Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 99. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 99. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                        Zpráva má pouze informativní charakter

 

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana. RÚK po projednání poskytla Moto Klubu Bezinka Kamýk o.s. finanční příspěvek na akci Bezinka podzim 2007 ve výši 30 000,-Kč z Fondu hejtmana.

6.2 Pátý reprezentační ples Ústeckého kraje. RÚK po projednání schválila dodavatele 5. reprezentačního plesu Ústeckého kraje společnost: Promomedia s.r.o. Most. S dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. V roce 2008 se bude konat již 5. ročník reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Akce proběhne dne 21.3.2008. Tentokrát bylo pro konání 5. reprezentačního plesu vybráno Krušnohorské divadlo Teplice.

6.3 Schválení poskytnutí darů hejtmanem Ústeckého kraje. RÚK po projednání rozhodla o o poskytnutí věcných darů v celkové maximální výši 40 000 Kč pro Domov důchodců Litvínov – Janov, celková částka max. 8 000,-Kč; Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, celková částka max. 8 000,-Kč; Domov důchodců Šluknov, celková částka max. 8 000,-Kč; Domov důchodců Dubí, celková částka max. 8 000,-Kč; Domov důchodců Meziboří, celková částka max. 8 000,-Kč.

 

6.4 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad.

 

6.5 Schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností ČEZ, a.s. ze dne 31.1.2007. RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEZ, a.s., se sídlem v Praze.

 

6.6  - staženo

 

6.7 Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností Severočeské doly a.s. na rok 2008. RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s., se sídlem v Chomutově.

 

6.8. Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – aktualizace. RÚK schválila standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje s platností od 1.1. 2008.

 

6.9 Poskytnutí daru – právní pomoc občanům, ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími Benešovy dekrety. RÚK rozhodla dle zákona o krajích o poskytnutí finančního daru ve výši 28 tisíc korun  manželům Hlinkovým, bytem v Rumburku za účelem financování právní pomoci v souvislosti s nároky vůči jejich majetku, nerespektujícími Benešovy dekrety dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/104/2004.

 

6.10 Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv. RÚK rozhodla:

1. o udělení pokuty za porušení ustanovení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Kadaň - Žatec“ za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007 dopravciDopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., ve výši 470 tisíc korun.

2. o udělení pokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Lounsko - východ“ za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007 dopravciDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., ve výši 5 tisíc korun.

 

3. RÚK rozhodla o udělení pokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Mostecká pánev“ dopravciDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

4. o udělení pokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Podbořansko“ dopravci Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Podbořany za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

5. o udělení pokuty zaporušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Lounsko – východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., Most, za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007, za jednotlivý případ ze dne 25.10.2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

6. o udělení pokutyza porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Mostecká pánev“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., Most za období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007, za jednotlivý případ ze dne 25.10.2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

7.  o udělení pokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Podbořansko“ dopravci Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Podbořanyza období od 22. 8. 2007 do 23. 11. 2007 a za jednotlivý případ ze dne 25.10.2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

8. o udělenípokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Litvínovsko“ dopravci Autobusy KAVKA, a.s., Most, za období od 8. 10. do 12. 10. a od 15. 10. 2007 do 19. 10. 2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

9. o udělení pokuty za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Litvínovsko“ dopravci Autobusy KAVKA, a.s Most, za období od 8. 10. 2007 do 12. 10. 2007 a od 15. 10. 2007 do 19. 10. 2007 ve výši 5 tisíc korun.

 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov

Oblast

důvod pokuty

základní výše

sazba

celkem

Kadaň – Žatec

nevyhovující voz. park

5 000 Kč

za den (94dní)

470 000 Kč

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s Most,

Oblast

důvod pokuty

základní výše

sazba

celkem

Lounsko – východ

nevyhovující voz. park

5 000 Kč

za den (1den)

5 000 Kč

Lounsko – východ

nepravdivé údaje

5 000 Kč

za případ

5 000 Kč

Mostecká pánev

nevyhovující voz. park

5 000 Kč

za den (1den)

5 000 Kč

Mostecká pánev

nepravdivé údaje

5 000 Kč

za případ

5 000 Kč

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,

Oblast

důvod pokuty

základní výše

sazba

celkem

Podbořansko

nevyhovující voz. park

5 000 Kč

za den (1den)

 5 000 Kč

Podbořansko

nepravdivé údaje

5 000 Kč

za případ

 5 000 Kč

Autobusy KAVKA, a.s. Most, IČ 

Oblast

důvod pokuty

základní výše

sazba

celkem

Litvínovsko

nepravdivé údaje

5 000 Kč

za případ

5 000 Kč

Litvínovsko

nedostatečná kapacita

5 000 Kč

za případ

5 000 Kč

 

6.11 Dopravní obslužnost autobusová –zajištění dopravy. RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast: Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.;  Příměstská doprava Ústí nad Labem, s účinností úprav od 9. 12. 2007, dopravce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.; Příměstská doprava Most – Litvínov, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.  Dále RÚK rozhodla o doplnění dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Dolní Poohří, s účinností úprav od 10. 12. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s.

6.12 Dopravní obslužnost drážní - dodatek smlouvy s Českými drahami, a. s. RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné dopravy s dopravcem České dráhy.

6.13 Změna závazného ukazatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. RÚK rozhodla o zvýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 na celkový objem 627 001 tisíc korun pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

 

6.14 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. RÚK stanovila v souladu se zákonem o krajích a v souladu se zákoníkem práce Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, odměnu.

 

6.15 Dohoda o spolupráci při přípravě výstavby přeshraničního silničního spojení Brandov – Olbernhau/Rothenthaler Strasse. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dohodu mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko o přípravě výstavby přeshraničního silničního spojení Brandov – Olbernhau /Rothenthaler Straβe.

 

6.16 Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na „České misi – vodohospodáři a  úprava vody “ v Izraeli v termínu 25.-30.10.2007. RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na „České misi – vodohospodáři a úprava vody“ v Izraeli v termínu 25.-30.10.2007.

 

 

6.17 Změna usnesení č.6/94R/2007 ze dne 24.10.2007. RÚK změnila usnesení č.6/94R/2007 Rady Ústeckého kraje ze dne 24.10.2007 takto: RÚK poskytla finanční příspěvek na záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v Ústeckém kraji

a) Českému svazu ochránců přírody – základní organizace 37/02 Litoměřice ZO ČSOP ve výši 160 tisíc korun.

b) Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o. ve výši 40 tisíc korun.

 

6.18 Žádost společnosti Foibos, a.s. o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v publikaci Slavné vily Ústeckého kraje a na tiskové a propagační materiály ke stejnojmenné výstavě. RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro FOIBOS a.s.         

 

6.19 Schválení zahraniční cesty. RÚK schválila účast Ústeckého kraje na 1. plenárním zasedání projektu EURONETWORK ve dnech 11. – 15. 12. 2007 v Palermu.

 

6.20 Revokace usnesení č. 7/94R/2007 ze dne 24.10.2007. RÚK revokovala usnesení č. 7/94R/2007 ze dne 24.10.2007.

 

6.21 Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje. RÚK po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru na projekt „Ajaxův zápisník“ v celkové výši 100 tisíc korun. Jde o projekt Nadace Bonum Commune, Dubí u Teplic, která byla zřízena v roce 1996 jako nadace PČR Správy severočeského kraje.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008: RÚK souhlasí se zněním návrhu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008. Oproti roku 2007 došlo k rozšíření zaměření programu o další dvě oblasti podpory. Oblast podpory 5 bude podporovat pořízení územně plánovací dokumentace obcí a Oblast podpory 6 je zaměřena na finanční dotace obcím, které získaly nejvyšší ocenění v soutěži Vesnice roku 2008. V rámci programu má být podle návrhu krajského rozpočtu rozděleno 30 milionů korun.

 

7.2  Zařazení Ústeckého kraje do oficiální Databáze místních Agend 21 v ČR: RÚK schvaluje zařazení Ústeckého kraje do oficiální Databáze místních Agend 21 v ČR.

 

7.3  Projekt Management opětovného využití území (Circular flow land use management) -  CIRCUSE: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu „CIRCUSE“ ve funkci projektového partnera s finančním podílem ve výši ve výši 37,5 tisíc EUR. Projekt byl iniciován Zemským ústavem pro životní prostředí a geologii, který je součástí saského Ministerstva životního prostředí. Je připravován pro realizaci v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Hlavním cílem projektu je vytvoření sady nástrojů a postupů pro revitalizaci brownfields a praktická aplikace těchto nástrojů při realizaci vybraných pilotních projektů.

 

7.4  Účast v navazujícím projektu ELLA: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu navazujícím na projekt ELLA ve funkci projektového partnera s finančním podílem ve výši 22 480 EUR. Projekt je iniciován německým regionem Sasko prostřednictvím ministerstva vnitra státu Sasko. Jeho hlavním cílem je navázání na v letech 2004-2006 úspěšně realizovaný projekt ELLA. V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření mezinárodní sítě, která řešila povodňovou problematiku řeky Labe na nadnárodní úrovni. Ústecký kraj v rámci tohoto projektu vytvořil jako pilotní akci tzv. interaktivní digitální mapu rozvojových možností obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe (www.kr-ustecky.cz/ella) s celkovým rozpočtem 10 500 EUR.

 

7.5  Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku ÚPD: RÚK souhlasila a doporučila krajskému zastupitelstvu prodloužení termínu dokončení projektů:

1.         Územní plán  obce Veliká Ves do  31. 12. 2008 

2.         Územní plán obce Děčany do 30. 6. 2008

3.         Územně plánovací dokumentace obce Kyškovice do 30. 6. 2008

4.         Územně plánovací dokumentace obce Pětipsy do 31. 12. 2008

 

7.6  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Papírna APIS, s.r.o., Lužická 133, 407 21 Česká Kamenice, IČ 2726 4777, pro zařízení „Výroba papíru“. Umístění: Ústecký kraj, město Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice: K žádosti o vydání integrovaného povolení RÚK nemá připomínek.

 

7.7  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Flexfill s.r.o., Siřejovická ulice, 410 02 Lovosice, IČ 2724 9026, pro zařízení „Výroba prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, město Lovosice, k.ú. Lovosice: K žádosti o vydání integrovaného povolení RÚK nemá připomínek.

 

7.8  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 t/rok“ oznamovatele  Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Chbany, k.ú. Soběsuky, Roztyly:

Za předpokladu zahrnutí všech potřebných opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu zařízení do projektu záměru i do provozních řádů a za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Louny – I. Etapa“ oznamovatele  DE IURE, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Louny, k.ú. Louny: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

7.10  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „V480 Chotějovice – Výškov, změna vedení 220/400 kV na 400/400 kV“, oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Umístění záměru: Kraj Ústecký, okres (obec): Louny (Břvany, Výškov) Most (Bečov, Bělušice, Skršín, Volevčice), Teplice (Bžany, Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec): Dle RÚK lze oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona považovat za dokumentaci. V oznámení jsou podrobně vyhodnoceny možné vlivy na životní prostředí. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci,vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ jsou dostatečná. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku.

 

7.11  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna potravin LIDL Teplice Trnovany“ oznamovatele Jaroslav Třešňák-Horova, Třebízského 3020, 415 01 Teplice. Umístění: Ústecký kraj, Obec:Teplice, k. ú. Trnovany:

údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, Ruská 260, 417 03 Dubí takto:

RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř..kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.12  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení  EIA záměru „Silnice II/263 – stoupací pruh Líska“ oznamovatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 Dubí. Umístění:Ústecký kraj, obec Česká Kamenice – Líska, k.ú. Líska: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.13  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ oznamovatele Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most. Umístění: Ústecký kraj, obce Most, Litvínov a Mariánské Radčice, k.ú. Most I, Most II, Kopisty, Konobrže, Pařidla, Růžodol a Libkovice u Mostu: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř..kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.14  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Environmentální rekonstrukce kotelny“ oznamovatele KOMAXO, s.r.o., Jateční 854, 280 02 Kolín IV. Umístění: Ústecký kraj, obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje dopracovat způsob získávání vstupních surovin pro kotle K1 a K2, vyhodnocení emisního a imisního zatížení v důsledku spalování a z dopravy, hodnocení vlivu na mikroklima vlivem zvýšení tepla v důsledku jeho vypouštění chladícími věžemi.

 

7.15  Oprava usnesení č. 30/85R/2007 ve znění usnesení č. 27/94R/2007: RÚK schválila opravu usnesení č. 30/85R/2007 ve znění usnesení č. 27/94R/2007.

 

7.16  Schválení způsobu  vyplacení  podpory podle Programu rozvoje směrů zemědělství a venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2006: RÚK rozhodla o uzavření celkem 14 navržených smluv a doporučila krajskému zastupitelstvu uzavřít 6 smluv.  Jedná se o 20 projektů vybraných k podpoře v roce 2006. Celkový objem podporovaných projektů činí 3,711 milionů korun, z toho  14 projektů   v celkovém objemu 1,920 milionů korun (usnesení RÚK č. 35/43R/2006) a 6 projektů v celkovém objemu 1,790 milionů korun (usnesení ZÚK č. 22/12Z/2006).

 

7.17  Schválení změny Pravidel pro poskytování podpor na hospodaření v lesích 2007 – 2009: RÚK rozhodla o změně pravidel pro poskytování podpor na hospodaření v lesích 2007 – 2009.

 

7.18  Schválení Aktualizace programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje a jeho vydání Nařízením Ústeckého kraje: RÚK schválila Aktualizaci programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje a vydala dle zákona o ochraně ovzduší a dle zákona o krajích, Nařízení Ústeckého kraje, kterým se vydává Programový dodatek programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2013.

 

7.19  Projednání návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, která obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění  odpadních vod v  místní části města Litvínov Šumná.

 

7.20  Projednání záměru prodloužení platnosti dohody o spolupráci při řešení pilotního projektu Ústeckého kraje: „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ se společností EKO-KOM a.s.: Vyřazeno

 

7.21  Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková  organizace – personální záležitosti: RÚK rozhodla o zrušení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu. Město zvažuje, že by zařízení převzalo a informovalo RÚK, že by v případě kladného hlasování rádo obsadilo ředitele DDM samo.

 

7.22  Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Střední školy technické,Ústí nad Labem (U Panského dvora 1006).

 

7.23  Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila  změny ve školských radách škol zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.24  Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – škola: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny Integrované střední školy stavební, Ústí nad Labem (Čelakovského 5).

 

7.25  Stipendium Ústeckého kraje: RÚK zrušila usnesení č. 42/94R/2007, schválila vzor smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a rozhodla o uzavření smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje se 73 žadateli.

 

7.26  Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ -  dodatek ke smlouvě: RÚK neschválila dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Fotbalovému klubu Jiskra Modrá a SK SOKOL BROZANY.

 

7.27  Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila výjimky z počtu žáků ve školských zařízeních, zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.28  Souhlas zřizovatele s organizováním kurzů pro získání základního vzdělání: RÚK souhlasila s organizováním kurzů pro získání základního vzdělání pro Speciální základní školu, Česká Kamenice (Jakubské nám. 113) s účinností od  1. 9. 2007 na dobu neurčitou.

 

7.29  Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.30  Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za III. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za III. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. Celkem se jednalo o 1,453 milionů korun a o věcné dary ve výši 1,878 milionů korun.

 

7.31  Rekonstrukce objektů Pivovarská 29 a 30, Louny: RÚK schválila investiční záměr rekonstrukce objektů depozitářů Galerie Benedikta Rejta (Pivovarská čp. 29 a Pivovarská čp. 30) v Lounech a zahájení projekční a investorské přípravy investičním odborem. Oba domy jsou ve velmi špatném, až havarijním stavu. Je potřeba urychleně opravit střešní plášť, objekt staticky zajistit, rekonstruovat inženýrské sítě a technologie. Současný stav nevyhovuje požadavkům na uložení a manipulaci se sbírkovými předměty.

 

7.32      Souhlas s výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby "Klášter benediktinek v Teplicích" (po stopách kláštera královny Judity): RÚK souhlasila s předloženým návrhem na zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby "Klášter benediktinek v Teplicích" (po stopách kláštera královny Judity) ředitelem Regionálního muzea v Teplicích. Zakázka je zadávána v návaznosti na předchozí soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí zadána jednomu z  účastníků soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech.

 

7.33  Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objemu prostředků na platy pro rok 2007 o částku 98 tisíc korun pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvkovou organizaci, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a při zachování vyrovnaného hospodaření.

 

7.34  Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 o částku 194 tisíc korun pro Regionální muzeum v Teplicích.

 

7.35      Změna výše odpisů na rok 2007 Oblastního muzea v Chomutově, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastního muzea v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Oblastního muzea v Děčíně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích a Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením odpisů pro rok 2007 bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a při zachování vyrovnaného hospodaření u příspěvkových organizací Oblastní muzeum v Chomutově o 4 tisíce korun a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích o 28 tisíc korun. Projednala a odsouhlasila také snížení odpisů pro rok 2007, a to následovně:

•           Oblastní muzeum v Litoměřicích o 1 tisíc korun (při použití úspory na nákup všeobecného materiálu),

•           Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 34 tisíc korun (při započítání úspory do výsledku hospodaření roku 2007),

•           Oblastní muzeum v Děčíně o 40 tisíc korun (při použití úspory na pokrytí zvýšených cen energií), 

•           Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 2 tisíce korun (při použití úspory na zakoupení provozního        

             materiálu),

•           Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích o 13 tisíc korun (při použití úspory na pořízení spotřebního

            materiálu),

•           Regionální muzeum v Teplicích o 1 tisíc korun (při použití úspory na pořízení spotřebního materiálu).

 

7.36      Změna výše odpisů na rok 2007 Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením odpisů pro rok 2007 bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a při zachování vyrovnaného hospodaření u Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace  o  2 tisíce korun. Důvodem změny odpisů je nákup počítačové sestavy.

 

7.37      Žádost o  použití  části  rezervního fondu k posílení  investičního fondu příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu ve výši 280 tisíc korun na opravu plynové přípojky.

 

7.38      Státní informační politika ve vzdělávání na rok 2007– dotace na konektivitu: vyřazeno

 

7.39  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 290/2007 ze dne 25.4. 2007 v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“: RÚK schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 290/2007 ze dne 25.4. 2007 v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007.“

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 - II. čtení. RÚK doporučila zastupitelstvu schválit tvorbu fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy a také rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 v upraveném objemu:                                                                                                  

Příjmy celkem                

10 858 068

Výdaje celkem, z toho:                                                        

11 381 480

Běžné výdaje

9 325 846

Kapitálové výdaje

2 055 634

Saldo: příjmy - výdaje

- 523 412

Financování celkem, z toho:                                                        

523 412

Úvěr                                                    

200 000

Splátky jistiny úvěru                                                   

- 140 000

Předpokládaný přebytek hospodaření z r. 2007 na profinancování rozestavěných                                                    investičních staveb včetně přípravy

463 412

                                                                             v tisících korun

 

Dále rada schválila příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2008. Pokud Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 19.12.2007 zřídí Fond evropských projektů Ústeckého kraje, má být příděl rozdělen takto:

a)       Fond hejtmana Ústeckého kraje                      50 000 tis. Kč

b)       Havarijní fond Ústeckého kraje                        3 400 tis. Kč

c)       Fond rozvoje Ústeckého kraje                        49 600 tis. Kč

d)      Fond evropských projektů Ústeckého kraje  184 023 tis. Kč

Pokud zastupitelstvo Fond evropských projektů nezřídí, navrhuje rada rozdělit příděl tímto způsobem:

                            

a)        Fond hejtmana Ústeckého kraje    50 000 tis. Kč

b)          Havarijní fond Ústeckého kraje       3 400 tis. Kč

c)Fond rozvoje Ústeckého kraje         233 623 tis. Kč

 

Rada také doporučila zastupitelstvu stanovit závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2008:

Příjemce

Účel

Objem transferu v tis. Kč

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

neinvestiční dotace na činnost - 7 059 tis. Kč

19 900

investiční dotace na činnost – 4 144 tis. Kč

neinvestiční dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU – 1 000 tis. Kč

investiční dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU –        7 697 tis. Kč

Asociace krajů ČR

členský příspěvek

700

Klub českých turistů

příspěvek na udržování a obnovu turistických tras a cyklotras

825

Krušnohorský klub, o.s.

údržba běžeckých tras

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada vzala na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů v roce 2008: Evropské unie ve výši 192 283 tisíc korun, finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 3 340 tis. Kč a dotace jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3 648 714 tisíc korun.

Dále rada vzala na vědomí závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje:

·Světová zdravotnická organizace – členský poplatek 150 tisíc korun

·Síť evropských chemických regionů – členský poplatek 85 tisíc korun

·Serviso, o.p.s. - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·Sdružení Západní Krušnohoří, o.s. - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·Labské skály - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·Šluknovsko - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·Naděje pro Mostecko - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·České Středohoří, o.s. - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·MAS Českokamenicko, o.s. - činnost místní akční skupiny 200 tisíc korun

·Vladař, o.p.s. - činnost místní akční skupiny 100 tisíc korun

· 

Rada provedla rozpočtové opatření jako přesun ve výši 463 412 tisíc korun při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje takto:

odbor investiční    -       snížení o částku 463 412 tisíc korun  (nevyčerpané prostředky na        

                                                       stavební akce přecházející do r. 2008)  

odbor ekonomický - zvýšení o částku 463 412 tisíc korun  (předpokládaný přebytek hospodaření za rok 2007)                                                                                           

Celkový objem rozpočtu se oproti stavu v prvním čtení navyšuje o 137 783 tisíc korun. Důvodem je upřesnění finančních prostředků na stavební akce, které přecházejí do roku 2008.

 

8.2    Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2008  finanční a odpisové plány příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, na rok  2008 - dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu. RÚK po projednání stanovila závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem  – příspěvek zřizovatele a objem  prostředků  na platy v absolutní výši.

 

8.3   Odkup akcií RRA ÚK a.s. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit v souladu se zákonem o krajích zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem o 10 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od níže uvedených akcionářů: Statutární město Most  7 kusů akcií, Město Krupka 1 kus akcie, Město Jirkov 2 kusy akcií. Dále rada doporučila zastupitelstvu uložit Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v počtu 8 kusů, za cenu v maximální výši 23 900 korun za jednu akcii.

Rada také rozhodla o uzavření Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů mezi Ústeckým krajem a Okresní hospodářskou komorou Teplice; a Ústeckým krajem a Okresní hospodářskou komorou Louny.

 

8.4 Projekt ENMR - plnění usnesení rady č. 36/82R/2007 RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o ukončení přípravy Ústeckého kraje v pokračování projektu ENMR – Evropská síť báňských regionů. Rada také vzala na vědomí přednesenou informaci o iniciativě „3 země – 1 region“. Ta by měla nahradit předešlý projekt iniciativy EU INTERREG III A – 3-CIP.

8.5       Nakládání s majetkem  RÚK vzala na vědomí naklání s majetkem kraje.

 

8.6          Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“ RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie  v Mostě“ a zároveň o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

 

8.7       Návrh do likvidační komise č. OI-4/07 RÚK schválila návrh likvidační komise ze dne 26. 11. 2007 na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle  návrhu do likvidační komise č. OI-4/07, uvedeného v příloze č. 1, z evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

8.8       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektů v ul.Stroupežnického na p.p.č.1782,1783,1785“. RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického na p.p.č.1782,1783,1785“. Dále rada rozhodla nevyloučit žádného uchazeče z další účasti v užším řízení a přidělila zakázku sdružení uchazečů INSKY spol.s.r.o. a IET-STAVBY s.r.o.  to za podmínek 117 678 577 korun včetně DPH.

 

8.9       Pověření statutárního zástupce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvková organizace, dle § 42m zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. RÚK pověřila v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, statutárního zástupce Kojeneckých  ústavů Ústeckého kraje, příspěvková organizace plněním povinností uvedených v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a podáváním žádostí Krajskému úřadu Ústeckého kraje o přiznání státního příspěvku, který v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí náleží Ústeckému kraji jako zřizovateli Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje.

 

8.10      Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje 2008 – 2011. RÚK schválila Krajský program prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2008.

 

8.11      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví. RÚK souhlasila se změnami závazných ukazatelů příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2007 příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví.

8.12 Návrh řešení situace v hospodaření Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace. RÚK souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, v celkové výši 434 tisíc korun za sedm dlužníků. Dále rada souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2007 o částku 2 857 tisíc korun na celkový objem 5 517 tisíc korun pro Správu sociálních služeb Chomutov, příspěvkovou organizaci, s tím, že částka  1 443 145,47 korun bude použita na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.

Rada také souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek – pro rok 2007 o částku 330 tisíc korun na celkový objem 330 tisíc korun pro Správu sociálních služeb Chomutov, příspěvkovou organizaci, na posílení investičního fondu.

 

8.13      Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace. RÚK vyhlásilavýběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace a jmenovala členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení.

 

8.14      Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s. RÚK jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. odsouhlasila ustanovení Ing. Roberta Poskočila do funkce vedoucího – ředitele odštěpného závodu Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a to s účinností k 1.1.2008. a ustanovení Ing. Luďka Rückla do funkce vedoucího – ředitele odštěpného závodu Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., a to s účinností k 1.1.2008.

 

8.15      Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého krajeschválit změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.  Rada dále Zastupitelstvu Ústeckého kraje doporučila rozhodnout o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým vkladem ve výši 150 000 000 korun. 

 

8.16      Sloučení bývalých nemocničních příspěvkových organizací Ústeckého kraje do jedné příspěvkové organizace. RÚK doporučila Zastupitelstvu v souladu se zákonemo rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací Nemocnice Děčín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov s příspěvkovou organizací Krajská nemocnice, se sídlem v Ústí nad Labem. Majetek, práva a závazky zanikajících výše uvedených příspěvkových organizací přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Krajské nemocnice.

 

8.17      Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od roku 2008. RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o organizaci a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (APP) na území Ústeckého kraje od roku 2008. Zároveň schválila principy jejího zabezpečení od 1. 1. 2008 a návrh organizace na území  kraje, a to v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 10. 2007, v rozsahu návrhu rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2008 pro danou oblast. Ten spočívá v zachování současného modelu zabezpečení APP, jehož principem je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 13,8 milionů korun obcím, které následně uzavřou smlouvy s vybranými provozovateli o zabezpečení provozu ordinací APP v jednotlivých spádových oblastech.

RÚK také doporučila schválit Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení APP na území kraje od 1. 1. 2008 níže uvedeným obcím: Město Rumburk, Město Varnsdorf, Statutární město Děčín, Statutární město Ústí nad Labem, Město Litoměřice, Město Roudnice nad Labem, Město Lovosice, Město Krupka, Město Bílina, Statutární město Most, Město Litvínov, Město Louny, Město Žatec, Statutární město Chomutov, Město Kadaň. Podmínkou je, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení APP v roce 2008 v souladu s principy zabezpečení APP v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008.

 

8.18      Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna:RÚK stanovila mimořádnou odměnu ředitelce Krajské majetkové, p.o.

 

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1  Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s městem Žatec. RÚK rozhodlao uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s  Městem Žatec.

 

9.2       Zpráva o stavu přípravy zprovoznění doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. RÚK vzala na vědomí aktualizovanou zprávu o stavu přípravy zprovoznění doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko.

 

9.3       Přenos kompetencí Rady Ústeckého kraje v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na hejtmana kraje. RÚK svěřila podle zákona o krajích hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování ve věcech vyřizování žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které spadají do samostatné působnosti kraje.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 6.12.2007 / 6.12.2007 | Zveřejnit od-do: 6.12.2007-6.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém