Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 68. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

SPZ Triangle – uzavření smluv o vstupu investora  - Gestamp

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností Mediolope s.r.o. (součást společnosti Gestamp).

Španělská společnost Gestamp oslovila kraj s požadavkem na zajištění cca 9 ha pozemku pro výstavbu závodu na lisované ocelové výrobky pro automobilový průmysl. Jedná se o předního světového výrobce ocelových lisovaných, svařovaných a tvarovaných dílů pro řadu automobilek v Evropě. Po zahájení jednání s právním zástupce společnosti Gestamp bylo oznámeno Ústeckému kraji, že nový závod bude připravovat společnost Mediolope, s.r.o., což je společnost, která v současnosti nevyvíjí žádnou činnost a bude využita společností Gestamp za účelem realizace závodu Gestamp v zóně Triangle. Cílem bylo urychlit celou přípravu a vyhnout se nutnosti založení nového subjektu dle českého práva, který by vybudoval a provozoval nový závod španělského výrobce v zóně Triangle.

 

Petice „Zastavme systematickou likvidaci děčínské nemocnice

Rada Ústeckého kraje projednala petici „Zastavte systematickou likvidaci děčínské nemocnice“ a schválila odpověď hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Odpověď byla zaslaná petičnímu výboru. Ve svém dopisu hejtmanka vysvětluje, že požádala o vyjádření vedení společnosti Krajská zdravotní a.s.

„Domnívám se, že nejsou na místě obavy ohledně zachování děčínské nemocnice jako poskytovatele akutní péče. Představenstvo společnosti konstatovalo, že Nemocnice Děčín, o.z. bude i nadále zachován jako zdravotnické zařízení poskytující akutní zdravotní péči,“ odpovídá hejtmanka.

Více v samostatné TZ.

 

Certifikát „Páteřní škola Ústeckého kraje“ – udělení

 

Rada rozhodla o udělení certifikátu “Páteřní škola Ústeckého kraje“ školám, jež prokázaly, že splňují parametry Páteřní školy ve všech bodech uvedeného programu. Jedná se o

1.       Střední školu technickou, Most - Velebudice,

2.       Obchodní akademii, Střední odbornou školu gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov,

3.       Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem,

4.       Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Podbořany,

5.       Střední školu stavební a technickou, Ústí nad Labem.

Program „Páteřní škola Ústeckého kraje“ na posílení role Páteřních škol v soustavě středního školství v Ústeckém kraji cestou certifikace byl vyhlášen 7. 4. 2010.

 

 

Akční plán Strategie rozvoje vědy, výzkumu a inovací Ústeckého kraje na období 2010 – 2012

 

Rada Ústeckého kraje schválila Akční plán Strategie rozvoje vědy, výzkumu a inovací Ústeckého kraje na období 2010 – 2012.

Impulsem pro tvorbu Akčního plánu Strategie rozvoje vědy, výzkumu a inovací Ústeckého kraje na období 2010 – 2012 (dále Akční plán) je současná situace v koncepčním řízení vědeckého, výzkumného a inovativního potenciálu Ústeckého kraje. Vlastní příprava Akčního plánu byla zahájena v červenci 2010 formou úvodního zadání ze strany Ústeckého kraje. V srpnu 2010 probíhaly analytické práce spolu s řízenými rozhovory s představiteli subjektů zapojených v pracovní skupině.

Září bylo věnováno tvorbě návrhové části dokumentu a diskusi v pracovní skupině. Finální podobu získal Akční plán v říjnu 2010.

Akční plán má obsahovou strukturu, jež se běžně používá pro rozvojové dokumenty obdobného charakteru. Po úvodní části, která podává informace formálního charakteru, následuje vymezení globálního rámce Akčního plánu jako základního milníku celého dokumentu. Poté je zařazena analytická část, která stručně postihuje základní poznatky o současné situaci VVI v regionu. Následuje návrhová část, která předkládá strategie dalšího postupu a opatření, jež se plánují k dosažení vytčených strategických cílů. Součástí návrhové části je popis implementační struktury pro realizaci opatření. Závěrečná kapitola je abstraktem, který shrnuje hlavní myšlenky Akčního plánu.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 6.1.2011 / 6.1.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém