Orientační nabídka


 

Tisková zpráva z 61. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 

 
 

Změny úředních hodin

 

Od 1. března 2019 se mění úřední hodiny podatelny a pracoviště Czech POINTu v budově krajského úřadu. Nově bude na obou pracovištích přestávka v době oběda a na základě dlouhodobých zkušeností také zkráceny úřední hodiny ve čtvrtek a v pátek celkově o půl hodiny.

 

po          7:30 – 12:00 h                    12:30 – 17:00 h

út           7:30 – 12:00 h                    12:30 – 15:30 h

st            7:30 – 12:00 h                    12:30 – 17:00 h

čt            7:30 – 12:00 h                    12:30 – 15:30 h 

pá           7:30 – 12:00 h                   12:30 – 14:00 h

 

 

 

Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Most ev.č. 21912-1 Kovářská“

 

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 12 349 357,16 Kč bez DPH, a zakázka bude splněna Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.

 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v intravilánu obce Kovářská. Rekonstrukce mostu spočívá v zachování stávajícího založení, ubourání původních dříků opěr a vybudování nových betonových dříků opěr a úložných prahů, provedení nových ochranných betonových prahů před

opěrami, odstranění nosné konstrukce, mostního svršku včetně vybavení (nevyhovující římsy a zábradlí), provedení nové nosné konstrukce, izolace NK s přetažením na spodní stavbu a provedení nového mostního svršku a vybavení mostu.

 

Jedná se o opakované zadávání zakázky. Předchozí řízení, vyhlášené v roce 2018, bylo zrušeno, protože vlivem průtahů zadávacího řízení nebylo již možné dosáhnout termínu plnění, který byl v zadávacím řízení předpokládán.

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK“

 

Rada souhlasila se zadáním této veřejné zakázky, která bude spolufinancována z dotace IROP. Spoluúčast kraje bude v maximální výši 4 581 000,- Kč bez DPH.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Jedná se dodávku následujícího vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK:

1. Výukový model člověka – novorozenec - 1 ks

2. Simulátor/figurína – porod - 1 ks

3. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením – dospělý - 1 ks

4. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním – novorozenec - 2 ks

5. Trenažér laické resuscitace - 2 ks

6. Trenažér pro obtížné vyprošťování - 4 ks

7. Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest - 2 ks

8. Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma hrudníku - 2 ks

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění dveří a větracích otvorů, finální oprava omítek V+J křídla, výměna oken v arkádové chodbě – 2.etapa“.

 

Rada rozhodla o výběru dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Ruská 436/96, 417 01 Dubí, IČO: 273 47 311 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 2 597 737,82

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 3 143 262,75

Celkový termín realizace v týdnech od předání staveniště 42

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 14.2.2019 / 14.2.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém