Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 20. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

SPZ Triangle - záměr pronájmu a prodeje plochy „L“ o výměře 40,12 ha potenciálnímu investorovi

V září roku 2015 byl usnesením rady schválen záměr pronájmu pozemků s jejich následným

prodejem, který byl zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce. Potenciální investor měl zájem vybudovat na ploše „L“ v SPZ Triangle o výměře 40,12 ha datové centrum, které by sloužilo zahraniční společnosti pro poskytování IT služeb. Celý projekt byl následně pozastaven. Nová jednání byla opět zahájena v průběhu první poloviny roku 2017 a v současné době probíhá příprava rezervační smlouvy.

Aby nevzniklo riziko neplatnosti rezervační smlouvy vzhledem k uplynutí lhůty, bylo radou schváleno nové zveřejnění záměru pronájmu pozemků s jejich následným prodejem na úřední desce.

 

Operační program potravinové a materiální pomoci

Rada Ústeckého kraje rozhodla o zahájení příprav k založení vlastního programu, ze kterého bude možné hradit obědy dětem z rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Nepřipojí se tak k projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci vyhlášeného MPSV, který podle Ústeckého kraje komplexně neřeší nejen potřebnou cílovou skupinu, ale jde o projekt na 5 měsíců a nejde tedy o dlouhodobé systémové řešení problémů nejchudších dětí se stravováním, nýbrž o velmi krátké časové období, bez možnosti v danou dobu využít navazujících projektů. V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol.

Podle analýzy odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého téměř 10 % žáků ve školách neobědvá, a to především z důvodu špatné finanční situace jejich rodičů. Nejde však přitom jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale rovněž o samoživitele, které ovšem vyhlášená výzva MPSV nezapojuje a počítá se zapojením jen rodin, které pobírají základní sociální dávky.  Jde konkrétně o pomoc v hmotné nouzi, tedy o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) tuto dávku používají na zajištění základních životních potřeb, tedy jídlo, hygienu a ošacení. V rámci systému dávek státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatních základních osobních potřeb dětí a rodin a dávky poskytuje i při některých dalších sociálních situacích. Z tohoto je zřejmé, že z obou systémů (dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a dávek státní sociální podpory – přídavek na dítě) by mělo docházet k úhradám obědů dětí ve školách. Není navíc zřejmé jakým způsobem, resp. zda vůbec, bude úhrada stravného cílové skupině pokračovat nejpozději po skončení probíhajícího programového období, v rámci jehož Operačního programu potravinové a materiální pomoci je výzva vyhlášena.

Ústecký kraj proto nyní začal jednat se společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, která se zaměřuje na pomoc ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů, aby společně pomohli zajistit obědy pro děti, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

 

 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé

lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhodnocení

V dotačním programu bude rozděleno celkem 20 milionů korun. Návrh na rozdělení musí nyní schválit Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zářijovém jednání.

Podpoření poskytovatelé (počet lůžek, vybavení a výše podpory v příloze):

1. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.

Sídlo: ul. Pražská 206/95, 418 01 Bílina

 

2. HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most

 

3. Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 11 Ústí nad Labem

 

4. Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo: Žižkova ul. č.p. 151, 436 01 Litvínov

 

5. Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Sídlo: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk

 

6. MEDICINA, spol. s r.o.

Sídlo: Valovská 252, 441 01 Podbořany

 

7. Městská nemocnice v Litoměřicích

Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

 

8. Nemocnice Kadaň s.r.o.

Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

 

9. Nemocnice Louny, a.s.

Sídlo: Rybalkova 1400, 440 37 Louny

 

10. Nemocnice Žatec, o.p.s.

Sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec

 

11. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Sídlo: Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

 

12. REMED Meziboří s.r.o.

Sídlo: Javorová ul. č. 105, 435 13 Meziboří

 

13. VITA, s.r.o.

Sídlo: Nemocniční 264, 419 01 Duchcov

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2017

Stejně jako každý i v roce 2017 získají vítězné obce v anketě Vesnice roku finanční odměnu. Radní navrhují zastupitelstvu rozhodnout o přidělení těchto financí:

Obci Libochovany (okres Litoměřice)

ve výši 300 tis. Kč

Zlatá stuha pro vítěze krajského kola

 

Obci Radovesice (okres Litoměřice)

ve výši 125 tis. Kč

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Obci Srbská Kamenice (okres Děčín)

ve výši 125 tis. Kč

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

 

Městysu Cítoliby (okres Louny)

ve výši 125 tis. Kč

Modrá stuha za společenský život

 

Obci Lipová (okres Děčín)

ve výši 125 tis. Kč

Bílá stuha za činnost mládeže

 

Obci Brandov

Ve výši 50 tis. Kč

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

 

Obci Mnetěš (okr. Litoměřice)

ve výši: 50 tis. Kč

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

 

Obci Hrobčice (okres Teplice)

ve výši 50 tis. Kč

Diplom za péči o kulturní památky

Obci Patokryje (okres Most)

ve výši 40 tis. Kč

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci

 

Obci Dolní Podluží (okres Děčín)

ve výši 40 tis. Kč

Diplom za rozvíjení lidových tradic

 

Obci Lukavec (okr. Litoměřice)

IČO: 00526134

ve výši: 20 tis. Kč

Diplom za obnovu a zpřístupnění biocentra

 

 

 

Městu Lom u Mostu (okres Most)

ve výši 25 tis. Kč

Diplom za komunitní práci s dětmi a seniory

 

Obci Ohníč (okres Teplice)

ve výši 25 tis. Kč

Diplom za začlenění dětského domova do života obce

Městu Ledvice (okres Teplice)

ve výši 25 tis. Kč

Diplom za komplexní rozvoj obce

 

Obci Vražkov (okres Litoměřice)

ve výši 25 tis. Kč

Diplom za nakládání s bio odpady

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě“

 

Předmětem plnění je restaurování a oprava ostění dveřních a větracích otvorů, finální oprava omítek V a J křídla zámku, výměna oken v arkádové chodbě, termosanace stropů a výměna poškozených částí dřevěných konstrukcí krovů V a J křídla. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce ve výši 9 819 116,21 Kč bez DPH.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 3.8.2017 / 3.8.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém