Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 80. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 80. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 24. 4. 2007

                                                                                                     tisková zpráva je pouze informativní

           

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.         Závazkové právní vztahy nemocnic – příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK souhlasila u nemocnic v Teplicích, Chomutově, Mostě, Děčíně a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (příspěvkových organizací Ústeckého kraje) se vznikem závazkových právních vztahů mezi nemocnicemi a dodavateli, v měsících dubnu, květnu a červnu 2007, pro plnění smluvních závazků, překračujících částku 500 tisíc korun.

 

7.         Nakládání s majetkem Ústeckého kraje – Záměr pronájmu vodohospodářských sítí v PZ Triangle: RÚK rozhodla o záměru pronájmu nemovitého majetku, umístěného v PZ Triangle, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. Teplice (Přítkovská 1689) na dobu neurčitou s účinností od 5. 6. 2007 s jednoroční výpovědní lhůtou. Dále rozhodla o záměru pronájmu nemovitého majetku, umístěného v PZ Triangle, Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice (Přítkovská 1689) na dobu neurčitou s účinností od 6. 6. 2007 s jednoroční výpovědní lhůtou. 

 

8.         Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „REKO silnice II/261 Ústí nad Labem“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Stavby silnic a železnic a.s. Praha 1 (Národní třída 10), odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem (Vaníčkova 25), a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 129,176 milionů korun bez DPH

Termín plnění: 77 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců

Realizace této stavby, hrazené z I. tranže úvěru, jenž si Ústecký kraj vzal u České spořitelny, bude zahájena v první polovině tohoto roku. Rekonstrukce bude realizována po etapách, s využitím částečných uzavírek, případně za provozu, řízeného světelnou signalizací.

 

9.         Dopravní obslužnost autobusová – vyhodnocení koncesních řízení: RÚK nerozhodla o

pořadí zájemců v koncesním řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – Ústecko – sever“. Dále rozhodla o zrušení koncesního řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem“.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.4.2007 / 24.4.2007 | Zveřejnit od-do: 24.4.2007-24.5.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém