Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 59. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Informace o problematice ochrany měkkých cílů a schválení žádosti o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019

 

Celkem bude na celý dotační titul čerpáno 1.605.000,- Kč a bude kryto účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR.

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo několik jednání na MVČR k problematice měkkých cílů. Jednání byla především zaměřena na nový dotační program, který MVČR během roku 2018 pro kraje připravovalo. Zároveň se uskutečnilo v květnu 2018 školení zástupců krajského úřadu pracovníky MVČR. Odbor kancelář hejtmana navázal spolupráci s odborem Školství mládeže a tělovýchovy. Došlo ke společné schůzce se zástupci Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje. Výsledkem bylo vytipování 20 škol, které budou v průběhu roku 2019 zařazeny do vytipovaných měkkých cílů, na které bude proveden bezpečnostní audit a školení (viz níže). V prosinci 2018 byla navázána oficiální spolupráce mezi Ústeckým krajem a krajským ředitelstvím PČR (Potvrzení o spolupráci kraje s Krajským ředitelstvím Policie ČR při ochraně měkkých cílů na území kraje).

 

Cílem schválené ministerské koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, tj. cílů, které jsou málo zabezpečené proti teroristickým a závažným násilným útokům, díky kterému bude možné plošně zvýšit odolnost měkkých cílů a účelně čelit hrozbě těchto útoků. Jedním z úkolů

Koncepce je vytvoření systému dotací pro zodolnění měkkých cílů. V dotačním Programu mohou žádat kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší bezpečnostní problém na území kraje. Ústecký kraj navázal spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, která se bude spolupodílet na realizaci Programu.

 

První projekt "Ústecký kraj - Zvýšení ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019" je zaměřen na střední školy Ústeckého kraje. Tyto školy byly vytipovány ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem bylo vytipováno 20 škol, na kterých bude proveden bezpečnostní audit. Ve dvou školách budou provedeny vzdělávací a nácvikové akce.  Dále jsou požadovány finanční prostředky na - Administrativního pracovníka krajského úřadu spravující dotace získané z dotačního programu MV.

 

Názvy vytipovaných středních škol

1. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.

2. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.

3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.

4. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.

5. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.

6. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

7. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

8. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.

9. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p.o.

10. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.

11. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.

12. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.

13. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

14. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,

Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.

15. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.

16. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,

Chomutov, p.o.

17. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.

18. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.

19. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická

škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.

20. Střední škola technická, Most, p.o.

Druhý projekt "Ústecký kraj - Zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy - 2019" je zaměřen na nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků. Tyto bezpečnostní prostředky (mobilní zábrany, automobilové zábrany). Budou vytipovány PČR. Po zakoupení budou zapůjčeny PČR, která je bude využívat v rámci veřejných akcí či jiných bezpečnostních opatřeních. Zábrany mohou být zapůjčeny i na akce veřejné správy. Další oblasti je proškolení a výcvik vybraných zaměstnanců krajského úřadu. Tato aktivita bude zaměřena na krizovou komunikaci a bezpečnost na pracovišti v případě ohrožení. Nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků.

 

Poskytnutí finančního daru matce prvního občánka Ústeckého kraje narozeného v roce 2019

Čtrnáct minut po půlnoci se v ústecké Masarykově nemocnici narodil Jakub Šmejkal, první miminko Ústeckého kraje za rok 2019. Měřil 51 cm a vážil 3 870 g. Maminkou je Martina Strohová z Ústí nad Labem. Rada pro ni schválila finanční dar ve výši 20 tisíc korun.  ¨

 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení

Ústecký kraj podal dne 26. 7. 2018 na MPSV  žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 2 095 223 595,- Kč. Dne 11. 1. 2019 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí, kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 468 599 797,- Kč. Kvůli chybějícím financím tedy bude po rozhodnutí zastupitelstva krajský úřad nucen smlouvy s jednotlivými poskytovateli ponížit.

 

Ústecký kraj celkem obdržel 180 žádostí na 528 sociálních služeb. Po přidělení státních financí jich bude schopen podpořit 524 a to všechny v ponížené části.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení zadávacích řízení veřejných zakázek na služby „Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019, oblasti Vejprtsko od února 2019 a oblasti Lounsko – západ od února 2019“ zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek

 

Po vypovězení smluv společnosti TD Bus, která dlouhodobě porušovala smluvní závazky v oblastech Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko – západ bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zajištění těchto oblastí.

Rada rozhodla o výběru následujících dodavatelů a o uzavření smluv s následujícími dodavateli, a to za podmínek uvedených v jejich nabídkách:

 

• Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany

1 km bez DPH 42,90 Kč

 

• Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019

Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary

1 km bez DPH 44,80 Kč

 

• Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko - západ od února 2019

ARRIVA CITY s.r.o. U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO: 26730448;

1 km bez DPH 45,59 Kč

 

Celková částka na plnění těchto smluv v období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 je 256 508 616,92 Kč.

 

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 – rozdělení dotací

 

Celkem bylo připraveno 10 000 000 Kč z Regionálního podpůrného fondu na rok 2019 a rady nyní navrhla zastupitelům schválit dotace v následujících výších:

 

Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o.

Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.

Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most

Ve výši: 3 500 000 Kč

 

Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2019 v rámci Ústeckého kraje

Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice

Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

Ve výši: 3 500 000 Kč

 

Název projektu: Docela velké divadlo 2019

Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.

Sídlo: Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov

Ve výši: 1 800 000 Kč

 

Název projektu: Činoherní studio pro Ústecký kraj 2019

Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov

Ve výši: 1 200 000 Kč

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2019 / 24.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém