Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 19. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Řešeno v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů - (Fond Ústeckého kraje), 3 674 912 neinvestiční dotace a 1 209 000 investiční dotace.

Ukázky schválených žádostí:

Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.

výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč

název projektu (akce): Oslava dne seniorů

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč

název projektu (akce): Udělení cen Spokojený zákazník Ústeckého kraje

RLC Dragons Krupka, z.s.

výše neinvestiční dotace: 115 000 Kč

název projektu (akce): Rozvoj činnosti Rugby League Clubu

 

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

výše neinvestiční dotace: 31 840 Kč

název projektu (akce): Náborové environmentální výjezdy ze SVL Chanov

Zřízení přípravné třídy základní školy

Rada schválila zřízení přípravné třídy ve Speciální základní škole a Mateřské škole  v ulici T.G. Masaryka 1804 ve Varndorfu. Škola žádá o zřízení přípravné třídy vzhledem k tomu, že leží v lokalitě s převahou sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Přípravná třída základní školy zahájí svou činnost 1. 9. 2017 pro období školního roku 2017/2018.

 

Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení truhlářských strojů“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, zadavatelem Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

 

Radní souhlasili s výběrem dodavatele PANAS, spol. s.r.o., Jordánská 978, 198 00 Praha 14 – Kyje, IČO: 45280401 a s uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem bez provedeného hodnocení, když jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena bez DPH: 3.699.200,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH: 4.476032,00 Kč

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Ookresní muzeum v Mostě – reko střechy a dokončení půdní vestavby“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

 

Rada po projednání rozhodla o výběru dodavatele SVP Chomutov spol. s r. o., Česká 1022/10, 434 01 Most, IČ: 64651151 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH19 979 986,96

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH24 175 784,22

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.“

 

Rada rozhodla o výběru dodavatele WAKOS, s.r.o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČO: 622 41 834 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH11 999 769,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH13 799 734,35

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2017 / 20.7.2017 | Zveřejnit od: 20.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém