Orientační nabídka


 

Tisková zpráva z 68. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 

 
 

Projekt „ÚK – obědy do škol“ – uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje se v prosinci 10. 12. 2018 svým usnesením rozhodlo zapojit do dotačního programu MPSV s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy jednal s mateřskými i základními školami v kraji o zapojení do projektu. Nakonec se přihlásilo 33 škol a školských zařízení, kde ředitelé se spolupráci s učiteli a pedagogickými pracovníky v družinách vybrali celkem 1 203 dětí, kterým by měly být obědy v rámci tohoto programu poskytnuty.

Rodina, které bude přes přihlášenou školu proplacení obědů poskytnuto se v rozhodném období od května do až června 2019, musí nacházet v hmotné nouzi, zároveň zákonný zástupce musí dát souhlas se zapojením do projektu. Tento souhlas dává na příslušném pracovišti Úřadu práce. Všechny rodiny vybraných dětí toto splnily.

Ústecký kraj bude na základě podkladů od škol žádat o podporu ve výši  6 539 162,70 Kč.

Okresy:

Děčín – 8
Teplice – 5
Chomutov – 3
Ústí nad Labem – 8
Litoměřice – 2
Louny – 1
Most – 6


Typy škol a školských zařízení:

Mateřská škola – 14
Základní škola - 10
Mateřská a základní škola – 8
Základní a střední škola – 1

 

Informace mimo jednání Rady Ústeckého kraje

 

Hejtman ocení firmy a obce za společenskou odpovědnost

Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR vyhlašují 5. ročník soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty (do 50, do 250 a nad 250 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce bez rozdílu velikosti. Rok od roku se prestiž soutěže zvyšuje. Svědčí o tom i nárůst přihlášených účastníků (v roce 2015 bylo 25 účastníků a vloni jich bylo již kolem 40). Členem hodnotící komise bude náměstek hejtmana Martin Klika.

„Loňského čtvrtého ročníku se účastnilo inspirujících 43 soutěžících. O tom, že je zájem o společenskou odpovědnost, svědčí i fakt, že už se nás lidi ptají, kdy už se budou moci přihlásit. A tu možnost mají od teď až do 20. června. Každý rok nás nadchnou myšlenky, které naši soutěžící zrealizovali, ať už v rámci péče o zákazníky, ochrany přírody nebo transparentní činnosti. Přispívají tak k rozvoji našeho regionu a my jim chceme poděkovat. Sdílet tyto příklady i pro ostatní. To je smyslem celé akce. A na nové soutěžící se už moc těším,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje některým ze způsobů: e-mailem na adresu: kovarikova@hsr-uk.cz nebo písemně na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2019 do 20. června 2019. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz a www.hsr-uk.cz.

 

Startuje soutěž pro seniory z Ústeckého kraje

 

Hejtman Oldřich Bubeníček vyhlašuje VI. ročník literární soutěže pro seniory v Ústeckém kraji Senior Art 2019. Tématem pro letošní ročník je „Ústecký kraj včera a dnes“ a forma bude opět stejná – poezie (báseň) či próza (povídka).

 

Zúčastnit se může každý senior nad 60 let, který žije na území regionu, včetně uživatelů služeb domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Termín pro zaslání soutěžních příspěvků je do 30. června 2019 s tím, že slavnostní vyhlášení bude na podzim letošního roku. Soutěžní příspěvky nechť senioři dají do obálky s nápisem „Senior Art 2019“ a pošlou na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Bc. Veronika Jarošová, odbor kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Soutěžní díla se autorům nevracejí.

 

Další soutěží bude Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje. Přihlášky je nutné poslat do 15. června. Přihláška musí obsahovat výroční zprávu z roku 2018, doklady o spolupráci klubu s městem či jinými organizacemi, propagaci klubu a jeho činnosti a fotodokumentaci z aktivit klubu (výlety, přednášky). „Veškeré doklady nechť kluby posílají poštou na adresu KRS Ústeckého kraje, Dobětická 2333/10, 440 01, Ústí nad Labem,“ zdůraznil předseda KRS Ústeckého kraje Alois Malý.

 

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Teplice

 

Od pondělí 13. 5. 2019 zahajuje provoz Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Teplice. Ústecký kraj o provozu zahájení PZS informoval obce prostřednictvím dopisu.

 

Základní parametry provozu této služby:

 • PZS bude mít nepřetržitý provoz (přítomný vždy lékař, zdravotní sestra a 2 sanitáři),

 • provoz PZS umožňuje přijetí pouze osob starších 18 let (max. však 70 let),

 • kapacita PZS je 10 lůžek, před přijetím pacienta je nezbytné telefonicky ověřit volnou kapacitu (při naplnění kapacity nelze dalšího pacienta přijmout),

 • indikační kritéria – osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osobu, majetek nebo veřejný pořádek nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení

 • doprava osob do PZS bude zajišťována v souladu s ustanovením § 89c zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a nebude prováděna prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

 • do záchytné stanice nelze umístit osobu ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící známky onemocnění bezprostředně vyžadující péči (v takovém případě obvykle zasahuje posádka zdravotnické záchranné služby, přičemž takovou osobu ZZS transportuje podle standardních pravidel do nejbližšího zdravotnického zařízení),

 • osoby vyšetřené ve zdravotnickém zařízení, kde jsou vyloučeny kontraindikace přijetí na PZS, lze po ověření dostupné kapacity PZS, transportovat v režimu dopravní zdravotní služby,

 • u všech transportů lze při agresivitě klienta vyžádat doprovod PČR,

 • úhrada za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici byla stanovena ve výši 3000 Kč.

   

Kontakt:

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Teplice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

pavilon C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky

telefon 417 519 805

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.5.2019 / 10.5.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém