Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 70. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů České

spořitelny, a.s. a NET4GAS, s.r.o.

 

 

Již několik let společnosti Česká spořitelna a NET4GAS finančně podporují akce Ústeckého kraje. I v letošním roce obdržel kraj finanční dar ve výši 1 milion korun od každé této společnosti a nyní rada

navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje seznam podpořených akcí.

 

Z daru České spořitelny budou na žádost společnosti podpořeny tyto akce:

- TJ zdravotně postižených Nola Teplice - podpora paralympijského týmu Ústeckého kraje

- Nadační fond RFA Ústeckého kraje - podpora Regionální fotbalové akademie ÚK
- Do školy na koni ve Svinčicích

- Adventní koncert Ústeckého kraje

 

 

Z daru společností NET4GAS, s.r.o., budou na jejich žádost podpořeny tyto projekty:

- 55. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena.

- Den záchranářů Ústeckého kraje

- slavnostní předání Medailí hejtmana Ústeckého kraje

- Virtuosi per musica di pianoforte - klavírní soutěž dětí

- Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018

 

Ústecký kraj si velmi váží podpory těchto společností.

 

 

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2019

 

Na základě požadavků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů – kraj Ústecký a jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí) uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje, byly z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 průběžně pořizovány prostředky na technické dovybavení těchto složek. Vybavení v celkové částce 7.255.922,26 Kč, je zakoupeno a je tedy nutné rozhodnout o jeho

darování. Rada na svém jednání celkový seznam schválila, nyní zbývá ještě rozhodnutí zastupitelů.

 

Cílem vybavení složek Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění technického

vybavení složek IZS pro záchranu životů a majetku občanů.

 

 

Obdarováno bude 29 obcí, které výstroj věnují svým dobrovolným hasičům.

 

  40 ks

Taška na zásahovou výstroj

  39 ks

Batoh na zásahovou výstroj a dokumentaci

300 ks

Elastické sportovní číslo

  40 ks

Hasičská přilba MSA Gallet F1 SF

  70 ks

Polohovací pás pro hasiče Fireman

100 ks

Zásahové rukavice Tiffany s membránou

  14 ks

Motorová stříkačka Tohatsu Ve 1500

  68 ks

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

    6 ks

Zásahový oblek Tiger Plus

  10 ks

Hadice C52 zásahová s koncovkou

 

 

Financování oprav silnic II. a III. třídy v roce 2019 z prostředků SFDI

 

Rada doporučuje zastupitelům schválit finance poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Celkově je z rozpočtu SFDI pro Ústecký kraj alokováno 174 077 090,- Kč.

Tato výše zmíněná částka je složena z:

  1. 31 067 090 Kč

  • finanční prostředky nevyčerpané v roce 2018 a převedené k čerpání do roku 2019

  1. 143 010 000 Kč

  • finanční prostředky SFDI pro Ústecký kraj v roce 2019

 

Seznam investičních akcí z těchto prostředků najdete v příloze. Částky jsou zaokrouhleny.

 

 

Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 16. ročníku programu od akademického roku 2019/2020

 

Program byl zahájen již v akademickém roce 2004/2005 ještě pod názvem Stipendium Ústeckého kraje.

Do jednotlivých ročníků Programu (celkem již 15 ročníků) bylo zařazeno celkem 1056 studentů. Do konce kalendářního roku 2018 jim bylo Ústeckým krajem přiznáno a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 43,08 mil. Kč. Z této částky bylo pro akademický rok 2018/2019 poskytnuto stipendium v částce 1,6 mil. Kč na základě 80 podaných žádostí, jak studentům již zařazeným do Programu, tak novým studentům zařazeným do Programu od akademického roku 2018/2019.

 

Žadateli o stipendium mohou být od 12. ročníku všichni studenti, kteří mají trvalý pobyt na území celé České republiky (nejen v Ústeckém kraji). S žadateli je uzavírána Smlouva o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace

 

I v aktuálně vyhlášeném ročníku činí Stipendium pro jednoho studenta 20 000 Kč pro daný akademický rok.

 

  

Prodej hraničního přechodu Cínovec

 

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit prodej a převod nemovitých věcí a movitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Dubí (stavby, pozemky o výměře 824 m2 – hraniční přechod Cínovec za částku 1 500 000 Kč.

 

Ústecký kraj se stal ve 12/2008 na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí vlastníkem bývalého hraničního přechodu v k. ú. Cínovec. Ústecký kraj se zavázal, že nemovité věci nepřevede na nikoho jiného kromě státu po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva a v případě, že bude znovu zavedena ochrana státní hranice, umožní nabyvatel bezplatně užívat tyto nemovitosti. Tento závazek byl splněn v 12/2018. V kupní smlouvě je zmíněna předprodejní právo zpět do vlastnictví Ústeckého kraje po dobu 10 let.

 

Město Dubí – telefonicky v 09/2018, že již o převod mělo zájem již dříve. Zájem potvrdili usnesením zastupitelstva města Dubí, které rozhodlo o nákupu usnesením č. 102/5/2019 ze dne 15. 5. 2019, za cenu 1.500.000,00 Kč. Účel využití město blíže nespecifikovalo.

 

K nemovitým věcem bývalého hraničního přechodu je uzavřena nájemní smlouva do 13. 7. 2026 s možností prodloužení o 10 let se společností T. G., a. s., za účelem provozování maloobchodní prodejny. Výše nájemného činí 120.000,00 Kč/rok.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 6.6.2019 / 6.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém