Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 12. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tisková zpráva má pouze informativní charakter.
 

 
 

* Jednotky složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS) obdrží z letošního rozpočtu Ústeckého kraje vybavení za celkem 8,5 milionu korun. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2009  je naplánována částka cca 6,75 mil. Kč na kapitálové výdaje a 1,75 mil. Kč na běžné výdaje, které budou v průběhu roku čerpány na nákup vybavení podle zaslaných žádostí jednotlivých složek IZS.    

                 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ÚK p. o.

Terénní zasahové sanitní vozidlo + vybavení, transportní nosítka, defibrilátor, transportní ventilátor                                                                                   

2.000.000,- Kč

POLICIE  ČR SPRÁVA SEVEROČESKÉHO KRAJE

osobní terénní automobil s příslušenstvím

1.200.000,- Kč

 pásový dopravník materiálu – „železný kůň“ s příslušenstvím

   200.000,- Kč

grafická stanice pro zpracování videozáznamů

   300.000,- Kč

GPS do terénu, ochranné vodotěsné obleky, ponorná čerpadla, rozkládací    plastová nosítka, systém přistávacích a navigačních světel U.D.R.C

   300.000,- Kč

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  ÚSTECKÉHO KRAJE

soupravy dýchacích přístrojů  + ochranné prostředky

1.375.000,- Kč

 

rozšíření systému AMDS o 12 souč. vyrozumívacích kanálů

   330.000,- Kč

vybavení náhlavními soupravami pro RDST Matra

   295.000,- Kč

JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ

radiostanice III. etapa dle požadavků HZS

1.500.000,- Kč

motorové mobilní stříkačky + plovoucí sací koše

   750.000,- Kč

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

překážky pro činnost mládeže 2 sady                                                              

   250.000,- Kč

SOUHRN ZA VŠECHNY SLOŽKY IZS                     8.500.000,- Kč

 

Rada Ústeckého kraje dále rozhodla o poskytnutí věcných darů složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, zakoupených s využitím prostředků z krajského rozpočtu. Jedná se o vybavení v celkové částce 448,558 korun, určené policii ČR, Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje a kromě nich také Sboru dobrovolných hasičů z Velkého Března.

Policie ČR správa Severočeského kraje, dary v hodnotě 146.960,30 Kč

Navigace GPSMAP 60CSx, úhlová bruska AGP 150 – 16 D AB FastFix, elektrocentrála Honda EM30K a speciální záchranářská pila STIHL MS 460 R

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, dary v hodnotě 65.598 Kč

Vybavení na výcvik záchranářů při práci s vrtulníkem - podvěsová nosítka pod vrtulník, horolezecké vybavení, podvěsný LANYARD, operátor M/L a operátor XL.

Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Březno, dar v hodnotě 236.000,- Kč

Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS s automatickou vývěvou a příslušenstvím.

 

* Více než třetina klientů zdravotnických zařízení, kteří vyhledali lékařskou pomoc v zařízeních Ústeckého kraje, využilo v  únoru 2009 možnosti úhrady regulačních poplatků z krajského rozpočtu. Krajskému úřadu bylo zdravotnickými zařízeními doručeno 21 387 žádostí o proplacení některého z regulačních poplatků. Z celkem vyúčtovaných poplatků ve výši 5,6 milionů korun to představuje 50%. Nejvyšší objem regulačních poplatků byl účtován za hospitalizaci.  

 

počet případů

z toho VP (počet)

z toho VP (%)

vyúčtováno Kč

z toho VP (Kč)

z toho VP (%)

ambulance - 30 Kč

39 569

12 107

31%

    1 187 070 Kč

       363 270 Kč

31%

hospitalizace - 60 Kč/den

9 716

6 096

63%

    3 848 980 Kč

    2 186 070 Kč

57%

Pohotovost  - 90 Kč

6 621

3 184

48%

       595 880 Kč

       286 560 Kč

48%

CELKEM

55 906

21 387

38%

    5 631 930 Kč

    2 835 900 Kč

50%

 

Rada Ústeckého kraje vzala tuto informaci na vědomí a předloží ji krajskému zastupitelstvu, které se sejde 25. března 2009. Rada dále konstatovala, že bere na vědomí legislativní iniciativu Moravskoslezkého kraje, kterou je navrhováno úplné zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Krajská rada dále souhlasila s tím, aby Ústecký kraj hradil regulační poplatky v jím zřizovaných zdravotnických zařízeních do odvolání. Na úhradu regulačních poplatků je v krajském rozpočtu vyčleněno 25 milionů korun.

* Krajští radní nepožadují provést posouzení záměru investiční akce statutárního města Ústí nad Labem města „Parkoviště Lidické náměstí“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto usnesení přijali s podmínkami, tedy za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení. Infromace o projednávání tohoto záměru ve zjišťovacím procesu EIA jsou umístěny na této internetové adrese: http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp  kód  ULK534.

Předmětem záměru města je výstavba podzemního parkoviště pro 262 osobních automobilů pod plochou stávajícího Lidického náměstí v Ústí nad Labem. Parkoviště bude mít 2 podzemní podlaží. V 1. PP bude 132 parkovacích míst, ve 2. PP 130 parkovacích míst. Stávající stavby – kašna, fontána, zpevněná plocha -  budou podle oznamovatele, jímž je město, před zahájením realizace záměru rozebrány a uloženy k pozdějšímu použití. Vytěžená zemina bude odvezena na určenou skládku. Stavební jáma bude  vyhloubena cca 8-9 m pod stávající terén po téměř celé ploše stávajícího náměstí. Součástí stavby budou přeložky zdejších inženýrských sítí. Ústecký kraj se k záměru vyjadřuje pouze z pozice orgánu výkonu samosprávy, na jehož území by měl být projekt realizován.

* Krajští radní rozhodli o poskytnutí neinvestičních dotací 22 projektům z Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009. Současně doporučili ke schválení krajskému zastupitelstvu dalších 23 projektů. Projekty podpořené krajskou radou představují částku 1,42 milionu korun, krajské zastupitelstvo bude 25.března rozhodovat o projektech, na které je  v dotačním programu připraveno 1,74 milionu korun. Radní dále doporučili krajským zastupitelům rozdělení dotací z Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2009. Příspěvky v celkové výši 13 milionů korun jsou určeny Severočeské filharmonii Teplice, Docela velkému divadlu v Litvínově, Činohernímu divadlu města Ústí nad Labem, o.p.s, Severočeskému divadlu opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. a Městskému divadlu v Mostě. Radní rozhodovali také o rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji.

Schválili přidělení 1,020 korun do rozpočtu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Současně navrhli krajským zastupitelům k schválení rozdělení příspěvků městům pro:

1. Městkou knihovnu Děčín

   1,63 milionu

2. Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

    1,01 milionu

3. Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

    1,57 milionu

4. Městskou knihovnu Louny

    0,77 milionu

5. Městskou knihovnu Žatec

    0,3 milionu

6. Městskou knihovnu Most

    0,71 milionu

7. Regionální knihovnu Teplice

    0,99 milionu

 

* Významné finanční prostředky byly krajskou radou projednávány a rozdělovány také v  Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009. Celkem bylo rozhodováno o 17,956 milionech korun, přičemž rada doporučila krajskému zastupitelstvu k schválené 36 projektů v celkové hodnotě 17,015 milionu korun.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 12.3.2009 / 12.3.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém