Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 70. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Podpora farmářských trhů v regionu

(Poskytnutí finančního daru sdružení Český um – Artificium Bohemicum, o.s.)

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla  o uzavření darovací smlouvy se  sdružením  Český um – Artificium           Bohemicum.

Finanční dar ve výši 98.000,- Kč je určen na přípravu a propagaci farmářských trhů. Jedná se o akci probíhající v Ústí nad Labem a Chomutově a jejím hlavním cílem je, aby se trhy co nejvíce dostaly do povědomí občanů a přispěly tak ke spokojenosti nakupujících obyvatel a zároveň prodávajících farmářů a živnostníků.

Občanské sdružení si klade za cíl získávání a uchovávání poznatků o historii a současnosti místních řemesel a výrobních tvůrčích tradic, včetně zemědělských a potravinářských produktů. Dar bude použit na organizační a logistickou přípravu farmářských trhů, reklamu a propagaci, oslovení farmářů a prodejců, včetně vytištění propagačních letáků s kalendářem trhů (přiložen) a mapkou.


Poskytnutí finančního daru Josefu Masopustovi u příležitosti 80. narozenin

 

Rada rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Josefu Masopustovi. Hejtmanka se zúčastní gratulačního večera pořádaného u příležitosti 80. narozenin fotbalové legendy Josefa Masopusta. Gratulační večer pořádá Klub přátel Josefa Masopusta ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem  a dalšími partnery. Záštitu převzali Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR, , hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, Jaroslav Kubera, primátor města Teplice a senátor PČR, Roman Onderka, primátor Statutárního města Brno, Vlastimil Vozka, primátor Statutárního města Most, ad.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku na dokumentaci EIA záměru „Silnice I/13 Bílina, obchvat a průtah“ oznamovatele Řiditelství silnic a dálnic ČR

 

RÚK se vyjádřila k posudku na dokumentaci EIA záměru „Silnice I/13 Bílina, obchvat a průtah“ oznamovatele Řiditelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, takto: Souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska a preferuje realizaci varianty C. 

Záměrem je dotvoření tahu silnice I/13 přeložkou okolo nebo jako průtah městem Bílina. V celé trase je navržena  jako dvoupruhová silnice I. třídy kategorie S 11,5. Silnice bude využívána především tranzitní dopravou, která v současné době komplikuje dopravu uvnitř města.

Varianta C (průtah městem po estakádě) je vedena středem města v trase stávající silnice I/13 v odlišné výškové úrovni.

Začátek varianty C je oproti předchozím variantám posunut o zhruba 800 m blíž k městu Bílina do oblasti, kde končí současné čtyřpruhové uspořádání silnice I/13, na které varianta C navazuje. Dále je vedena v trase stávající silnice I/13 jako estakáda v takové výšce, aby byl ve všech křižovatkách na současné výškové úrovni umožněn příčný pohyb vozidel pod estakádou. Osa estakády je posunuta doleva od osy stávající silnice I/13 do prostoru současného levého jízdního pruhu. Napojení průtahu na stávající silnici I/13 není ve stejném místě jako u předchozích variant. Je ukončeno o cca 0,415 km blíže k městu, na začátku současného čtyřpruhu. Délka varianty C je 3 858 m.

Kromě sjezdů a nájezdů na začátku a na konci trasy nejsou navrženy žádné další mimoúrovňové křižovatky. Křižovatkové pohyby se budou odehrávat na stávající úrovni na souběžné sběrné místní komunikaci, skryté částečně pod estakádou.

Stavba průtahu na estakádě si vyžádá celkovou změnu řešení komunikace pod estakádou, která slouží v současnosti jako průtah (silnice I/13). Stávající silnice I/13 o šířce minimálně 12 m mezi obrubníky se změní na dvoupruhovou silnici, odsunutou osově tak, aby byla zachována pravá strana s obrubníkem a podélným chodníkem. Stojky mostní konstrukce jsou navrženy do prostoru současného levého jízdního pruhu, takže i chodník po levé straně může být po úpravách zachován. Prostory mezi jednotlivými stojkami estakády je možné využít pro podélné parkování vozidel. Silnice v současné úrovni bude místní komunikací sběrnou v kategorii MS 17,5/8,8/50 ve většině délky s oboustrannými chodníky. Současně s úpravami této komunikace budou upravena křížení s příčnými ulicemi.

 

 

Podpora olympionismu

 

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o aktivitě Českého olympijského výboru propagovat kraje České republiky při příležitosti konání Olympijských her v Londýně v roce 2012 a souhlasila

s realizací aktivit při propagaci Ústeckého kraje v souvislosti s Olympijskými hrami  v Londýně 2012 v rozsahu max. 3 mil. Kč financovaných z rozpočtu kraje.

Dne 14. 1. 2011 se uskutečnilo jednání mezi hejtmankou Janou Vaňhovou a  Jiří Kejvalem, místopředsedou Českého olympijského výboru (dále ČOV), který  představil možnost zapojení Ústeckého kraje do projektu „Kulturní a vzdělávací program ČOV pro podporu krajů“. ČOV by tak velmi rád navázal na velmi úspěšnou spolupráci s kraji při přípravě a organizaci Olympiády dětí a mládeže. Navržený projekt má 4 základní etapy realizace:


 1)       Olympismus v kraji

·         vzdělávací program pro základní školy

·         představení olympioniků z našeho kraje

·         putovní výstava olympijské historie

·         historický Double-Decker (symbol Londýna) – bude projíždět menší města krajů

·         webová prezentace, sociální sítě,…..

·         termín duben 2011 – červenec 2012

 

2)       Kraj ve Velké Británii – České příběhy

·         Multimediální prezentační výstava ČR a krajů v dopravních uzlech (např. letiště Heathrow Terminal 5)

·         pozvání turistů z Velké Británie do ČR v období před olympiádou

·         termín duben 2011 – červenec 2012

 

3)       Prezentace krajů v olympijském Londýně

·         prezentace v českém olympijském domě v Londýně

·         spolupráci s mediálními partnery ČOV (Česká televize, Český rozhlas, www.idnes.cz )

·         oslovení návštěvníků olympiády z celého světa na jednom místě

·         termín 27. července – 12. srpna (olympijské hry)

 

4)       Olympiáda zpět v kraji

·         vystavení fotoseriálu prezentace kraje v Londýně

·         dekorování úspěšného sportovce

·         termín 20. srpna 2012 – 30. října 2012 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 4.2.2011 / 4.2.2011 | Účinnost do: 28.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém