Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 37. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Ústecko-zakarpatská agentura, z.s. – stále zastupování Ústeckého kraje v Zakarpatské oblasti

 

Rada bere na vědomí informaci o vzniku, založení a registraci zapsaného spolku Ústecko-zakarpatská agentura Současný rozvoj spolupráce mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou je již koordinován prostřednictvím spolku UZA, z. s. Spolek otevře v sídelním městě Zakarpatské oblasti Užhorodě pobočku, kterou se snaží ve spolupráci s krajem začlenit do sítě tzv. Českých center zřizovaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Tato pobočka v Užhorodě by se mohla stát součástí Českého centra MZV ČR v Kyjevě. V tomto duchu proběhlo v listopadu 2017 jednání 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA s velvyslancem České republiky v Kyjevě.

 

Kromě této aktivity se pro rok 2018 plánují další projekty, které by spolek UZA. z. s. pomohl úspěšně

realizovat. Jedná se například o aktivní zapojení a účast uměleckého tělesa z ukrajinského partnerského regionu na 4. ročníku tradiční krajské akce Barevný region, uspořádání dvoudenního školení v problematice integrovaného záchranného systému (IZS) pro bezpečnostní složky Zakarpatské oblasti, uspořádání 1. ročníku Meziregionálního fóra Ústeckého kraje, nebo aktivní zapojení do oslav 100. výročí vzniku ČSR.

 

Poskytnutí finančních dotací z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků

 

Rada rozhodla o přidělení dotací pro:

 

1) ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Částka: 90.000,- Kč

Projekt: Vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 2018 – nákup materiálu

 

2) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Braňany

Částka: 70.000,- Kč

Projekt: Dovybavení členů SDH zásahovými obleky

 

3) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Lkáň

Částka: 83.556,- Kč

Projekt: Podpořme mladé hasiče ze Lkáně i v roce 2018

 

4) Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

Částka: 90.000,- Kč

Projekt: Zakoupení vybavení humanitární a zdravotnické jednotky MS ČČK NDP

 

5) Dobrovolnické centrum, z. S. Ústí nad Labem

Částka: 84.780,- Kč

Projekt: Kurz dobrovolnictví pro mimořádné události a krizové situace

 

 

 

 

6) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Teplice

Částka: 99.000,- Kč

Projekt: Nová časomíra pro hasičské soutěže

 

7) Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha

Částka: 85.853,- Kč

Projekt: Podpora připravenosti při poskytování humanitární a technické pomoci Ústeckém kraji

 

Zároveň také navrhuje zastupitelům schválit například tyto žádosti:

 

1) Město Košťany

Částka: 1.125.000,- Kč

Projekt: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky

 

2) Obec Černčice

Částka: 1.125.000,- Kč

Projekt: Pořízení nové CAS pro JSDH obce Černčice

 

3) Město Krupka

Částka: 1.125.000,- Kč

Projekt: Pořízení nové CAS pro JSDH Krupka – Bohosudov

 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu stanoveného účelu v roce 2018 je 13 000 000 Kč.

 

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017

 

Zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2018 o 449 292 tis. Kč Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

 

- schválit příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2018 následovně:

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - zvýšení o 59 097 tis. Kč na celkový objem 252 106 tis. Kč

Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 15 000 tis. Kč na celkový objem 81 830 tis. Kč.

 

  • provést rozpočtové opatření - navýšení celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje o částku 449 292 tis. Kč za podmínky schválení bodu a) tohoto usnesení, následovně:

odbor kancelář hejtmana - zvýšení o částku 6 000 tis. Kč

odbor ekonomický – zvýšení o částku 4 337 tis. Kč

odbor majetkový - zvýšení o částku 2 000 tis. Kč

odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč

odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 8 007 tis. Kč

odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 2 923 tis. Kč

odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 1 372 tis. Kč

odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o 100 000 tis. Kč

odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 64 097 tis Kč, z toho Fond Ústeckého kraje zvýšení o částku 15 000 tis. Kč a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje o částku 49 097 tis. Kč

  • kapitálové výdaje:

odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč

odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 17 941 tis. Kč

odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 530 tis. Kč

odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 10 359 tis. Kč

odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč

odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 21 726 tis. Kč, z toho Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje o částku 10 000 tis. Kč

 

Zbývající finance byly usnesením rady rozděleny jako investiční a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.4.2018 / 10.4.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém