Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 40. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s.

Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč a o uzavření Darovací smlouvy s Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s.,  za účelem rozdělení této částky 12 bývalým politickým vězňům nacistických koncentračních táborů žijících v Ústeckém kraji, a to ve výši 2500,- Kč na osobu

Příspěvek budou moci bývalí vězni nacistických koncentračních táborů využít například na léky a zdravotní pomůcky.

 

 

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2018.

Radní navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit předání darů v hodnotě 6 796 640 Kč. Cílem vybavení složek Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění technického vybavení složek IZS pro záchranu životů a majetku občanů.

Na základě požadavků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů – kraj Ústecký
a jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí) uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje, byly z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 průběžně pořizovány prostředky na technické
dovybavení těchto složek.

Jde například o tyto předměty:

- Polohovací pás pro hasiče
- Zásahové rukavice s membránou, čtyřvrstvá celokožená rukavic
- Trhací hák AL – dvoudílný PH
- Přilba, fotoluminiscenční, západková vnitřní výstroj, zlatý štít, zátylník, ochranné brýle
- Dýchací přístroj
- Motorová stříkačka

 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“

Pro pro akademický rok 2018/2019  půjde na tento stipendijní program celkem 3 400 tis. Kč z krajského rozpočtu. Celkem bude podpořeno 43 žadatelů.

  • Pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče – 25

  • Pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče – 3

  • Pro potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, a nebo farmaceut – 15

Lhůtu pro podání žádostí od 9. 7. 2018 do 27. 9. 2018. Jde částku 50 000 Kč pro jednoho uchazeče na akademický rok.

 

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“

 

 

Pro školní či akademický rok 2018/2019  půjde na tento stipendijní program celkem 1 200 tis. Kč z krajského rozpočtu. Stipendia jsou připravena pro 40 žadatelů.

 

Lhůtu pro podání žádostí od 9. 7. 2018 do 27. 9. 2018. Úspěšný uchazeč získá 30 000 Kč na školní/akademický rok.

 

Smlouva o výpůjčce přístrojů na měření ultrajemných částic v ovzduší v rámci realizace a

udržitelnosti projektu „OdCom – Objektivizace stížnosti na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“

 

Od dubna roku 2016 běží v Ústeckém kraji projekt s názvem OdCom - Objektivizace stížnosti na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji - příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“ Ústecký kraj zakoupil přístroje pro měření ultrajemných částic a kontejner. Jeden přístroj již byl nainstalován na pozemku Českého hydrometeorologického ústavu (dále ČHMÚ) v Lomu u Mostu, tento druhý přístroj bude umístěn v Ústí nad Labem. Bude tedy zajištěno měření na celém území kraje.

 

ČMHÚ je jedním z partnerů projektu. Na přístrojích provádí pravidelná měření a analýzu ultrajemných částic. S výsledky pravidelně seznamuje odbornou i laickou veřejnost, provádí porovnání s výsledky naměřenými v Sasku. Po jednání s ČHMÚ bylo dohodnuto, že vhodnou formou, jak zajistit fungování

přístrojů po celou dobu realizace projektu i v době udržitelnosti, je smlouva o výpůjčce mezi Ústeckým krajem a ČHMÚ. ČHMÚ se ve smlouvě zavazuje, že zajistí využívání přístrojů po celou dobu a bude hradit veškeré provozní náklady s tím spojené.

 

Jedná se o tyto přístroje:

- Měřící kontejner

- analyzátor pro měření koncentrace pevných částic PM1 v ovzduší (zařízení 5012 MAAP – Multi Angle

Absorption Photometer, pumpa a dávkovací vstup PM10)

- SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství – systém pro přípravu suchého vzduchu,

neutralizátor, zařízení pro úpravu vzorku vč. vakuové pumpy, čitač, + náhradní díly

 

Celková cena sestavy přístrojů  4 867 780,- Kč vč. DPH

Všechny přístroje slouží k analýze ultrajemných částic ve vzduchu vč. těch, které mohou být příčinou zápachu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 7.6.2018 / 7.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém