Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 5. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 5 schůze Rady Ústeckého kraje v druhém volebním období konané dne 24.2.2004

 

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

3. Schválení programu

 

5. Dopravní obslužnost v roce 2005 – autobusová doprava: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o přípravě smluvních vztahů na zajištění dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje na linkách veřejné linkové autobusové dopravy provozovaných v závazku veřejné služby. Uložila odboru dopravy a silničního hospodářství, připravit ve spolupráci s IDS Ústeckého kraje, a.s. a po projednání s obcemi, podklady pro uzavření smluvních vztahů na zajištění dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje s dopravci a předložit je Radě Ústeckého kraje na nejbližším zasedání. Současně je odboru dopravy uloženo, aby ve spolupráci s IDS, a.s. připravil návrh smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a.s.. Rozsah základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje byl stanoven usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. října 2004, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje z 26. ledna 2005 byl schválen Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2005. Z uvolněných finančních prostředků na základní dopravní obslužnost je smluvním zajištěním základní dopravní obslužnosti v měsících leden – duben 2005 odčerpáno 78,76 milionů korun. Na zbylou část roku zbývá 172,471 milionů korun.

 

6. Dopravní obslužnost v roce 2005 – drážní doprava: RÚK rozhodla o finančním objemu pro zabezpečení základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou drážní osobní dopravou ve výši 17,7 milionů korun společnostmi Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. v těchto městech. Ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2005 je na veřejnou drážní osobní dopravu, zajišťovanou zejména společností České dráhy, a.s. schválena částka 200,38 milionů korun. České dráhy a.s. ale předložily Ústeckému kraji dne požadavek na částku 452,8 milionů korun v rozsahu vlakových kilometrů v hranicích Ústeckého kraje, které jsou v jízdním řádu 2004/2005 v kategoriích osobní a spěšný vlak. Rada ovšem konstatovala, že České dráhy, a.s. dosud nepředložily odhad prokazatelné ztráty, nákladů a tržeb ve struktuře tratí a vlaků pro rok 2005. „Chci vědět, kolik lidí za dvěstě milionů korun vozí autobusy a kolik lidí za čtyřistapadesát milionů vozí vlaky, je tu zjevný nepoměr a s ním se musí samospráva vypořádat,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc“. RÚK dále uložila Milanu Francovi, členu krajské rady, zahájit jednání o zabezpečení objemu dopravy zajišťované dosud Českými drahami i s jinými dopravci.

Rozsah základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje byl stanoven usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. října 2004, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje z 26. ledna 2005 byl schválen Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2005.

  

7. Smlouva o dílo mezi Ústeckým krajem a společností IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě smlouvy o dílo mezi Ústeckým krajem a společností  IDS Ústeckého kraje, a.s..

 

8. Návrh na změnu formy koordinátora integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o působení koordinátora IDS Ústeckého kraje formou akciové společnosti. Dále uložila Milanu Francovi, členu krajské rady, předložit na jednání Rady Ústeckého kraje návrh formy koordinátora integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje.          

 

9. Informace o projektu EU-MED-EAST – dohoda o vedení tématické skupiny:  RÚK provedla změnu usnesení z jednání 16. 2. 2005. 

 

10. Jmenování člena dozorčí rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: RÚK jmenovala členem dozorčí rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Petra Polaka.

 

11. Vyhodnocení veřejné zakázky  - Psychiatrická léčebna Petrohrad:  RÚK vyhodnotila nejvýhodnější nabídku na provedení zakázky „oprava fasád zámku – léčebny v Petrohradě a vyslovila souhlas s uzavřením smluvního vztahu mezi touto příspěvkovou organizací a firmou Stavitelství Kladno s.r.o., L. Zápotockého 3094, 272 51 Kladno.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.2.2005 / 3.4.2007 | Zveřejnit od-do: 25.2.2005-25.3.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém