Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 64. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Smlouvy o vzájemné spolupráci

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s., o Dodatku č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEZ a.s. a uzvření Smlouvy o vzájemné spolupráci s CS-BETON s.r.o.

Severočeské doly, a.s. a Ústecký kraj uzavřely Smlouvu o vzájemné spolupráci pro rok 2011, která přispěje k  dlouhodobému zlepšení kvality života místních obyvatel. Na  jejím základě přislíbili SD   poskytnout  kraji peněžitý dar ve výši 25 milionů Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na odstranění následků povodní, kterými byl kraj zasažen v srpnu 2010.

V dodatku ke Smlouvě uzavřené se společností ČEZ, a.s. jsou přesně specifikovány programy, které budou v roce 2011 podporovány finančními prostředky ve výši 25 milionů (rekonstrukce a dostavby škol). Dalších 25 milionů korun poskytne společnost konkrétním projektům v Ústeckém kraji.

Na základě smlouvy poskytne CS-BETON s.r.o. Ústeckému kraji 1 milion korun.

 

Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

 

Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje Speciální základní školy a Praktické školy, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizace se Střední školou, Trmice, příspěvková organizace ke dni 1. září 2011.

Majetek, práva a závazky Speciální základní školy a Praktické školy, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Střední školu, Trmice, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:  Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace.

 

Projekt „Brána do Čech“

 

RÚK souhlasila se zahájením přípravy projektu „Brána do Čech“ a s financováním přípravy a realizací projektu „Brána do Čech“ z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Projekt bude navazovat na výstupy již realizovaného projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje“. Celkový rozpočet tohoto projektu činí 6 mil. Kč. V rámci projektu budou realizované aktivity:

§         pokračování a rozšíření webu www.branadocech.cz

§         mediální kampaň včetně kampaně na webu

§         nová řada tištěných propagačních materiálů

§         účast na veletrzích cestovního ruchu 2011

§         výzdoba budovy Krajského úřadu ve stylu Brána do Čech (prezentační stěny, bannery, polepy, obrazy atd.)

§         Geocaching

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Reko mostu Počeplice ev.č. 261-002  -  provizorní přemostění“ zadaného formou jednacího řízení bez uveřejnění

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Reko mostu Počeplice ev.č. 261-002  -  provizorní přemostění“, dodavateli SMP CZ, a. s., a to za podmínek uvedených v nabídce.

Celková nabídková cena bez DPH činila 22 616 167 Kč.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 26.11.2010 / 26.11.2010 | Účinnost do: 30.11.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém