Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 2. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

 

Rada Ústeckého kraje po projednání navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh předloženého rozpočtu na rok 2017 v celkovém objemu 14 772 103 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

 

Základní parametry návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč:

01

02


 

  Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017:

1. Fond investic a oprav Ústeckého kraje 564 416 tis. Kč

2. Fond rozvoje Ústeckého kraje 178 239 tis. Kč

3. Fond Ústeckého kraje 26 000 tis. Kč

4. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 000 tis. Kč

 

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – při porovnání pouze příjmů a výdajů roku 2017 – jde o rozpočet schodkový.

 

Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2017

 

Rada Ústeckého kraje navrhuje zastupitelům rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru České republice, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 5.000.000,- Kč, České republice, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč

 

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2017 je naplánována celkem částka 9.000 tis. Kč vybavení pro:

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - 5.000 tis. Kč

- spoluúčast při výstavbě haly pro uskladnění požární techniky v Ústí nad Labem - stanice Všebořice

 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje- 4.000 tis. Kč

- Vybavení prvosledových hlídek

- Kamerový systém

- Detekční systém

- Minikamery

- USB mikroskopy + příslušenství

- Videokamera + příslušenství

- Multifunkční detektor

- Náhlavní soupravy k radiostanici

- Powerbanky

- Bezpilotní letoun (dron)

- Termokamera

- Vybavení pracoviště krizového řízení a integrovaného operačního střediska

- Nafukovací raft + příslušenství

- Svítilny

- Dalekohledy pro noční vidění

- Foto – příslušenství + foto software

- Sada figurín na nácvik resuscitace

- Notebook + příslušenství

- Pevný disk USB

- Mobilní telefony

- Ruční nářadí

 

 

Cílem vybavení složek integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění operativní komunikace mezi jednotlivými složkami IZS, krizovými štáby v rámci Ústeckého kraje a zejména technického vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů Ústeckého kraje.

 

 

 

Dotační program „Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS

 

Radní navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit navržený program s předpokládaným celkovým objemem peněžních prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu 2017 ve výši 11 milionů korun.

 

Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je v mnoha případech i více jak 20 let stará. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc JSDHO při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

 

Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je následující:

 

 1. „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček (CAS)“ v této oblasti podpory ve výši 1 000 000 Kč:

 •  Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.

 1. „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“ v této oblasti podpory ve výši 4 500 000 Kč:

  - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.

         3.   „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního    
                automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“
  v
                těchto oblastech podpory ve výši 4 500 000 Kč:

                a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic

                b) Nákup nového dopravního automobilu.

             4.  „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
                    ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“
                   
  ve výši 1 000 000 Kč.

   

   

  V roce 2016 byla na tento program uvolněna stejná částka. V letošním roce jde tedy o druhý ročník tohoto dotačního programu.

   

  Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2017

   

  Rada Ústeckého kraje navrhuje zastupitelům rozhodnout o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2017 níže uvedeným obcím:

   

  Město Rumburk ve výši 966 400 Kč 

  Město Varnsdorf ve výši 866 400 Kč

  Statutární město Děčín ve výši 1 937 800 Kč

  Statutární město Ústí nad Labem  ve výši 1 732 800 Kč

Město Roudnice nad Labem  ve výši 1 071 400 Kč 
Město Bílina  ve výši 966 400 Kč 
Město Louny  ve výši 1 651 750 Kč 
Město Žatec  ve výši 2 142 800 Kč 
Statutární město Chomutov  ve výši 1 895 800 Kč 
Město Kadaň  ve výši 1 071 400 Kč

 

Nárok na rozpočet cca 21 252 tis. Kč – alokováno v návrhu rozpočtu.

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dle § 119 v přenesené působnosti ukládá krajům povinnost od 1. 4. 2012 zajistit lékařskou pohotovostní službu, lékařskou pohotovostní službu v zubním lékařství a lékárenskou pohotovostní službu.

 

V Ústeckém kraji je již řadu let uplatňován model zabezpečení LPS, ve kterém kraj poskytne městu dotaci na zajištění pohotovostí a město následně uzavírá smlouvu s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb o provozu ordinací LPS.

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017

 

V návrhu rozpočtu vyčleněno 4 mil. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k  podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na jednoleté projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečena dostupnost kulturních služeb všemu obyvatelstvu Ústeckého kraje.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 1.12.2016 / 1.12.2016 | Účinnost od: 1.12.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém