Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 19. jednání Rady Ústeckého kraje

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Rada Ústeckého kraje se zabývala rozpočtovým výhledem na období 2010 – 2014 

     Rada Ústeckého kraje na svém 19. zasedání doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled na roky 2010 – 2014. „Při sestavování výhledu jsme vycházeli z toho, že se očekává hluboký pokles financí od státu kvůli snížení daňové výtěžnosti. V letošním roce se příjmy Ústeckého kraje propadly o více než 600 milionů korun, příští rok se odhaduje propad, který přesáhne jednu miliardu. Tato situace se bude pravděpodobně opakovat i v následujících letech ,“ vysvětlil zástupce a náměstek hejtmanky Pavel Kouda, který má na starost mimo jiné právě krajský rozpočet.

     Vedle daňové výtěžnosti se radní při sestavování výhledu řídili odbornými odhady a závazky, které je nutné plnit. „Přednostně chceme uspokojit povinné výdaje a také příspěvky zřizovatele pro krajské organizace, tedy domovy důchodců, ústavy sociální péče, školy, muzea a další,“ doplňuje Pavel Kouda: „Zároveň postupujeme tak, abychom zachovali zaměstnanost v našich příspěvkových organizacích.“ Ve výhledu je zohledněna snaha maximálně využít finančních prostředků poskytovaných v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Preferovány jsou projekty spolufinancované z ROP Severozápad – rekonstrukce krajských komunikací a rekonstrukce budov příspěvkových organizací oblasti školství, sociálních věcí a zdravotnictví. „Vlastní projekty z EU a další finanční mechanismy se budou profinancovávat prostřednictvím úvěrového rámce,“ vysvětlil ekonomický náměstek a dodal: „Co se týče centrální rezervy kraje, navrhujeme, aby její výše dosahovala jedno procento z vlastních příjmů.“

    „Rozpočty navrhujeme jako vyrovnané. Členové rady se dohodli na zapojení investičního úvěru ve výši 700 milionů korun v letech 2010 a 2011 a  také na snížení běžných a kapitálových výdajů zejména fakultativní,“ doplnil Pavel Kouda. Zastupitelstvo Ústeckého kraje se rozpočtovým výhledem bude zabývat na svém jednání 24. června.

 

Připravila:  Veronika Kindlová, tisková mluvčí Ústeckého kraje

kancelář hejtmanky Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726; mob.tel 737 203 666

kindlova.veronika@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 18.6.2009 / 18.6.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém