Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 20. jednání Rady Ústeckého kraje

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Osm sanitek pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje

Na svém 20. zasedání schválila Rada  Ústeckého kraje zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na nákup osmi sanitních vozidel rychlé lékařské pomoci, které předložila Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Nová vozidla organizace pořizuje z důvodu obměny vozového parku. Novými sanitkami mají být nahrazeny vozy z let 1996 a 1999. „Sanitky budou zdravotnickým záchranářům pomáhat zajišťovat neodkladnou přednemocniční péči odpovídající kvality,“  říká Pavel Kouda, zástupce a náměstek hejtmanky, zodpovědný mimo jiné za oblast zdravotnictví.

 

Investiční úvěr

Radní doporučili zastupitelům, aby rozhodli o záměru uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj do maximální výše 700 000 000 korun. „Toto doporučení se váže k rozpočtovému výhledu kraje na období 2010 - 2014, který bude zastupitelstvo projednávat 24. června,“ říká ekonomický náměstek Pavel Kouda. „V tomto výhledu rada navrhuje krýt zasmluvněné nebo neodkladné investice úvěrem v celkové výši 700 000 000 korun. Důvod pro úvěr je jasný: nižší daňové výnosy v souvislosti s ekonomickou recesí,“ pokračuje náměstek: „Splátky jistiny by měly být rozloženy do 5 let. Hrazeny budou až po dočerpání úvěru, tedy v letech 2012 až 2016.“

Na poskytovatele úvěru bude vypsáno otevření řízení.

 

Vypořádání s firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.

Po ukončení podnikatelských aktivit společnosti Hitachi na strategické průmyslové zóně Triangle zahájila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová  jednání s představiteli firmy o vypořádání práv a povinností vůči Ústeckému kraji. „Na základě těchto jednání doporučila rada kraje zastupitelstvu schválit jednu ze dvou předložených variant vypořádání s Hitachi. Obě varianty počítají s vrácením investiční pobídky od Ústeckého kraje včetně úroků, liší se však způsobem, kterým kraj odkoupí od Hitachi nabízené pozemky v zóně Triangle,“ říká Jana Vaňhová.  Pobídka činila 62,5  milionů korun a byla poskytnuta převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu. Dále rada doporučila  zastupitelstvu upustit od smluvní pokuty vůči Hitachi a řešit otázku, zda Ústeckému kraji odchodem firmy Hitachi nevznikla škoda.

 

EIA pro obchvat Strážek

Záměr Ústeckého kraje „D8 Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“ bude muset být posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodli tak krajští radní. „U jihozápadního okraje obce se nachází významný krajinný prvku - olšiny s populací bledule jarní.  Právě to je důvod, proč rada kraje požaduje provést posouzení záměru,“ vysvětluje náměstek pro životní prostředí Arno Fišera.

Záměrem stavby je přeložka silnice II. třídy o délce 2,741 km na 4 katastrálních územích města Ústí nad Labem. Jedná se o obchvat silnice II/528, který odvádí dopravu mimo centrální zastavěnou část Strážek. Stávající silnice II/528 vede z Ústí nad Labem přes Strážky, kolem Žďárku, na silnici I/13 a dále na dálnici D8 přes mimoúrovňovou křižovatku Knínice. Stávající směrové, šířkové i výškové poměry jsou pro pravidelnou tranzitní dopravu nevyhovující. Nově navržené uspořádání obchvatu odvede tranzitní dopravu od obydlených částí a zmírní za pomoci protihlukových opatření stávající problémy s hlukem a imisemi.

 

 

Školní statek Kadaň

Radní doporučili zastupitelům rozhodnout o zrušení příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem Školní statek, Kadaň, Jezerka ke dni  31. prosince 2009 a převedení jejího majetku na společnost s ručením omezeným ve stoprocentním majetku kraje. „K tomuto závěru jsme došli na základě dlouhodobých jednání a doporučení komise zemědělství“, říká radní pro školství Petr Jakubec: „Statek byl v době svého vzniku koncipován pro potřeby mnohem většího počtu žáků zemědělských oborů, než kolik jich je v současnosti. Změna příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným přinese statku výhody. Jednak si bude si moci zažádat o evropské i státní zemědělské dotace, což dosud nemohl. Kraj naopak každoročně na provoz statku uvolňoval ze svého rozpočtu 1,5 milionu korun. Nová forma hospodaření umožní statku zavádět moderní zemědělské metody. Zároveň zůstane zachovaná původní funkce statku: i nadále sem budou žáci zemědělských oborů chodit na praxi.“

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 18.6.2009 / 18.6.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém