Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva z 87. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
Tisková zpráva ze dne 23. července 2015
 

 
 

Schválení daru pro oceněné obce v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2015

Odbor kancelář hejtmana pravidelně pořizuje pro zúčastněné obce věcné dary, které předává hejtman v rámci vyhlašování výsledků krajského kola. Po konvičce z dubského porcelánu a dřevěné figurce v podobě starosty pro letošní rok radní schválili nákup dřevěných srdcí zasazených do stojánku s nápisem „Vesnice Ústeckého kraje roku 2015“. Pokaždé se jedná o regionální výrobce, které tímto chceme prezentovat a podpořit. Pro letošní rok byl za tímto účelem osloven pan Zbyšek Macháček ze Srbské Kamenice (dřevořezba), která získala zlatou stuhu v roce 2013.

Dřevěná srdce obdrží všechny zúčastněné obce, které se do letošního ročníku soutěže Vesnice roku v rámci Ústeckého kraje přihlásily. Maximální pořizovací cena věcného daru ve výši 15 000 korun byla stanovena na základě předběžné cenové kalkulace ze strany výrobce.

 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).

Radní Ústeckého kraje schválili přípravu projektového záměru, který spadá do výzvy Ministerstva životního prostředí. Konkrétně jde o Prioritní osu 2, Operační program Životního prostředí 2014 - 2020

Celkový cíl programu: vyměnit cca 80 tisíc kotlů

Milník do konce roku 2018: 20 tisíc kotlů

Celková alokace finanční prostředků na 1. výzvu: 3 mld. Kč

Na Ústecký kraj připadá minimálně 5,39 % z alokace ve výši 162 milionů korun.

Podle požadavků MŽP musí být do konce roku 2018 v Ústeckém kraji minimálně zrealizováno 1 080 projektů. Dle podkladových materiálů MŽP je v Ústeckém kraji potřeba vyměnit cca 42 tisíc kotlů na tuhá paliva. Maximální způsobilé výdaje na jednotlivý projekt pak budou ve výši 150 000 Kč

 

 

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

Ústecký kraj vnímá potřebu systémové a efektivní podpory začínajících podnikatelů, vychází tak i ze sociálně –ekonomických analýz a strategických dokumentů ( Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, atd.).

 

Pro podporu konkurenceschopnosti regionu a růst jeho hospodářské prosperity je tedy nutné vytvořit prostředí podporující podnikavost, kreativitu a inovace a stimulovat obyvatele regionu k podnikatelské činnosti, podpořit rozvoj malého podnikání jako hnacího motoru inovací, ekonomického rozvoje a flexibility.

Úspěšný rozjezd podnikatelské činnosti absolventů v Ústeckém regionu následně ovlivní i jejich rozhodování o setrvání a realizaci své ekonomické činnosti v regionu a může tak efektivně přispět ke zmírnění odlivu absolventů (zejm. vysokoškolských) po ukončení studia, což je dlouhodobý problém, s nímž se Ústecký kraj potýká.

Dotační program bude zahájen do konce letošního roku.

 

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na „Výstavbu autobusových zastávek sever IV, Západv SPZTriangle“
Přepokládaná hodnota zakázky činí 150 tisíc korun bez DPH. Vybudováním nových autobusových zastávek dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti a zlepšení přístupu nově vznikajících areálů v průmyslové zóně pro zaměstnance. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci takzvaných zálivů autobusových zastávek včetně dodávky a montáže přístřešků zastávek. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je červen 2016.

Dopravní obslužnost – nový jízdní řád na železnici


Rada schválila rozšířila objednávky jízdního regionální železniční dopravy dopravce České dráhy a.s.

na trati 090 (Praha –) Roudnice – Lovosice – Ústí nad Labem – Děčín pro jízdní řád 2015/2016 platný od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016.

Akce zahrnuje nové vlaky v relaci Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem v odpolední špičce dle požadavku jednoho z předních zaměstnavatelů Litoměřicka Johnson Controls, nyní Yanfeng.

Tyto vlaky dobře časově navazují v Lovosicích a Roudnici n. L. na směny a podle informací od zaměstnavatelů bude každý ze zaváděných spojů využívat nejméně 50 zaměstnanců těchto podniků. K tomu navíc část zmíněných spojů zahušťuje v dopravní špičce spojení do / z Ústí nad Labem v časech, kdy i jiné vlaky na trati v podobných časových polohách jezdí dobře obsazené. Dá se tedy předpokládat, že nově zavedené vlaky povezou vysoké množství cestujících a to jak zaměstnanců podniků v Lovosicích a Roudnici n. L., tak i cestujících do / z krajského města (především zaměstnanců, žáků nebo studentů).

 

 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství školám v Ústeckém kraji se zemědělským a lesnickým zaměřením za účelem podpory včelařství.

Ústecký kraj poskytne účelový investiční příspěvek ve výši 40 tisíc korun Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov, příspěvkové organizaci, na vybudování výukového včelína.

Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov, příspěvková organizace, k vybudování výukového včelína.

Příspěvek ve výši 15 tisíc korun pak bude poskytnut Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, na zakoupení včelařských pomůcek.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 24.7.2015 / 24.7.2015 | Účinnost od-do: 24.7.2015-22.8.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém