Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 22. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře sportovních aktivit mládeže všech věkových kategorií příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji

 

Rada schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře sportovních aktivit mládeže ve všech věkových kategoriích příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji s Českým svazem ledního hokeje a HC Stadion Litoměřice, FK Ústí nad Labem – mládež a FK Varnsdorf.

Ústecký kraj si je vědom významu podpory a rozvoje sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a také hodnoty sportu jako faktoru prevence zdraví a sociálně nežádoucích jevů i jeho celkového přínosu v oblasti sociální, ekonomické a při zvyšování prestiže Ústeckého kraje. Cílem podpory regionálně významných sportovních klubů Ústeckého kraje je stabilita regionálních sportovních odvětví, které reprezentují Ústecký kraj v kolektivních sportech na celostátní úrovni. Podstatné a stěžejní kritérium je dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji. Uvedené sportovní kluby disponují velmi silnou mládežnickou základnou, jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží, v Ústeckém kraji mají tradici a systematicky pečují o mládež.

 

Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků

Radní souhlasí s materiálem, který bude sloužit pro posouzení komise pro nákup a rozmístění nových přístrojů do nemocnic v rámci Krajské zdravotní.

  • Multifunkční skiaskopická sklopná stěna s C – ramenem –pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

 

Přístroj bude umístěn na oddělení gastroenterologie této nemocnice. Investiční náklady jsou odhadovány na 13 000 000,- Kč bez DPH, 15 730 000,- vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Žadatel předpokládá, stavební úpravy v minimálním rozsahu, vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu obdobné technologie – odhaduje náklady v rozsahu max. 200 000,- Kč. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.

Důvodem pořízení je dle vyjádření Krajské zdravotní morální i fyzická zastaralost stávajícího přístroje AXIOM SIRESKOP SD FLC (SIMENS), rok výroby 2003, (rok pořízení 2003), který již nevyhovuje moderním trendům v radiodiagnostice a zejména intervenčním výkonům v gastroenterologii.

 

  • Celotělový MR skener o síle 1,5T –pro Nemocnici Most

 

Přístroj bude umístěn v zrekonstruovaných prostorách budovy A (polikliniky) této nemocnice s dobrou dostupností pro pacienty. Investiční náklady jsou odhadovány na 29 000 000,- Kč bez DPH, 35 090 000,- vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Žadatel předpokládá nutné úpravy stávajících prostor Nemocnice Most v odhadované částce cca 500 000,- Kč. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.  Důvodem pořízení je rozšíření spektra výkonů o vyšetření CNS, muskuloskeletárního aparátu, parenchymatózních orgánů břicha, krku a zobrazení cév. Pořízení MR skeneru je up-to-date modalitou pro zobrazení zejména CNS a muskuloskeletárního aparátu, krku a dutiny břišní a uspokojí nároky na MRI diagnostiku lůžkových oddělení i ambulantních lékařů.

Dotační program MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

 

Celkem jde pro níže uvedené organizace na navýšení platů 36 750 384, 40 Kč, zdrojem je neinvestiční dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. Rada a zastupitelstvo bude schvalovat přidělení dotace celkem pro 18 organizací, šest z nich již nyní schválilo zastupitelstvo. Právě u těchto organizací jde o 43 úvazků. V celém kraji se jedná celkem o 2 304  a půl úvazku.

 

1.Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s. r. o.

Sídlo: Pražská 206/95, 418 01 Bílina

 

2.Neurologie, s. r. o.

Sídlo: Křížová 233, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

 

3.HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s.

Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most

 

4.Krušnohorská poliklinika s. r. o.

Sídlo: Žižkova 151, 436 01 Litvínov

 

5.REMED Meziboří s. r. o.

Sídlo: Javorová 105, 435 13 Meziboří

 

6.Hospic sv. Štěpána, z. s.

Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice

 

Celodenní bezplatná přeprava v tarifní zóně 101 Ústí n. L. na podporu kampaně EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

 

V rámci každoroční celoevropské kampaně EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY konající se 16. – 22. 9. 2017 se Ústecký kraj a statutární město Ústí n. L. společně dohodli podpořit tuto kampaň jednodenní bezplatnou přepravou osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí n. L. dne 22. 9. 2017.

 

Do akce budou zapojeni všichni dopravci DÚK jejichž linky obsluhují tarifní zónu 101 Ústí n. L. (Arriva,

BusLine, ČD, DPMUL). V tento jeden den 22. 9. se tedy nebudou vydávat jednozónové (z: 101 do: 101) jízdní doklady všech tarifních skupin (obyčejné, dítě, žák, student). Pokud však cestující bude cestovat za hranici tarifní zóny 101 Ústí n. L., bude mu vydán jízdní doklad začínající v tarifní zóně 101 Ústí n. L. bez ohledu na probíhající akci. Jízdní doklad pro spoluzavazadlo nebo kolo bude vydán, pouze pokud cestující bude cestovat za hranici tarifní zóny 101 Ústí n. L.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad, p. o.

 

Předmětem zakázky je restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě. Rada rozhodla o

výběru dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Ruská 436/96, 417 01 Dubí, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.  Celková nabídková cena v Kč bez DPH 8 965 698,80

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2017 / 6.9.2017 | Zveřejnit od: 6.9.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém