Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 20. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 5.11.2003

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Zastupitelé Ústeckého kraje se sešli na 20. zasedání

 

Tisková zpráva z 5.11.2003

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje se dnes (5. 11. 2003) sešlo na svém 20. zasedání.Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili Studii rozvoje a modernizace silnic II. a III.třídy v Ústeckém kraji. Tento dokument se zabývá obnovou  a modernizací silniční sítě v dlouhodobém výhledu. Řeší například výstavbu a modernizaci silnic II. třídy včetně obchvatů měst, zvýšení kapacity hraničních přechodů pro nákladní a osobní dopravu včetně úpravy přístupových komunikací, které jsou v majetku kraje nebo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti.

Krajští zastupitelé také schválili rozdělení peněz z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Mezi města Terezín, Roudnice a jednotlivé žadatele z řad občanů postižených loňskou srpnovou povodní bylo rozděleno celkem 6,91 milionu korun.

Dále zastupitelé schválili Program podpory rozvoje obcí. Tento program je zaměřen na zpracování nové či dokončení již rozpracované územně plánovací dokumentace (ÚPD), přičemž kritéria pro hodnocení žádostí jsou nastavena tak, aby podpora směřovala především obcím s menším počtem obyvatel, které ÚPD zcela postrádají.

Zastupitelé dále rozhodli, že od 1. ledna 2004 vznikne zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, ke dni 1.1.2004 budou sloučeny do jedné, již existující příspěvkové organizace, (Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem, p.o.). Tato jediná příspěvková organizace se stane právním nástupcem zaniklých příspěvkových organizací. Jednotný systém řízení ZZS by s sebou měl přinést mimo jiné zajištění dostupnosti srovnatelné, kvalitní zdravotní péče pro všechny obyvatele regionu Ústeckého kraje, možnosti sledování a kontroly kvality poskytované péče racionalizace, zvýšení efektivity poskytování přednemocniční neodkladné péče a koordinaci činností ZZS, tedy vytvoření jednotného zdravotnické operačního střediska s důrazem na koordinaci primárních zásahů ve smyslu „zasahuje ta výjezdová skupina, která je místu příhody nejblíže“.

Další schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje je naplánována na 17. prosince.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

           

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 6.11.2003 / 6.11.2003 | Zveřejnit od-do: 6.11.2003-6.12.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém