Ústí nad Labem

Částka: 84 620,- Kč

Projekt: Nový materiál pro Speciální hasičskou olympiádu

 

17)Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Částka: 29 000,- Kč

Projekt: Centrum krizové intervence - Terénní krizový tým

 

18)Oblastní charita Ústí nad Labem

Částka: 67 500,- Kč

Projekt: Prevence a podpora osob zasažených mimořádnou událostí

 

19)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dřemčice

Částka: 71 494,- Kč

Projekt: Získáváme mladé hasiče pro zapojení do činnosti SDH v Dřemčicích – 2017

 

20)SDH Koštice

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Oslavy 120. výročí vzniku SDH Koštice

 

21)Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Požární sport pro děti a dospělé a pořádání vrcholové soutěže Extraliga ČR v požárním útoku a hasičské noci

 

 

 

 

 

22)Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hrobce

Částka: 94 601,- Kč

Projekt: Rekonstrukce – přestavba hasičské základny

Zároveň Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tyto dotace:

1)Město Košťany
Částka: 81 450,- Kč
Projekt: Výstroj a výbava pro JSDH a SDH města Košťany

2)Město Benešov nad Ploučnicí

Částka: 36 000,- Kč

Projekt: Oprava čerpadla CAS 32

 

3)Město Kryry

Částka: 88 000,- Kč

Projekt: Pořízení přívěsného vozíku za DA a defibrilátoru pro SDH Kryry

 

4)Obec Želenice

Částka: 100 000,- Kč

Projekt: Vybavení jednotky SDH Želenice

 

5)Město Dubí

Částka: 84 257,- Kč

Projekt: Podpora mladých hasičů v Dubí

 

6)Obec Horní Řepčice

Částka: 97 986,- Kč

Projekt: Doplnění vybavení členů jednotky požární ochrany obce osobními a společnými ochrannými

pracovními prostředky

 

7)Obec Hrobce

Částka: 86 629,- Kč

Projekt: Generální oprava hasičské stříkačky PS-12 se zvýšením výkonu

 

8)Obec Radonice

Částka: 369 500,- Kč

Projekt: Rekonstrukce podlah a výměna oken v hasičské zbrojnici

 

9)Město Litoměřice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

10)Obec Krásný Dvůr

Částka: 299 700,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

11)Obec Podsedice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil s přívěsem

 

 

 

 

 

12)Obec Libědice

Částka: 299 700,- Kč

Projekt: Dopravní automobil s přívěsem

 

13)Obec Lenešice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

14)Město Verneřice

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Rekonstrukce požární zbrojnice

 

15)Město Dolní Poustevna

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 

16)Město Třebenice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

17)Obec Vrbice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

18)Obec Dolní Podluží

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

19)Město Duchcov

Částka: 1 500 000,- Kč

Projekt: Pořízení CAS 20

 

20)Obec Lovečkovice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

21)Obec Málkov

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

22)Obec Dobroměřice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

23)Obec Prackovice nad Labem

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Požární zbrojnice

 

24)Obec Snědovice

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

 

24)Město Vejprty

Částka: 300 000,- Kč

Projekt: Dopravní automobil

 

25)Obec Staré Křečany

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Stavební úpravy hasičské zbrojnice – „Brtníky“

 

26)Obec Hřensko

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 

27)Město Varnsdorf

Částka: 500 000,- Kč

Projekt: Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2017       

Radní navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit rozdělení prostředků na technické

dovybavení těchto složek IZS:  (Sdruženíhasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů – kraj Ústecký a jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí) uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje. Ta projednala a doporučila tento nákup vybavení v celkové částce 7.406.169,- Kč. Cílem vybavení složek Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění technického vybavení složek IZS pro záchranu životů a majetku občanů.

Jde například o: Přilby, požární vaky, lékárničky, nehořlavé funkční prádlo, dýchací přístroj, motorové stříkačky, zásahový oblek, hadice.

SPZ Triangle – prodej plochy o výměře 4,26 ha potenciálnímu investorovi

Rada rozhoduje o rezervaci pozemků s jejich následným prodejem. Záměrem Společnosti je vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Triangle závod na výrobu karbonových pelet dále využívaných jako surovinu v gumárenském a plastikářském průmyslu. Výstavba závodu je

plánována od dubna 2018 a měla by probíhat ve IV etapách. Zkušební provoz I. etapy by měl být zahájen v únoru 2019. Celková výše investice by měla činit více jak 2 mld. Kč a měla by přinést až 180 přímých pracovních míst do roku 2025.

 

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje roku 2016 – aktualizace

V rámci aktualizace materiálu bylo upraveno rozdělení volných prostředků z hospodaření kraje z r. 2016. Rada doporučuje zastupitelům schválit rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 ve výši 307 963 tis. Kč

 

Například:

Fond rozvoje Ústeckého kraje - zvýšení o 7 000 tis. Kč na celkový objem 185 239 tis. Kč,
Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 18 000 tis. Kč na celkový objem 44 000 tis. Kč.

 

 

 

 

Rada zároveň rozhodla o:

 • zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz na navýšení osobního příplatku včetně zákonných odvodů u zaměstnanců pro rok 2017 v celkové výši 16 926 tis. Kč u následujících příspěvkových organizací z oblasti sociálních věcí.

 • zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o částku 25 000 tis. Kč na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy.

 • zvýšení objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2017 v celkové výši 12 408 tis. Kč u několika příspěvkových organizací z oblasti sociálních věcí

 • zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2017 u následujících příspěvkových organizací:

   

  Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace o částku 6 500 tis. Kč na rekonstrukci budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská)

   

  Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace o částku 4 513 tis. Kč na pořízení nových truhlářských strojů

   

  Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, příspěvková organizace o částku 1 020 tis. Kč na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č.p. 417)

   

  Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvková organizace o částku 1 529 tis. Kč na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - ul. Dvořákova)

   

  Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace o částku 1 068 tis. Kč na rekonstrukci plynové kotelny (Domov důchodců – ul. Ruská)

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - rozšíření řidičských oprávnění vybraných zaměstnanců o sk. D

 

Rada Ústeckého kraje souhlasí s tím, aby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, zajistila pro zájemce z řad vlastních zaměstnanců kurz k získání řidičského oprávnění sk. D a náklady na tento kurz budou hrazeny z běžného příspěvku příspěvkové organizace.

 

Rada Ústeckého kraje se již na několika posledních jednáních zabývala nepříznivou situací nedostatku řidičů v nákladní a osobní dopravě. Ústecký kraj se snaží k řešení přispět spoluprací na naplňování sektorové dohody v dopravě z roku 2016 s cílem otevřít od září 2017 nadstavbové studium, ze kterého by měli v budoucnu vycházet „hotoví“ řidiči nákladních vozidel.

Vedle tohoto také padl návrh na zvýšení kvalifikace zájemců z řad zaměstnanců Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. ve směru rozšíření řidičských oprávnění o sk. D opravňující k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Jelikož se nejedná o činnost, kterou organizace vykonává na základě zřizovací listiny, je tento záměr předkládán k rozhodnutí radě kraje. Zaměstnanci, kterým bude kurz poskytnut, by se měli smluvně zavázat k dalšímu setrvání v příspěvkové organizaci kraje nebo k případné náhradě nákladů za daný kurz.

 

 

 

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017 – rozdělení dotací

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o navýšení neinvestiční dotace ze schváleného rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016, těmto žadatelům:

Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2017 v rámci Ústeckého kraje

Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice

Navýšení dotace o 2 060 000 Kč na celkovou požadovanou částku ve výši 3 500 000 Kč

 

 

Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2017

Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.

Navýšení dotace o 1 160 000 Kč na celkovou požadovanou částku ve výši 2 000 000 Kč

 

Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o.

Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.

Navýšení dotace o 1 760 000 Kč na celkovou požadovanou částku ve výši 3 000 000 Kč

 

Název projektu: Činoherní studio

Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Navýšení dotace o 670 000 Kč na celkovou požadovanou částku ve výši 1 150 000 Kč

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v

Ústeckém kraji v roce 2017 byl vyhlášen pro profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a je určen na jednoleté projekty spojené s hostováním profesionálních souborů v různých místech Ústeckého kraje, na svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečena dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje, a na posílení atraktivnosti jejich repertoáru.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, ÚL“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Předpokládaná hodnotě této veřejné zakázky je 46.000.000,- Kč bez DPH

Předmětem plnění je celková rekonstrukce objektu Velká Hradební č. 49 pro potřeby SVK Ústí nad Labem v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, nutné lokální opravy krovů, dispoziční úpravy, vestavbu nového výtahu, novou fasádu objektu včetně oprav štukových prvků, restaurátorské práce v části interiéru, výměnu oken a zprovoznění venkovních předokenních rolet, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení a úpravy interiéru včetně restaurátorských prací. Součástí stavby jsou nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 6.4.2017 / 6.4.2017 | Zveřejnit od: 6.4.2017 | Účinnost od: 6.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém