Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 50. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Autobusová doprava Ústeckého kraje v oblasti Litoměřicka

Rada kraje vzala na vědomí stále probíhající závažné neplnění smlouvy v oblasti Litoměřicko a uložila odboru dopravy a SH jednat s vedením dopravce (spol. TD BUS a.s.) o převodu zaměstnanců zajišťujících provoz této oblasti na Dopravní společnost Ústeckého kraje. Cílem je samozřejmě zajištění spolehlivějšího provozu autobusů v oblasti Litoměřicko. V případě neúspěchu jednání s dopravcem má odbor za úkol navrhnout do konce t.m. jiné řešení, které by dokázalo v konečném důsledku vrátit stav dopravy na Litoměřicku do fungující podoby.

 

Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Optimalizace metody výpočtu dojezdových časů zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji “

 

Rada rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o. a Ústeckým krajem, na základě které mají být vytvořeny příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci všech smluvních stran.

 

Ústecký kraj má spolu se ZZS ze zákona povinnost vytvářet soubor map, které budou obsahovat informace o výpočtu dojezdových časů. Tentokrát bude analýza rozšířena i o Německo o cca 5 km za hranicemi. V roce 2013 byly na základě této analýzy vybudovány nové výjezdové základny ZZS v Úštěku a na Kínech.

 

Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění

 

 1. Předmětem žádosti je obnova skiagrafického rtg kompletu s přímou digitalizací obrazu pro Krajskou zdravotní a.s., Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. Přístroj bude umístěn na Radiologické klinice této nemocnice. Dne 12. 10. 2017 došlo na pracovišti skiagrafie VISARIS ke smrtelnému úrazu pacientky vlivem dosud neobjasněného náhlého uvolnění RTG zářiče. Přístroj byl v provozu od prosince 2015 a dosud v záruce. V současnosti tedy Masarykova nemocnice disponuje pouze jednou RTG snímkovnou, druhá je bez funkčního rentgenu, což je naprosto nevyhovující.

  Nákupní cena je cca 6 mil. Kč bez DPH, tj. 7,26 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu zdravotnické technologie, se stavební úpravy předpokládají v minimálním rozsahu v cenové hladině cca 200 tis. Kč. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů, disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.

   

 2. Předmětem žádosti je obnova skiagrafického rtg kompletu s přímou digitalizací obrazu pro Krajskou zdravotní a.s., Nemocnici Most, o.z. Přístroj bude umístěn ve stávající vyšetřovně RDG oddělení nemocnice s dobrou dostupností pro pacienty. Důvodem pořízení je obnova RTG přístroje ddR Formula Plus, který byl uveden do provozu v roce 2008. Stávající přístroj je již technologicky zastaralý a značně poruchový. Toto RTG pracoviště je stěžejním pracovištěm pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Most, které denně odbaví až 100 pacientů. Spádová oblast zahrnuje 115 000 obyvatel okresu Most, a je dále rozšířena o přilehlé části okresu Louny, které nedisponují lůžkovým zařízením pro zabezpečení zdravotních služeb.

  Nákupní cena je cca 6 mil. Kč bez DPH, tj. 7,26 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Stavební úpravy se budou týkat stropních pojezdů pro technologické komponenty RTG přístroje. V ostatních směrech stávající snímkovna odpovídá požadavkům aktuální legislativy. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů, disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.

   

 3. Předmětem žádosti je obnova skiagrafického rtg kompletu s přímou digitalizací obrazu pro Krajskou zdravotní a.s., Nemocnici Most, o.z. Přístroj bude umístěn ve stávajících prostorách Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí s dobrou dostupností pro pacienty. Důvodem pořízení je obnova RTG přístroje Silhouette VR, který byl uveden do provozu v roce 2000. Stávající přístroj je již technologicky zastaralý a značně poruchový.

  Nákupní cena je cca 6 mil. Kč bez DPH, tj. 7,26 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Stavební úpravy se předpokládají minimální. V ostatních směrech stávající snímkovna odpovídá požadavkům aktuální legislativy. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů, disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.

  v žádosti je uvedeno, že důvodem pořízení tohoto přístroje je jeho obnova.

Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem

130 047 000 Kč v prvním roce plnění

Rada rozhodla o uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem se společností RegioJet a.s., sídlem náměstí Svobody 86/17, 60200 Brno, IČ:28333183, DIČ:CZ28333187.

 

Průměrný rozsah veřejných služeb poskytovaných dopravcem na základě Smlouvy v jednom roce plnění bude činit 1 005 000 vlkm. Základní cena nabídnutá dopravcem (uvedená v cenách roku 2017) činí 129,40 Kč/vlkm.

Výkony budou zajišťovány modernizovanými vozy STADLER GTW 2/6. Tyto vozy jsou nyní motorové trakce, dopravce však v prvních letech doby plnění bude zajišťovat postupnou výměnu dieselového hnacího ústrojí za elektrické; v cílovém stavu od 12/2021 již bude vozba plně v elektrické trakci. Tím, že hnací ústrojí je umístěno ve střední samostatné části vozidla, bude nutné měnit pouze tuto střední část; po dobu, kdy bude jednotka výměnu absolvovat, budou její výkony nahrazovány sedmou dodatečnou jednotkou. Tímto řešením bude zajištěna stálá úroveň kvality služby po celou dobu plnění Smlouvy. Smlouva dále definuje principy zapojení dopravce do integrovaného dopravního systému, včetně plné tarifní integrace (uznávání celého portfolia jízdních dokladů dle Tarifu DÚK, ať jsou v papírové nebo elektronické podobě).

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 5.10.2018 / 5.10.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém