Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 53. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu Ústeckého kraje

Rada kraje rozhodla o rozdělení finančních prostředků ve výši 3.500.000,- Kč, které byly Ústeckému kraji v letošním roce poskytnuty společností Vršanská uhelná, a.s. Po vzájemné dohodě je navrženo rozdělit finanční prostředky takto:

Účelově určené příspěvky p.o. Ústeckého kraje:

Oblastní muzeum v Mostě – 300.000,- Kč

Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov - 500.000,- Kč

 

Dotace:

HOSPIC v Mostě – 200.000,- Kč projekt: Podpora činnosti půjčovny kompenzačních pomůcek

Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov - 100.000,- Kč projekt: Provoz klubu v I. pololetí 2019

BC ARMEX Děčín z.s. - 100.000,- Kč projekt: Zvyšování kvality extraligového boxu

TJ Slovan Varnsdorf z.s. - 100.000,- Kč projekt: Výměn oken a dveří na správní budově tenisových kurtů

Hokejbalový club Most - 100.000,- Kč projekt: Podpora mládežnických celků HBC MOST

Spolek GreenRunner.cz - 200.000,- Kč projekt: Lesní stezka GreenRunner na vrchu Ressl v Mostě

Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - 150.000,- Kč projekt: Mobilní aplikace Krušné hory

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. - 1.000.000,- Kč projekt: Rozšíření přístrojového vybavení - echokardiograf

Podkrušnohorské technické muzeum – 500.000,- Kč projekt: Oprava střechy - II.etapa

Statutární město Most – 250.000,- projekt: Dílny 2018/2019

 

Záměr poskytnutí výtěžku ze vstupného na 16. reprezentační ples Ústeckého kraje v roce 2019

Rada Ústeckého kraje schválila záměr poskytnutí výtěžku ze vstupného na 16. reprezentační ples Ústeckého kraje jako dar Armádě spásy v České republice, z.s., a to za podmínky, že

finanční prostředky budou použity pro pobočku "Centrum sociálních služeb Jirkov" na služby azylových domů.

 

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019

Zastupitelstvu je doporučeno schválit rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 v celkovém objemu

18 633 867 tis. Kč, z toho:

  • příjmy 18 080 876 tis. Kč

  • výdaje 18 633 867 tis. Kč

  • financování 552 991 tis. Kč,

 A vzít na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 295 577 tis. Kč a transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2019 ve výši 6 129 463 tis. Kč.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 24. 11. 2018 na internetových stránkách a úřední desce Ústeckého kraje a bude zaslán obcím v Ústeckém kraji ke zveřejnění na jejich úředních deskách. Schválený rozpočet bude zveřejněn na internetových stránkách kraje do 30 dnů od jeho schválení.

 

Poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Inovační firma Ústeckého kraje 2018

Radní schválili finanční dary pro vítěze jednotlivých kategorií soutěže Inovační firma Ústeckého kraje 2018. První ročník soutěže byl vyhlášen společně Ústeckým krajem a Inovačním centrem Ústeckého kraje, a to pro kategorii Malý a střední podnik a kategorii Velký podnik. Cílem soutěže je propagace a podpora inovačního úsilí firem z Ústeckého kraje. Měla by zviditelnit jejich inovační aktivity, technologie, výrobky a služby, má poukázat na řadu zajímavých firem, které díky svým inovacím dosahují úspěchů na evropském i světovém trhu, avšak pro veřejnost nejsou tolik známé. Soutěž

má inspirovat i další firmy v kraji a přispět ke zlepšení image regionu. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne dne 5. 12. 2018 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

 

 V kategorii Malý a střední podnik:

- 1. místo: Infinity Energy s.r.o., 40.000,- Kč

- 2. místo: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., 25.000,- Kč

- 3. místo: Nanotex Group s.r.o., 15.000,- Kč

V kategorii Velký podnik:

- 1. místo: Chart Ferox, a.s., 40.000,- Kč

- 2. místo: TOS VARNSDORF a.s., 25.000,- Kč

- 3. místo: PULS investiční s.r.o., 15.000,- Kč

 

Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2019

RUK odsouhlasila návrh na zajištění lékařské pohotovostní služby a uzavření smluv o zajištění závazku veřejné služby na zajištění LPS. Města, která souhlasí s návrhem zajištění LPS v roce 2019 (varianta dotace ÚK): Město Bílina, 1 080 000 Kč; Město Varnsdorf, 980 000 Kč; Město Rumburk 1 080 000 Kč, Město Louny 1 820 000 Kč; Město Žatec 2 370 000 Kč.

 

Města, která nesouhlasí s návrhem zajištění LPS v roce 2019 (varianta přímé smlouvy mezi ÚK a provozovatelem): Statutární město Ústí nad Labem, Statutární město Teplice, Město Litvínov.

Města, která souhlasí se zajištění LPS v roce 2019, ale jiným způsobem, než je standardně navržený model (varianta finanční podpory ze strany města, ale prostřednictvím ÚK): Statutární město Most, Město Litoměřice (od r. 2017 kraj uzavírá smlouvu s provozovatelem ordinace LPS a město poté přispívá přímo provozovateli), Město Roudnice nad Labem, Město Kadaň, Statutární město Děčín.

 

Statutární město Chomutov se k preferovanému způsobu zajištění a případné podpoře vyjádří až po ustavení nového vedení města. 

 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Rada vzala na vědomí informaci informaci o možné podpoře organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve formě finančního daru ve výši 900 000,- Kč a navrhla zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí finančního daru společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., jež poskytuje pomoc rodičům a samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, avšak aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu organizace je zajištění dětí, jejichž rodiče jsou v tíživé životní situaci a nemohou zaplatit školní obědy, zajistit pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat zdravé stravovací návyky.

 

Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince U10 Litoměřice – Lovosice – Most

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti kraje na lince U10 Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Most se společností AŽD Praha s.r.o. S termínem objednání dopravy od prosince 2019.

Průměrný rozsah veřejných služeb poskytovaných dopravcem na základě Smlouvy v jednom roce plnění bude činit 509 629,5 vlkm. Základní nabídnutá cena dopravcem činí 108,50 Kč. Výkony budou zajišťovány modernizovanými vozidly RegioSprinter, které nabízejí 65 míst k sezení, nízkopodlažnost, bezbariérově přístupné WC, velká panoramatická okna, klimatizaci, moderní audiovizuální informační systém.

 

Program: „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ – schválení dotací

Celkem je připraveno na zajištění financování tohoto programu 15.000.000,- Kč

Radní navrhli Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím sportovním organizacím:

a) Dámský házenkářský klub Baník Most z.s. výše dotace: 1.153.845,- Kč

b) Asociace sportovních klubů Lovosice z. s.(HK ASA Město Lovosice) výše dotace: 1.153.845,- Kč

c) FK TEPLICE a.s. výše dotace: 2.307.695,- Kč

d) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. výše dotace: 1.153.845,- Kč

e) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. výše dotace: 1.153.845,- Kč

f) Basketbalový klub Děčín z.s. výše dotace: 1.153.845,- Kč

g) Piráti Chomutov a.s. výše dotace: 3.461.540,- Kč

h) HC Litvínov, sportovní spolek výše dotace: 3.461.540,- Kč

 

 

Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji, a které mají zřízená sportovní centra mládeže.

 

Projekty Ústeckého kraje pro IROP, 82. výzva

RUK schválila předložení žádostí o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 82

„Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ na realizaci projektů:

- Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 DOZP Brtníky v předpokládané celkové výši stavebních nákladů 37,0 mil. Kč,

2. Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku) v předpokládané celkové výši stavebních nákladů 42,5 mil. Kč,

3. Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku) - v předpokládané celkové výši stavebních nákladů 60 mil. Kč

 

Realizací dojde ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, musí být ukončena do konce roku 2022. V průběhu přípravy projektu bude podrobněji zpracován věcný, časový a finanční harmonogram. Dotace EU pro danou výzvu činí 85% způsobilých výdajů, podíl státního rozpočtu činí 5% způsobilých výdajů. Podíl Ústeckého kraje tak zahrnuje 10% povinného spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ formou otevřeného řízení

Rada odsouhlasila zadání veřejné zakázky na stavební práce v předpokládané hodnotě ve výši 32 137 806,00 Kč bez DPH (přičemž podíl za Ústecký kraj činí 14 073 280,00 Kč bez DPH, za Statutární město Ústí nad Labem činí 7 262 799,00 Kč bez DPH a podíl třetích osob činí 10 801 727,00 Kč bez DPH). Jedná se o rekonstrukci stávající tříramenné křižovatky ulic Hrbovická x Tovární x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným parkováním a rekonstrukci navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. Ulice Hrbovická a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden městský okruh.

V rámci stavby je navržena úplná rekonstrukce vozovek, rekonstrukce chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, rekonstrukce stávajících a návrh nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek MHD v bezbariérové úpravě.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 22.11.2018 / 22.11.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém