Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 30. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 30. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 9.2.2006

 

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1       Poskytnutí daru – právní pomoc: RÚK rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 11,1 tisíce korun manželům Milanu a Erice Hlinkovým za účelem financování právní pomoci v souvislosti s nároky vůči jejich majetku, nerespektujícími Benešovy dekrety. Pravidla pro poskytování této pomoci schválila RÚK usnesením č. 245/104/2004.

 

6.2       Uložení úkolu k provádění řízení příspěvkových organizací: Vzhledem k tomu, že došlo ke změně názvu u odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, je potřeba provést formální změnu názvu tohoto odboru v usneseních, zakládajích přenos kompetencí.

 

6.3       Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/8Z/2005 a č. 12/8Z/2005: RÚKdoporučila ZÚK změnu uvedených usnesení a pověřila Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, navrhnout ZÚK jako své náhradníky pro projednávání zákonů navržených Ústeckým krajem v orgánech Poslanecké sněmovny Radka Vonku, náměstka a zástupce hejtmana a Petra Fialu, náměstka hejtmana. Důvodem pro tento návrh je skutečnost, že z programu jednání v Poslanecké sněmovně nelze předem určit, který den budou návrhy zákonů zařazené na pořad jednání určité schůze Poslanecké sněmovny projednávány a tak není možné dopředu plánovat program hejtmana kraje tak, aby se mohl jednání v Poslanecké sněmovně jako předkladatel osobně zúčastnit. Vznikla tedy potřeba pověřit jednáním v Poslanecké sněmovně kromě hejtmana Ústeckého kraje ještě náhradníky. Ústecký kraj vypracoval návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, dále návrh zákona, kterým se mění zákony č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a konečně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

6.4       Plán oprav roku 2006: RÚK souhlasí s předloženým plánem oprav silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje na rok 2006. Plán oprav silnic II. a III třídy na rok 2006 je navržen ve výši 117,1 milionů korun pro 51 akci, představuje opravy silnic a mostů z celé oblasti Ústeckého kraje.

(viz. přílohu tiskové zprávy)

 

6.5       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25854 Ludvíkovice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava silnice III/25854 Ludvíkovice“ a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.6       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/2637 Malá Bukovina": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/2637 Malá Bukovina" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.7       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/26515 Císařský - Janovka": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/26515 Císařský - Janovka" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.8       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/263 Líska - Křížový Buk": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/263 Líska - Křížový Buk" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.9       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/24095 Sluková - kř. se sil. II/240": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/24095 Sluková - kř. se sil. II/240" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.10      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/26313 rekonstrukce mostu č.ev. 2613-6 Studený u České Kamenice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/26313 rekonstrukce mostu č.ev. 2613-6 Studený u České Kamenice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.11      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25852 Maxičky - Marešova školka": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/25852 Maxičky - Marešova školka" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.12      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/251 Pesvice - Otvice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/251 Pesvice - Otvice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.13      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/0138 Litvínov - Loučná": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/0138 Litvínov - Loučná" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.14      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25847, III/2613 Žitenice, Pohořany": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/25847, III/2613 Žitenice, Pohořany" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.15      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/24089 Klínky - Náčkovice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/24089 Klínky - Náčkovice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.16      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/2609 most č.ev. 2609-001 Tetčiněves": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/2609 most č.ev. 2609-001 Tetčiněves" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.17      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/246 Libochovice - Radovesice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/246 Libochovice - Radovesice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.18      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/22541 Třeskonice - Nečemice - hr.o. RA": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/22541 Třeskonice - Nečemice - hr.o. RA" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.19      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/226 Pšov - Podbořany": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/226 Pšov - Podbořany"a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.20      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/250 Žatec - Staňkovice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/250 Žatec - Staňkovice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

6.21      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/246 most č.ev. 246-007A Koštice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/246 most č.ev. 246-007A Koštice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.22      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25348 Krupka - Horní Krupka": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/25348 Krupka - Horní Krupka" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.23      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/253 most č.ev. 253-001 Dubí": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/253 most č.ev. 253-001 Dubí" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.24      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "II/253 opěrná zeď Dubí": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "II/253 opěrná zeď Dubí" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.25      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25847 Lhota pod Pannou - Rýdeč": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/25847 Lhota pod Pannou - Rýdeč" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.26      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "III/25839 Ústí nad Labem - Hostovice - Dubice": RÚK rozhodla dle zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "III/25839 Ústí nad Labem - Hostovice - Dubice" a jmenovala členy hodnotící komise, včetně náhradníků.

 

6.27      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje": navrženo k stažení

 

6.28      Dopravní obslužnost: RÚK vzala na vědomí informaci o současném stavu smluvního zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje zajišťované veřejnou linkovou a drážní dopravou v roce 2006. Dále vzala na vědomí informaci o dopisu generálního ředitele pro energii a dopravu Evropské komise Mattiase Rueteho ve věci doplnění informací pro rozhodnutí Evropské komise ve věci stížnosti podané dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (DPUK) a dále materiál předložený dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., dne 7.2.2006 ve věci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Konstatovala připravenost Ústeckého kraje k úhradě prokazatelné ztráty společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. v rozsahu dle platné smlouvy uzavřené s tímto dopravcem a současně tohoto dopravce vyzvala k předložení vyúčtování prokazatelné ztráty za měsíc leden 2006 ve smyslu ustanovení smlouvy uzavřené s tímto dopravcem. RÚK dále uložila Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, dále jednat se zástupci dopravce České dráhy, a.s. ve věci uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě na rok 2006.

(viz. přílohu tiskové zprávy)

 

6.29      Žádost agentury Stars Production o finanční příspěvek na benefiční koncert „Lepší domov dětem! Aneb nový kabát pro domov“: RÚK neposkytuje agentuře Stars Production finanční příspěvek na benefiční koncert „Lepší domov dětem! Aneb nový kabát pro domov“.

 

6.30      Žádost Euroregionů Labe a Krušnohoří o finanční příspěvek na náklady spojené s činností zástupců kraje v komisích, pracovních skupinách a grémiích euroregionů: RÚK

zamítla finanční příspěvek Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří.

 

6.31      Žádost Památníku Terezín o  finanční příspěvek na Terezínskou tryznu: RÚK poskytuje

Památníku Terezín finanční příspěvek na Terezínskou tryznu (dne 21. května 2006) ve výši 100 tisíc korun z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.

 

6.32      Sponzorské dary na 3.reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí

informaci o sponzorských darech na 3. Reprezentační ples Ústeckého kraje a rozhodla o přijetí finanční částky 280 tisíc korun, které celkem poskytly společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Chemopetrol, a.s., Kaučuk, a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Viamont, a.s.. RÚK dále rozhodla o přijetí hmotných darů od společností Drinks Union, a.s., a Japek, s.r.o.

            Dne 17. února 2006 proběhne v Děčíně 3. Reprezentační ples Ústeckého kraje. Při přípravě plesu byly osloveny významné firmy v regionu s žádostí o finanční příspěvek, z něhož by část byla užita na dobročinné účely. RÚK schválila dne 28. prosince 2005 přijetí finančních darů od 5 sponzorů v celkové výši 185 tisíc korun. Sponzoři budou na plese prezentováni formou reklamních tabulí, v tištěných materiálech (např. program, „stolenky“, atp.) a ve vstupech moderátora.

 

6.33      Žádost Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem o bezplatné použití znaku na výzdobu zasedací místnosti v budově Krajského vojenského velitelství: RÚK souhlasí

s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem.

 

6.34      Zvýšení závazného ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství a zdravotnictví: RÚK schválila zvýšení závazného ukazatele – neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro příspěvkové organizace v oblasti školství a zdravotnictví na výdaje spojené s provozem úkrytů CO. Celkové náklady činí po úpravách 650 tisíc korun, které jsou zajištěny v rozpočtu kanceláře hejtmana pro celkem 7 organizací.

 

6.35      Vyřazení movitého majetku a jeho odprodej: RÚK schválila vyřazení movitého majetku a jeho prodej. Jedná se o 12 mobilních telefonů Siemens ME 45, používané pro potřeby krizového řízení, které byly nahrazeny novějšími typy.

 

6.36      Informace o ukončení spolupráce s Provincií Jižní Holandsko: RÚK vzala na vědomí

informaci o ukončení spolupráce s Provincií Jižní Holandsko. ZÚK schválilo usnesením č. 13/13/2002 uzavření Smlouvy o spolupráci s Provincií Jižní Holandsko dne 18. září 2002. Tématy spolupráce bylo např. řešení konfliktů - výměna zkušeností při řešení konfliktů s vlastníky pozemků při výstavbě velkých staveb, management odpadového hospodářství, sanace půdy v oblasti Selibice, reprezentace Ústeckého kraje v Bruselu, atp. Provincie Jižní Holandsko pomohla Ústeckému kraji finančním příspěvkem během ničivých povodní v roce 2002. Tato pomoc byla podnětem ke vzniku jednoho z témat programu spolupráce – Ochrana před povodněmi. Tento projekt byl také prezentován na akci Open Days 2005 v Bruselu. Program spolupráce byl financován prostřednictvím holandského vládního programu MATRA GST, jehož cílem je pomoc místním a regionálním výkonným orgánům s procesem přistoupení k EU. Ústecký kraj měl o pokračování spolupráce s Provincií Jižní Holandsko zájem i po přistoupení ČR k EU, management provincie však rozhodl o ukončení této spolupráce z důvodu provinční politiky, která je zaměřena na pomoc regionům budoucích členských zemí Evropské unie.

 

6.37      Projektový tým projektu „KAMPUS Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem“: RÚK schválila ustavení Řídícího a Koordinačního výboru Projektu Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Výbor) a jmenovala členy tohoto Výboru ve složení:

a) za Ústecký kraj:       

hejtman Jiří Šulc

náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka

náměstek hejtmana Petr Fiala

 

b) za město Ústí nad Labem:    

primátor města Petr Gandalovič

náměstek primátora Jan Kubata

člen Rady města Zdeněk Šťastný

 

c) za UJEP Ústí nad Labem:     

rektor Zdeněk Havel

kvestor Filip Brodský

prorektor pro rozvoj a informatiku Peter Ponický

 

d) zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

e) zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

RÚK dále rozhodla o tom, že projektový tým jmenovaný v usnesení RÚK č.34/22R/2005 podléhá řízení a koordinaci ustaveného Výboru.

 

6.38        Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského na Konferenci ”PHILOSOPHY OF HEALTHY CITIES” v rámci projektu EU-MED- EAST ve Wroclavi (Polsko) ve dnech 9.- 11.2.2006: RÚK schválila účast Vladimíra Záhorského, člena rady kraje, na Konferenci ”PHILOSOPHY OF HEALTHY CITIES” (Filozofie zdravých měst) v rámci projektu EU-MED- EAST ve Wroclavi ve dnech 9. - 11. února 2006. Ústecký kraj je do mezinárodního projektu EU-MED-EAST, zaměřeného na vzájemnou spolupráci přeshraničních partnerů v oblasti zdravotní a sociální péče zapojen. Jedním ze sub-projektů je „Filozofie zdravých měst“. Jedná se o první setkání účastníků tohoto sub-projektu. Hlavní náplní konference bude užší vymezení problematiky a stanovení hlavních témat projektu. Náklady na stravu a ubytování jsou účastníkům hrazeny z programu EU-MED-EAST.

 

7. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti METALURGIE Rumburk s.r.o. pro zařízení „Tavící rotační pec o výrobní kapacitě tekutého kovu 12 tun“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci, k žádosti společnosti METALURGIE Rumburk s.r.o. o vydání integrovaného povolení takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení nejsou připomínky.

 

7.2       Plán péče o zvláště chráněné území Ústeckého kraje v kategorii  přírodní památka nacházející se na území  Správy Národního parku České Švýcarsko: RÚK se vyjadřuje

ke zpracovanému plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památka Nad Dolským mlýnem nacházejícím se na území Správy Národního parku České Švýcarsko následovně: Ústecký kraj požaduje provedení úprav v bodu 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti. Tyto vlivy představují pozůstatky předchozí lesnické činnosti, díky nimž je v oblasti evidována přítomnost invazní borovice vejmutovky v okolních porostech, v neoplocených porostech lokality dochází k redukci náletu cílových dřevin vlivem zvěře.

 

7.3       Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila plat Mgr. Romanu Stružinskému, řediteli Speciální základní školy, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace.

 

7.4       Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školských zařízení: RÚK rozhodla  o změnách zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školských zařízení.

 

7.5       Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Speciální základní škola a Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2, Mgr. Dagmar Hanykové, ke dni 31. července 2006.   

 

7.6       Vyhlášení regionálních projektů na rozvojový program ve vzdělávání „Projekty škol“ v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) pro období 2006 až 2007: RÚK vzala na vědomí Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání „Projekty škol“. Souhlasí s realizací a vyhlášením regionálních projektů na rozvojový program ve vzdělávání „Projekty škol“ v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání pro období 2006 až 2007 v následujících okruzích:

 • Okruh A – využití ICT (informační a komunikační technologie) v přípravě na I. stupeň základní školy a využití ICT na I. stupni základní školy
 • Okruh B – využití ICT na II. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií
 • Okruh C – využití ICT na středních a vyšších odborných školách
 • Okruh D – využití ICT pro žáky se zdravotním postižením
 • Okruh E – informační gramotnost veřejnosti. 

 

7.7.       Program aktivního života - užití ochranné známky Ústeckého kraje „PAŽIT“: RÚK souhlasí s užitím ochranné známky Ústeckého kraje „PAŽIT“ pro zařízení, která realizují „Program aktivního života“. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložilRÚK k odsouhlasení užití ochranné známky Ústeckého kraje „PAŽIT“ pro zařízení: 

 • Tornův Mlýn, Starý Týn – Úštěk,
 • Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou,
 • NATURA Rumburk, Rekreační a ekologické středisko,
 • Horský hotel ARNICA, Háj pod Klínovcem,
 • AVIS, Staré Křečany.

 

7.8       Hry 3. letní olympiády dětí a mládeže v roce 2007 - smlouva o pořádání her: RÚK souhlasí s uzavřením „Smlouvy o pořádání Her 3. letní Olympiády dětí a mládeže v roce  2007“. RÚK rozhodla usnesením č. 49/16R/2005 ze dne 24. srpna  2005 o účasti Ústeckého kraje v projektu Olympiády dětí a mládeže za podmínky, že pořadatelské náklady nebudou vyšší než 2 miliony korun a za těchto podmínek souhlasila se závazným přihlášením Ústeckého kraje do výběrového řízení na pořadatelství. To bylo Ústeckému kraji přiznáno na podzim loňského roku a Ústecký kraj je připraven uspořádat Hry 3. letní olympiády dětí a mládeže podle všech podmínek stanovených Českým olympijským výborem.

 

7.9       Zajištění finančního krytí projektů v rámci 4. kola Společného regionálního operačního programu (SROP) pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti školství – souhlas s uzavřením úvěru: RÚK souhlasí s uzavřením úvěru na finanční krytí projektů jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje v rámci SROP, 4. kolo, Opatření 3.1 – Rozvoj infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech pro:

 • Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace na projekt „Modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů“ ve výši  4,79 milionů korun (max. 80% z celkových nákladů projektu)
 • Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková organizace na projekt „Elektrotechnické vzdělávací centrum“ ve výši 4,79 milionů korun (max. 80% z celkových nákladů projektu)
 • Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702,  příspěvková organizace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů ve strojírenských oborech“ ve výši 8,12 milionů korun (max. 80% z celkových nákladů projektu).

 

7.10      Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu: RÚK doporučuje ZÚK souhlasit s vydáním stanoviska, že nemovitosti, požadované pro činnost Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště (Podbořany, Kpt. Jaroše 862) a Obchodní akademie a Střední zemědělské školy (Louny, Osvoboditelů 497), zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, jsou pro výše uvedené subjekty nezbytné a převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji.

 

7.11      Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2006: RÚK doporučuje ZÚK schválit rozdělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2006.

 

Městská knihovna Děčín

1,5   milionů korun

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

0,95 milionů korun

Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

1,48 milionů korun

 

Městská knihovna Louny

0,72 milionů korun

 

Městská knihovna Žatec

0,28 milionů korun

 

Městská knihovna Most,

0,68 milionů korun

 

Regionální knihovna Teplice

0,94 milionů korun

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

0,94 milionů korun

 

7.12    Dofinancování projektu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit dofinancování projektu z rozpočtu Ústeckého kraje „Zahradnicko – zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“ v rámci SROP pro krajskou příspěvkovou organizaci: Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerce a Střední odborné učiliště, Děčín-Libverda, Českolipská 123. Výše příspěvku kraje činí 5,487 milionů korun.

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1       Rozpočtová opatření č.2: RÚK schvaluje přesun finančních prostředků v celkové výši 1,971  milionů korun při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 9,958  miliardy, za předpokladu, že RÚK schválí svým usnesením změnu závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2006 Krajské majetkové, příspěvkové organizaci a Dětské ozdravovně Jetřichovice, příspěvkové organizaci.

 

8.2       Plán finančního toku Ústeckého kraje na rok 2006: RÚK vzala na vědomí plán toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2006. Uložila vedoucím odborům krajského úřadu, nebo pracovníkům pověřeným řízením odborů, provádět aktualizaci plánu finančního toku na základě schválených rozpočtových opatření a změn rozpisu rozpočtu, včetně změn týkajících se příspěvkových organizací spadajících do jejich kompetence.

 

8.3       Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila agendu spojenou s nakládáním s majetkem kraje.

 

8.4       Přehled poptávek nad 100 tis. Kč a veřejných zakázek v roce 2005: RÚK vzala na vědomí

informaci o přehledu poptávek a veřejných zakázek realizovaných v roce 2005 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Jednotlivými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, či příspěvkovými organizacemi zřízenými Ústeckým krajem, bylo realizováno 855 evidovaných poptávek a veřejných zakázek, přičemž největší četnost realizovaných poptávek a veřejných zakázek náleží investičnímu odboru.

 

8.5       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Báňské projekty Teplice, a.s.. Rozhodla také o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria  ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce 5 %, způsob a výše zajištění případných závazků po dobu poskytované záruky 5 % a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Doporučila také ustavujícímu ústřednímu orgánu za Ústecký kraj členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

RÚK pověřila Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele při zadání této veřejné zakázky, včetně odsouhlasení jednotlivých částí zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, včetně případných změn navržených příslušným ministerstvem. „Čekáme již tři roky, kdy vláda a CzechInvest vyberou pro tuto strategickou průmyslovou zónu investora. Financování je zatím připraveno tak, že teprve po tomto výběru budou uvolněny finanční prostředky na vybudování inženýrských sítí. My ale chceme tento postup otočit, dosáhnout zatraktivnění přibližně 120 ha pozemků, jinými slovy, rozhodli jsme, po třech letech čekání, iniciovat změny v této posloupnosti a investovat nejdříve do inženýrských sítí. Uložil jsem si úkol spočívající v tom, že vyzvu vládu ať tyto priority v souvislosti s budováním Strategické průmyslové zóny Triangle změní a po dohodě s CzechInvestem pro inženýrské sítě uvolní necelých 500 milionů. Také chci vládě opětovně připomenout její slib spočívající v modernizaci silnice R7, to je druhá nezbytná podmínka k tomu, aby vůbec nějaký investor do tohoto prostoru dorazil,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.

 

 

 

 

8.6       Oznámení užší řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě SO 323 – Výtlak splaškové kanalizace na ČOV Žatec“: RÚK rozhodla

ve smyslu zákona o veřejných zakázkách o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě SO 323 – Výtlak splaškové kanalizace na ČOV Žatec“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Báňské projekty Teplice, a.s.. Rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria  ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech 5%, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce 5% a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.7       Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK schválila pro příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem výjimku ze Směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou se upravuje postup při správě pohledávek Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, spočívající v tom, že doložení nutných úkonů příspěvkové organizace nezbytných pro vymáhání dluhu v souladu se směrnicí je nahrazeno čestným prohlášením ředitele příspěvkové organizace. RÚK dále souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek (viz.tabulka).

 

Nemocnice Děčín

        208 946,64 korun

Nemocnice Chomutov

     4 335 808,82 korun

Nemocnice Most

     1 210 399,08 korun

Nemocnice Teplice

   10 870 677,84 korun

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

     1 959 871,70 korun

 

8.8       Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí se změnami závazného ukazatele příspěvku zřizovatele pro rok 2006 v souvislosti se zajištěním činnosti pro příspěvkové organizace, Dětský domov Rumburk, Nemocnice Teplice a Kojenecké ústavy Ústeckého kraje.

 

8.9       Informace o realizaci investiční akci Informace o realizaci investiční akci „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“: RÚK vzala na vědomí informaci o realizaci investiční akce „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“.

 

8.10      Změna zřizovací listiny Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice

dodatkem č. 8 ke zřizovací listině (jedná se o změnu sídla) a vydala organizaci úplné znění zřizovací listiny.

 

8.11      Zpráva o situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o situaci v Nemocnici Most. Požádala Dozorčí radu (DR) nemocnice o stanovisko k postupu ředitele nemocnice ve věci výkonu práv a povinností při hospodaření s majetkem s ohledem na postup nemocnice při vydání platebních výměrů Finančního úřadu v Mostě a sdělení, zda byla DR informována o probíhajících kontrolách použití prostředků státního rozpočtu NKÚ a následné kontrole Finančního úřadu v Mostě. Rozhodla o odvolání Vladimíra Vopelky z funkce ředitele Nemocnice Most, k 15. únoru 2006. RÚK dále rozhodla o dočasném jmenování Miroslava Řeháka (ředitele Nemocnice Děčín, příspěvkové organizace Ústeckého kraje) ředitelem v Nemocnici Most na dobu určitou od 16. února 2006 do doby jmenování ředitele nemocnice.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Program prevence kriminality – PARTNERSTVÍ – žádost o státní účelovou dotaci na r. 2006: RÚK schválila předložené čtyři projekty v rámci programu prevence kriminality -PARTNERSTVÍ- na rok 2006, včetně finanční spoluúčasti Ústeckého kraje do výše částky 89,1 tisíce korun (max.10% nákladů). Jedná se o preventivní  projekty Policie ČR:

 • Ajaxův zápisník - didaktický kufřík
 • Ajaxův zápisník - plyšový maskot psa Ajaxe
 • Preventivní činnost Policie ČR
 • Drogy v silniční dopravě.

           

9.2      Středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu ve Městě Terezín: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty pracovníků odboru EP. Vyslovila souhlas s návrhem na iniciování projektového záměru - zbudovat na území města Terezín středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu a genocidy v Evropě.

 

10.       Různé

 

10.1 Personální obsazení komise Rady Ústeckého kraje: RÚK jmenovala Pavlínu Hapštákovou (Duchcov) a Josefa Friedricha (Litoměřice) členy Komise životního prostředí.

 

Příloha Tiskové zprávy z 30.schůze RÚK k bodu 6.28

 

Soukromé firmy nemohou diktovat Ústeckému kraji rozsah dopravní obslužnosti a rozpočtové výdaje

 

Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. uvedla ve své tiskové zprávě „Ústeckému kraji hrozí mezinárodní arbitráž”ze dne 6.2.2006 celou řadu zkreslených a nepodložených tvrzení ve zřejmé snaze vyvíjet nátlak na rozhodování samosprávných orgánů Ústeckého kraje. Ústecký kraj se tímto důrazně ohrazuje proti zavádějícímu a věcně nesprávnému obsahu zmíněné tiskové zprávy.

 

Není pravdivé tvrzení Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s., že by Ústecký kraj ohrožoval stabilitu svého dopravního systému či se vystavoval „astronomickým“ nárokům společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. Ústecký kraj je při veškerých svých krocích naopak motivován zájmy občanů Ústeckého kraje na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti celého území kraje za přiměřenou a zákonnou cenu. Proto bylo přistoupeno k výpovědi smlouvy se společností Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. 

 

Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. je soukromou společností, která se zcela účelově snaží vyvolat dojem, že Ústecký kraj je povinen zaplatit jakoukoliv cenu za objem dopravních výkonů, který si tato soukromá společnost sama určí. To by však bylo v rozporu s evropským právem týkajícím se závazků veřejné služby i zákazem veřejné podpory. Ústecký kraj může hradit prokazatelnou ztrátu pouze v případě těch linek a spojů, jež není žádný dopravce ochoten provozovat na komerční bázi a u nichž kompetentní orgány kraje zároveň dospějí k závěru, že na jejich zachování existuje veřejný zájem. Samozřejmým předpokladem je pak rovněž vyčíslení prokazatelné ztráty v přiměřené výši v souladu s platnými právními předpisy a odpovídající rozpočtové krytí.

 

Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. bohužel tyto základní principy odmítla respektovat, především pak odmítla zohlednit požadavky kraje na rozsah dopravní obslužnosti, když mimo jiné do dopravní obslužnosti v rozporu se zákonem zahrnovala linky, u nichž existuje souběh se železniční dopravou či linky v rozsahu přesahující územní rámec kraje. Ústeckému kraji proto nezbylo, než dosavadní smlouvu uzavřenou s touto společností vypovědět, k čemuž byl dle platné smlouvy i platného správního řádu plně oprávněn. Výhrůžky „mezinárodní arbitráží“ za této situace, kdy Ústecký kraj pouze vykonal smluvně sjednané právo, postrádají jakýkoliv právní podklad. Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. nemá žádné smlouvou ani právními předpisy založené právo na poskytování služeb v rámci závazku veřejné služby na „věčné časy“.

 

Ústecký kraj v dané souvislosti zdůrazňuje, že není pravdou, že by vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje kdy potvrdil, že je „cena dopravy pro rok 2006“ vypočtena ze strany společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. správně. Rovněž není pravdou, že by společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. měla nárok na jakékoliv kompenzace z důvodu ukončení smlouvy, a to ani z titulu evropského nařízení č. 1191/69 zmíněného v její tiskové zprávě. Citovaný čl. 6 totiž dopadá pouze na situace, kdy je dopravci uloženo plnit závazek veřejné služby do konce stanoveného období, nikoliv na situace, kdy dopravce tento závazek převzal dobrovolně a jeho účinnost končí sjednanou výpovědí.

 

Konečně, není pravdou že by „respektování“ představ společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. neubralo ani korunu z jiných výdajů Ústeckého kraje. Rozpočet Ústeckého kraje je určen ke krytí široké škály veřejných potřeb. Pokud by Ústecký kraj neuváženě navýšil výdaje na autobusovou dopravu, použité prostředky by logicky chyběly jinde. Samosprávné orgány Ústeckého kraje si nemohou nechat diktovat od kterékoliv soukromé osoby, jaká oblast veřejných výdajů má být upřednostněna na úkor jiných. Naopak musí vždy rozhodovat v nejlepším zájmu občanů Ústeckého kraje a hájit veřejné finance před neoprávněnými nároky.

 

 

Příloha Tiskové zprávy z 30.schůze RÚK k bodu 6.4

 

Plán oprav silnic II. a III.tříd byl připravován ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, v součinnosti z jednotlivými provozy SÚS a jeho nedílnou součástí byly i požadavky obcí Ústeckého kraje. Plán oprav silnic II. a III tříd na rok 2006 byl schválen ve výši 117,1 milionů korun a na 22 akcí Rada Ústeckého kraje vyhlásila výzvy k podání nabídek na jejich provedení (viz Tisková zpráva z RÚK, body 6.5 – 6.26).

 

Okres Děčín

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

III/25854 Ludvíkovice

 

2 900 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/2637 Malá Bukovina

 

3 500 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/26515 Císařský - Janovka

 

2 200 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/263 Líska - Křížový Buk

 

3 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/24095 Sluková - kř. s II/240

 

4 700 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/26313 rekonstrukce mostu č. ev. 2613-6 Studený u České Kamenice

 

4 000 000

 

oprava mostního objektu

 

II/263 rekonstrukce propustku Křížový Buk

 

1 500 000

 

oprava silničního propustku

 

III/2667 Nové Hraběcí

 

1 000 000

 

udržovací nátěr dvouvrstvý

 

III/25852 Maxičky - Marešova školka

 

5 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

 

Okres Chomutov

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

III/22426 Rokle - Nová Víska

 

1 600 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/251 Pesvice - Otvice

 

3 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/1985 Pokutice - Okounov

 

2 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/21911 průtah Kovářská

 

2 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/21910 Loučná

 

1 700 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25124 Údlice

 

1 500 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/568 průtah Kadaň

 

2 000 000

 

oprava živičného koberce

 

III/25118 průtah Strupčice

 

2 000 000

 

oprava živičného koberce

 

III/2522 průtah Chomutov

 

2 000 000

 

oprava živičného koberce

 

 

 

Okres Litoměřice

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

III/2611 Litoměřice - Pokratická

 

1 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25847,III/2613 Žitenice, Pohořany

 

3 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/23752 Lkáň - Solany

 

2 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/240 průtah Roudnice

1 000 000

 

oprava živičného povrchu

III/24089 Klínky - Náčkovice

 

2 300 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/2609 most č.ev. 2609-001 Tetčiněves

 

2 300 000

 

oprava mostního objektu

 

III/24720 Miřejovice - Kamýk

 

1 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/246 Libochovice - Radovesice

 

2 300 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25820 Milešov - Černčice

 

1 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/24085 Brusov - Konojedy

 

1 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/0159 Úštěk - Svobodná Ves - Lukov

 

1 500 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/2618 Těchobuzice -Chudoslavice

 

1 500 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/24056 průtah Hrobce

 

 700 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/240 Liběšice - Polepy

 

1 700 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/23746 Kostelec - x Brníkov

 

1 400 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/23758 průtah Čížkovice

 

1 500 000

 

oprava živičného povrchu

 

 

Okres Louny

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

III/22541 Třeskonice - Nečemice -hr.o.RA

 

4 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/226 Pšov - Podbořany

 

3 600 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/250 Žatec - Staňkovice

 

4 200 000

 

oprava živičného povrchu

 

II/246 most č.ev. 246-007A Koštice

 

3 000 000

 

oprava mostního objektu

 

 

Okres Most

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

III/0138 Litvínov - Loučná

 

2 400 000

 

oprava živičného koberce

 

III/2538 Braňany - Kaňkov

 

2 000 000

 

oprava živičného koberce

 

III/2541 Průtah Nová Ves

 

2 000 000

 

oprava živičného koberce

 

III/2519 Havraň - Nemilkov

 

1 000 000

 

oprava živičného koberce

 

 

Okres Teplice

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

II/254  průtah TP ul. Duchcovská

 

2 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25348 Krupka - Horní Krupka

 

3 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/01311 most č.ev. 01311-1 Dlouhá Louka

 

2 000 000

 

oprava mostního objektu

 

II/253 most č.ev. 253-001 Dubí

 

2 200 000

 

oprava mostního objektu

 

II/253 opěrná zeď Dubí

 

2 300 000

 

oprava  opěrné zdi

 

 

Okres Ústí nad Labem

 

Číslo silnice- název                                     Cena v Kč v r. 2006      Druh opravy

II/261 průtah Svádov

 

2 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25847  Lhota pod Pannou - Rýdeč

 

6 000 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/26025  nad Rýdečí

 

800 000

 

oprava živičného povrchu

 

III/25839 Ústí nad Labem - Hostovice - Dubice

 

3 800 000

 

oprava živičného povrchu

 

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 9.2.2006 / 9.2.2006 | Zveřejnit od-do: 9.2.2006-9.3.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém