Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 21. jednání Rady Ústeckého kraje

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 21. jednání Rady Ústeckého kraje

                            Tato zpráva má pouze informativní charakter

 

Úpravy rozpočtu

Rada Ústeckého kraje provedla snížení rozpočtu Ústeckého kraje o 163 288 000 korun. Důvodem je nenaplnění příjmů roku 2009. Tímto opatřením se celkový objem rozpočet Ústeckého kraje ve výši 12 884 589 000 korun.

Rozpočet se snižuje takto:

                                                                                                                                         v tis. Kč

Běžné výdaje

Celkem

rezervy

výdaje odborů

příspěvky příspěvkovým organizacím

Celkem

-156 363

-75 392

-39 493

-41 478

Odbor kancelář ředitele

-8 091

 

-8 091

 

Odbor ekonomický

-43 693

-42 896 

-797

 

Odbor informatiky a organizačních věcí

-552

 

-552

 

Odbor majetkový

-4 421

-3 468

-587

-366

Odbor legislativně-právní

-134

-50

-84

 

Odbor regionálního rozvoje

-627

-105

-522

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

-45

 

-45

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

-23 155

-10 844

-48

-12 263

Odbor kultury a památkové péče

-4 476

-205

 

-4 271

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

-20 713

-11 648

-110

-8 955 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

-32 032

-6 000

-10 409

-15 623

Odbor životního prostředí a zemědělství

-15 473

-176

-15 297*

 

Odbor investiční

-2 873

 

-2 873

 

Odbor průmyslové zóny Triangle

-78

 

-78

 

* včetně finanční podpory hospodaření v lesích

 

„Výjimkou jsou příspěvkové organizace v sociální oblasti. Ty na letošní rok dostaly od státu nižší dotaci než obvykle. Přesto, že kraj se jim snažil pomoci navýšením příspěvku zřizovatele o 53 407 000 korun a Ministerstvo práce a sociálních věcí dofinancovalo dotace, dosahuje propad v příjmech z dotačních zdrojů   22 000 000 korun. Kromě toho se organizace v sociální oblasti vyrovnávají se zákonným navýšením mezd. Proto jsme příspěvek zřizovatele sociálním ústavům nesnížili,“ vysvětlila radní Jana Ryšánková, zodpovědná mimo jiné za sociální oblast.

O tři procenta sníží svůj rozpočet také odbor kancelář hejtmanky. Jak velkou sumu bude toto snížení znamenat, oznámí odbor až vyúčtuje veškeré náklady spojené s akcemi k předsednictví ČR v Radě EU.

 

 

Podpora víkendové dopravy na regionálních tratích

Rada kraje uvolnila z Fondu hejtmanky finanční příspěvek na podporu provozu sezónní víkendové dopravy na dvou regionálních tratích. Radní rozhodli, že 200 000 korun poskytnou Svazku obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří - Poohří  na projekt Letní provoz Švestkové dráhy. Dalších 150 000 korun poskytuje kraj Mikroregionu Nechranicko na projekt Vlaková dopravní obslužnost Doupovska a Nechranicka. „Jsme připraveni přispět také letnímu provozu na Kozí dráze, pokud se obce podél trati domluví,“ říká hejtmanka Jana Vaňhová.

 

 

Úpravy jízdních řádů

Rada také schválila změny v jízdních řádech autobusů v oblastech Bílinsko, České středohoří – západ, Kadaň – Žatec, Lounsko – jih a Lounsko – východ, Lounsko – západ, Mostecká pánev, Vejprty-Kadaň, Příměstská doprava Teplice a Příměstská doprava Ústí nad Labem. V ostatních oblastech ke změně jízdních řádů nedochází.

 

Bílinsko

V této oblasti je navrhováno zrušení linky 512 Bílina - Louny. Tato linka bude nahrazena linkou 701 Louny – Kozly - Bílina v oblasti Mostecké pánve.

 

České středohoří – západ

Z důvodu úpravy linky 703 Louny – Libčeves – Třebívlice v oblasti Lounsko-východ schválila rada úpravu linky 667 Litoměřice - Lovosice - Třebívlice – Skalice v úseku Želkovice – Třebívlice, aby nedocházelo k duplicitnímu zajištění dopravní obslužnosti. Také schválila zrušení ranního školního spoje Lukohořany – Třebívlice. Podle údajů dopravce je žáky z Lukohořan více využíván spoj na lince 657 Lovosice-Třebenice-Čížkovice-Vojničky-Děčany-Třebívlice. Změny byly projednány s příslušnými obcemi.

Kadaň - Žatec

V této oblasti došlo ke zrušení autobusové linky 609 Radonice-Kojetín a to z důvodu nulového vytížení. Na lince jsou provozovány dva párové spoje ve dnech školního vyučování. Obec Radonice, do jejíhož území linka spadá, nemá ke zrušení námitky.

Dále došlo k posunům časů odjezdů spojů 103 a 105 linky 762 Podbořany-Kaštice-Krásný Dvůr-Podbořany. Posuny jsou způsobeny zrušením čekacích dob v Krásném Dvoře.

 

Lounsko - jih a Lounsko - východ

V této oblasti byla změněna linka 703. Původní vedení linky bylo změněno z trasy Louny Libčeves – Kozly na Louny – Libčeves – Třebívlice. Důvodem je částečná náhrada linky 704 Žatec-Louny-Lovosice (z oblast Lounsko-západ) včetně napojení na páteřní linku 545 Most-Obrnice-Libčeves-Třebívlice-Třebenice-Lovosice v uzlech Libčeves a Třebívlice. Tímto způsobem bude původní přímé spojení, které dle analýz využití linky bylo využíváno minimálně, nahrazeno častějším spojením s přestupem v Libčevsi, popř. v Třebívlicích. Změny byly projednány s příslušnými obcemi.

 

Lounsko - západ

V této oblasti k 30. 8. 2009 dochází úplnému zrušení autobusové linky 704 Žatec-Louny-Lovosice. Tato linka je po většinu vedena v souběhu s jinými linkami dotovanými Ústeckým krajem a na trase Postoloprty-Louny-Lovosice Ústecký kraj preferuje drážní dopravu. Na linku jsou nasazována malokapacitní vozidla, což svědčí o nízkém využití linky.

Z důvodu zrušení linky 704 bude objednáno 5 spojů v pracovní dny a 2 spoje v neděli a ve svátek na lince 734 Žatec-Postoloprty-Louny.

 

Mostecká pánev

V této oblasti byla zrušena linky 702 Louny – Most a její nahrazení posílením linky 701 Louny – Kozly – Bílina včetně návaznosti na linku 545 v Kozlech. V souvislosti s touto změnou byl zaveden jeden ranní spoj v úseku Kozly – Most na lince 545 Most-Obrnice-Libčeves-Třebívlice-Třebenice-Lovosice. Změny byly projednány s příslušnými obcemi. Linka 701 je v současné době komplikována objížďkou z důvodu uzavírky komunikace I/28 v úseku Dobroměřice – Raná. Jelikož objízdná trasa linky 701 je obsluhována linkou 725 Louny-Lenešice-Počerady, budou zavedeny zastávky na objízdné trase na linku 701 a dopravní obslužnost v úseku Louny – Dobroměřice – Lenešice – Břvany bude během uzavírky do 30. 11. 2009 zajištěna linkou 701. Dočasně tedy budou zrušeno 5 párových spojů na lince 725. Na základě rozhodnutí vydaného Městským úřadem v Žatci o vydání úplné uzavírky silnice č. II/250 v úseku Staňkovice – Bitozeves z důvodu náhlého sesuvu svahu silničního tělesa dojde také ke změně linek 735 Žatec-Blažim-Havraň a 736 Žatec-Postoloprty-Počerady do konce roku 2009.

 

Vejprty - Kadaň

V této oblasti dochází ke změnám na autobusových linkách 600 Kadaň-Klášterec nad Ohří-Domašín-Měděnec-Kovářská-Vejprty, 601 Kadaň, Tušimice-Kadaň-Klášterec nad Ohří-Perštejn-Okounov-Okounov,Kotvina, 602 Kadaň,Tušimice-Kadaň-Klášterec nad Ohří a 604 Kadaň-Kryštofovy Hamry-Vejprty.

Na lince 600 budou posíleny víkendové spoje o dva párové spoje, posunou se časy odjezdů ze zastávek spojů 202 z 6:34 na 8:34 z Vejprt a 207 z 20:29 na 18:29 z Klášterce nad Ohří. Těmito kroky dojde k zavedení pravidelného intervalu 120 minut namísto dnešních 240 minut. Dále dojde ke zkrácení spojů 124 a 127 o úsek Kadaň, aut.nádr.-Kadaň, Chomutovská sídliště B. U spoje 113 bude zrušena zajížďka do zastávky Klášterec n.Ohří, škola.

Na lince 601 dojde k zavedení párového spoje na trase Kadaň-Královský Vrch-IP Verne-Klášterec n.Ohří s časy odjezdů ve 21:25 z Kadaně a ve 22:22 z Klášterce n. Ohří. Tímto bude možné dopravovat zaměstnance z Kadaně do průmyslové zóny Královský Vrch.

Na lince 602 budou zrušeny dva páry spojů 114 a 115 s odjezdy v 21:27 z Klášterce nad Ohří a 22:13 z Kadaně a 113 a 116 s odjezdy ve 21:25 z Kadaně a 22:10 z Klášterce n.Ohří. Spoje 114 a 115 jsou využívány nepravidelně a náhodně a spoje 113 a 116 budou nově vedeny jako linka 601. U spojů 101 105 a 108 dojde ke zrušení obsluhy PZ Verne z důvodu nízkého využití a souběhů se spoji DPÚK a.s.

Na lince 604 bude zrušen jeden pár spojů s odjezdem z Kadaně v 11:35 a s odjezdem z Vejprt ve 12:30 v trase Kadaň-Kryštofovy Hamry-Vejprty a zpět. Tyto spoje jsou minimálně využívány a vzhledem k délce spojů jsou tak náklady na provoz těchto dvou spojů neúměrně vysoké.

 

Příměstská doprava Teplice

V této oblasti dochází ke změnám jednou za rok, na základě požadavků obcí, zaměstnavatelů nebo cestující veřejnosti. Cílem navržených změn je:

·         Zajištění celotýdenního spojení v pracovních dnech v relaci Teplice – Krupka – Chlumec – Děčín s návazným přestupem mezi linkami Veolia Transport Teplice s.r.o., Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. a Dopravního podniku města Děčín, a.s. v terminálu Chlumec.

·         Vytvoření spojení do všech částí krupské průmyslové zóny na všechny začátky a konce pracovních směn ve směru na Teplice s návazným spojením do dalších směrů a ve směru na Krupku a Chlumec s návazným spojením do Ústí nad Labem.

·         Posílení provozu v přepravní relaci Teplice – Krupka a nahrazení chybějící kapacity po spojích DPÚK, zrušených v létě roku 2008.

·         Optimalizace provozu se záměrem nasazení velkokapacitních vozů na nejzatíženější spoje v přepravních směrech Teplice – Krupka, Teplice – Dubí a Teplice – Duchcov – Osek.

·         Posílení provozu v přepravním směru Osek – Duchcov – Teplice v pracovních dnech po 8. hodině ranní.

·         Zavedení školního spoje pro žáky a studenty z obcí Žim, Bořislav a Žalany s příjezdem do Teplic do 7.45 hod.

·         Vytvoření spojení pro dopravu z Teplic pro pracovníky chráněných dílen Arkádie v Bystřanech a pro žáky ZŠ Bystřany.

·         Na lince 148 dochází též ke změnám trasy linky.

·         Omezení minimálně využitých spojů v úseku Dubí – Cínovec.

·          

Příměstská doprava Ústí nad Labem

V této oblasti dochází ke změnám na základě realizovaného dopravního průzkumu MHD města Ústí nad Labem, který na objednávku města Ústí nad Labem zpracovala firma CZECH Consult, spol. s r.o. Ústecký kraj se na uvedené studii také finančně spolupodílel a to zejména z pozice objednatele příměstské dopravy v okolí města Ústí nad Labem.

Všeobecně kladně přijatým konsensem na základě výsledků průzkumu bylo omezení brzkého ranního provozu (cca 4 – 5 hodina ranní) a zavedení minimálně 30-ti minutového intervalu do večerního provozu (cca po 20 hodině). Nezbytnou podmínkou realizace navržených úprav provozu bylo jednání s dotčenými samosprávami na trasách optimalizovaných linek. Tato podmínka byla splněna, během jednání bylo bez výjimky vyhověno všem požadavkům obcí, které vyplynuly z projednávání výsledků dopravního průzkumu.

 

 

Příspěvek pro SÚS

Radní kraje zvýšili příspěvek na provoz pro rok 2009 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o částku 15 000 000 korun. Peníze mají být použité na sanaci sesuvu na silnici č. II/250 Staňkovice – Bitozeves. Silnice se sesunula po přívalových deštích na konci května. Jedná se o sérii jednotlivých sesuvů v délce cca 60 m a proměnlivé hloubce do 4 m podél rokle. Silnice byla bez odkladu uzavřena v pravém jízdním pruhu a po té co se poškození zvětšilo uzavřena úplně. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. zadala ihned po havárii zpracování projektové dokumentace sanace sesuvu. Sanace by měla přijít na zhruba 12 milionů korun. Se stavbou by se mělo začít v nejbližších dnech a SÚS počítá s jejím ukončením letos na podzim.

Zbývající 3 miliony použije SÚS na likvidaci případných dalších drobných havárií.

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 2.7.2009 / 2.7.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém