Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z jednání 109. Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 109. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                 Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 odloženo

 

6.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana následujícím žadatelům: 

1) Základní škola, Jakuba Arbesa, příspěvková organizace, Most; výše dotace: 75 000,- Kč

název projektu (akce): Prezentační technika a hlasovací systém pro podporu a zkvalitnění výuky

2) Česká Händelova společnost,Praha 7; výše dotace: 35 000,- Kč

název projektu (akce): Slavnostní koncert k 60. výročí založení státu Izrael

3) Občanské sdružení Nová Ves, Teplice; výše dotace: 25 000,- Kč

název projektu (akce): Výstava k 10. výročí založení organizace

4) Euroregion Krušnohoří; výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří

5) Athletic Club Ústí nad Labem o.s.; výše dotace: 80 000,- Kč

název projektu (akce): Velká cena Ústí nad Labem v atletice

6) Agentura rozvoje Tolštejnského panství; výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): Tolštejnské slavnosti

7) Paraklub Most; výše dotace: 30 000,- Kč

název projektu (akce):  Mezinárodní mistrovství ČR a SR v parašutismu

8) TV Lyra, s.r.o.; výše dotace: 150 000,- Kč

název projektu (akce): Femina Film 2008

9) České vinařství Chrámce, s.r.o.; výše dotace: 54 000,- Kč

název projektu (akce): Oblastní výstava českých vín v Mostě

10) AMA – společnost onkologických pacientů Most; výše dotace: 92 000,- Kč

název projektu (akce): Podej mi ruku, já tě podržím, rok 2008

11)  Recoplan s.r.o., Most; výše dotace: 40 000,- Kč

název projektu (akce): Historie rekultivační činnosti v Ústeckém kraji v minulém století

12) Šachový klub Most o.s.; výše dotace: 30 000,- Kč

název projektu (akce): Mistrovství ČR děvčat a chlapců do 8 let

13) AEROKLUB MOST; výše dotace: 70 000,- Kč

název projektu (akce): Turistická odpočívka

14) Nadační fond GAUDEAMUS; výše dotace: 20 000,- Kč

název projektu (akce): Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR

 

RÚK dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje  schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana pro subjekty město Vejprty, obec Jeníkov a CV Relax, a.s.

a rozhodnout o poskytnutí dotace pro tyto žadatele:

 

1) TJ Kopisty, Litvínov –Janov; výše dotace: 625 000,- Kč

název projektu (akce): Ekologické vytápění sportovní haly

2) statutární město Teplice; výše dotace: 500 000,- Kč

název projektu (akce): Slavnostní zahájení 854. lázeňské sezóny

3) obec Staňkovice; výše dotace: 27 000,- Kč

název projektu (akce): Obnova vchodových dveří do kaple Sv. Prokopa

4) město Louny; výše dotace: 250 000,- Kč

název projektu (akce): Letní lounské vábení 2008

5) Mount Club Litvínov, s.r.o.; výše dotace: 440 000,- Kč

název projektu (akce): Nákup sněžného děla a věže

6) Občanské sdružení pro sport a zdraví, Chomutov; výše dotace: 2 500 000,- Kč

název projektu (akce): Vodní molo s loděnicí

7) město Jirkov; výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu (akce): Letní kulturní sezóna 2008 na zámku Červený Hrádek

8) město Jirkov; výše dotace: 10 000 000,- Kč

název projektu (akce): Kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská

9) obec Měcholupy; výše dotace: 75 000,- Kč

název projektu (akce): Měcholupy v Evropě, Evropa v Měcholupech

10) TJ VTŽ Chomutov; výše dotace: 1 000 000,- Kč

název projektu (akce): Oprava sportovního domu

11) Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o.; výše dotace: 381 000,- Kč

název projektu (akce): Multimedializace školy

12) město Litvínov; výše dotace: 4 200 000,- Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce horní haly zimního stadionu Ivana Hlinky

13) město Vejprty; výše dotace: 700 000,- Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce střešního pláště objektu MěÚ, II. etapa

14) Auto Classic Club Chomutov, o.s.; výše dotace: 3 000 000,- Kč

název projektu (akce):  Muzeum a renovace historických vozidel

15) Auto Classic Club Chomutov, o.s.; výše dotace: 300 000,- Kč

   název projektu (akce):  Putování Ústeckým krajem 2008

16) CV Relax, a.s.; výše dotace: 5 000 000 Kč

název projektu (akce): Modernizace sociálních zařízení v areálu Kamencového jezera

17) město Litvínov; výše dotace: 5 786 000,- Kč

název projektu (akce): Parkoviště s obslužnou komunikací – ul. Žižkova a S. K. Neumanna Litvínov

18) obec Koštice; výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): 1. Vesnická olympiáda obcí mikroregionu Perucko

19) Mount Club Litvínov, o.s.; výše dotace: 330 000,- Kč

název projektu (akce): Vybavení lyžařské školy

20) město Trmice; výše dotace: 2 946 000,- Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně vybudování přístupových cest

21) obec Lišany; výše dotace: 350 000,- Kč

název projektu (akce): Rozšíření veřejného osvětlení

22) město Štětí; výše dotace: 100 000,- Kč

název projektu (akce): 24. Festival dechových orchestrů FEDO 2008

23) město Výsluní; výše dotace: 951 000,- Kč

název projektu (akce): Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Rekonstrukce stávajících komunikací, vybudování přístupových chodníků včetně dopravního a bezbariérového řešení  vč. kanalizace

24) obec Jeníkov; výše dotace: 119 000,- Kč

název projektu: Pořízení projektové dokumentace pro likvidaci záparových míst v katastru území Oldřichov u Duchcova

 

6.3 Žádost Ministerstva zahraničních věcí o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v brožuře "Česká republika v kostce" RÚKsouhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

 

6.4 staženo

 

6.5 Doporučení Zastupitelstva Ústeckého kraje dle usnesení č. 11/24Z/2008  RÚK vzala na vědomí přednesené právní stanovisko týkající se uplatnění právních kroků v souvislosti s podáním pana Krejzy, které směřuje proti Ústeckému kraji a jeho orgánům.

 

6.6 Dopravní obslužnost autobusová – dlouhodobé smlouvy RÚK rozhodla o udělení pokut za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách sedmi dopravcům. Jde o Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, DP Teplice s.r.o., ČSAD Slaný a.s., BusMat plus s.r.o., Autobusy Kavka a.s. Pokuty byly ve většině případů uděleny za nevyhovující vozový park. Celková suma udělených  pokut činí 385 tisíc korun. (Podrobný rozpis udělených pokut viz příloha k této TZ.)

Rada také souhlasila se subdodávkou  dopravce ZDAR a.s. dopravci Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Mostecká pánev.

 

6.7 Dopravní obslužnost drážní – smlouva s dopravcem České dráhy, a.s.  RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o dotazu odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ke kompetencím orgánů kraje při rozhodování o uzavření smlouvy č. 371/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a jejích dodatků s dopravcem České dráhy, a.s.

 

 6.8 Postup při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci RÚK doporučilaZastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci a rozhodnout o uzavření  smlouvy o poskytnutí daru ve  výši 1.785.000,- Kč ve prospěch společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o., na spuštění a provoz clearingového centra IDS (Integrovaný dopravní systém) Ústeckého kraje,

 

6.9 Smlouva o spolupráci s Libereckým krajem při výběrovém řízení na zajištění drážní dopravy  RÚK doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu při zadávání zakázky na provozování veřejné železniční regionální dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty.

 

6.10 Dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem pro rok 2008 RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem. Dodatek se týká technické změny jízdního řádu ze strany Ústeckého kraje.

 

6.11 Žádost Severočeské filharmonie Teplice o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje na tiskové materiály ke 44. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena. RÚK souhlasila  bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Severočeskou filharmonii Teplice

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

 

7.1 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  – Prioritní osa 1 -  Výběrová komise  RÚK jmenovala Pavla Koudu, člena Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, předsedou Výběrové komise pro výběr grantových projektů v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Radka Vonku, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, místopředsedouzmíněné komise. Dále rada vzala na vědomí složení této komise.

 

7.2 Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009. Odloženo.

 

7.3 Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 24/22Z/2007 ze dne 7.11.2007 v bodech  A/1, A/2, A/3, A/4

1.       Obec Povrly, výše příspěvku 138 600,- Kč

7.       Marie Thurn-Taxisová, výše příspěvku 242 100,- Kč

19.   Obec Hrobčice, výše příspěvku 134 460,- Kč

4.       Statutární město Ústí nad Labem, výše příspěvku 101 700,- Kč

A dále rada zastupitelstvu doporučila rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích v režimu de minimis pro výše uvedené subjekty.

 

7.4 Program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008

RÚK poskytla v rámci Programu neinvestiční dotaci těmto subjektům a projektům:

1) Pionýrská skupina Rozmarýn, o.s., Most,  Projekt „Léto s ekologií bez civilizace“

Výše dotace: 24 000,- Kč

2) Radka, o.s., Kadaň, Projekt „Už vím, kam s ním“

Výše dotace: 18 000,- Kč

3) EKODOMOV, Praha 6, Projekt „Dejte šanci bioodpadu- Ústecký kraj“

Výše dotace: 120 000,- Kč

4) ZO ČSOP Tilia,  Krásná Lípa, Projekt „Odpad dopad a navždy odpad“

Výše dotace: 35 000,- Kč

5) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Projekt „Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem“

Výše dotace: 28 000,- Kč

 Minimální spoluúčast všech žadatelů je 20 % z celkových nákladů projektu.

 

Rada zároveň doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008 schválit dotaci těmto příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím kraje pro níže uvedené projekty:

1) Základní škola Varnsdorf, p.o.,  Projekt „Akce čisté město“

    Výše dotace: 48 000,- Kč

2) Mateřská škola Kytička,Ústí nad Labem, Projekt „Poznáváme a zkoumáme živou a neživou přírodu“

    Výše dotace: 32 000,- Kč

3) Základní škola speciální Litvínov, Projekt „Učíme se na zahradě“ 

     Výše dotace: 65 000,- Kč

  Minimální spoluúčast žadatelů je 20 % z celkových nákladů projektu.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Podniková ČS PHM Prosmyky – J.K. – LACHIM, spol. s r.o.“ oznamovatele J.K. – LACHIM, spol. s r.o., Praha 6. RÚK se vyjádřila tak, že za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístupová komunikace na Škrabky“ oznamovatele Statutární město Děčín, Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú.: Podmokly. RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Umístění: Ústecký kraj, Obec:Děčín, Jílové, Libouchec, k. ú. Podmokly, Chrochvice, Horní Odřichov, Bynov, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky. Rada na základě závěrů zmíněného posudku doporučuje k realizaci přeložky variantu VB, která počítá s využitím drážního tělesa trati vedoucí z Děčína do Oldřichova u Duchcova. 

 

7.8 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin 149 škol, příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

 

7.9 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Rada Ústeckého kraje po souhlasila s předloženými změnami v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.10 Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními - schválení dotací

RÚK souhlasila s poskytnutím příspěvku pro rok 2008 na zabezpečení Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními v celkovém objemu 886 tisíc korun.

 

7.11 Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. RÚK schválila z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: Střední odbornou škola technickou a zahradnickou, Lovosice. Rada schválila pro třídu „OP 1“- navýšení o dva žáky pro školní rok 2008/2009.

 

7.12 Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace - změna závazného ukazatele RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 proVyšší odbornou školu, Střední pedagogickou školu a Obchodní akademii, Most, příspěvkovou organizaci o 170 tisíc korun s tím, že finanční prostředky jsou určeny na dofinancování projektu „Prevence  proti šikaně“, plánované náklady činí 100 tisíc korun a dále na dofinancování projektu  „Multikulturní výchova“, plánované náklady činí 70 tisíc korun.

 

 

7.13 Dotační program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008“ – schválení dotací RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace za podmínky navýšení finančních prostředků Programu, těmto žadatelům:

1) Projekt č. 2 LIBOCHOVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2008

Ve výši: 50.000,- Kč

2) Projekt č. 28  MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ a UMĚLECKÝ PROJEKT „Kámen a lidé“

Ve výši: 50.000,- Kč

3) Projekt č. 61 TANAMBOURRÉE aneb Pavučina v žitě, 10. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance

Ve výši: 50 000,- Kč

4) Projekt č. 78 Hudební odkaz oseckých cisterciáků 2008

Ve výši: 50.000,- Kč

5) Projekt č. 79 Divadlo na schodech 2008, Úštěk

Ve výši: 50.000,- Kč

6) Projekt č. 106 Máme co nabídnout 2008, Děčín

Ve výši: 50.000,- Kč

 

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky navýšení finančních prostředků Programu,  těmto žadatelům:

 

1) Projekt č. 91 JAKUBSKÉ LÉTO – 5. ročník - Vroutek

Ve výši: 50.000,- Kč

2) Projekt č. 145 Klášterecké hudební prameny

Ve výši: 100.000,- Kč

 

7.14 Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 – schválení dotací RÚK rozhodla o poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007  za podmínky navýšení finančních prostředků Programu, těmto žadatelům:

 

1.       Ing. Petr Šesták a Mgr. Anna Šestáková, příspěvek ve výši 130.000,- Kč k účelu: obnova barokní zemědělské usedlosti v Lestkově, st. p.č. 8

2.       Eliška a Miroslav Nových, příspěvek ve výši 150.000,- Kč k účelu: restaurování oken domu čp. 275 v Litoměřicích Předměstí – 2. etapa

3.       Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina, příspěvek ve výši 160.000,- Kč k účelu: obnova exteriéru gotické předsíně kostela sv. Petra a Pavla v Bílině

4.       Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách, příspěvek ve výši 150.000,- Kč k účelu: obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách

 

Rada dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhradit si pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle Programu  vyšším než 200 000,- Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na výši příspěvku; a schválit poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu, za podmínky navýšení finančních prostředků Programu, těmto žadatelům:

 

1) Obec Dolní Zálezly, příspěvek ve výši 113.000,- Kč k účelu: restaurování sochy sv. Jana

2) Obec Dobroměřice, příspěvek ve výši 307.800,- Kč, k účelu: restaurování gotických fresek a maleb v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích

3) Václav Přibyl, příspěvek ve výši 500.000,- Kč k účelu: oprava věže zámku čp. 61 v Konojedech

4) Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o. s., příspěvek ve výši 400.000,- Kč k účelu: statické zajištění Kalvárie na Ostré

5) Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína, příspěvek ve výši 500.000,- Kč k účelu: rekonstrukce kostela sv. Martina v Markvarticích

6) Asociace víceúčelových technických sportů a činností, základní organizace Doubravka, příspěvek ve výši 410.000,- Kč k účelu: oprava střechy hradu Doubravka čp. 104 v Teplicích

7) Římskokatolická farnost Čermná, příspěvek ve výši 500.000,- Kč k účelu: oprava kostela sv. Mikuláše v Čermné

8) Biskupství litoměřické, příspěvek ve výši 700.000,- Kč k účelu: restaurování maleb v interiéru kostela 14 sv. Pomocníků v Kadani

 

7.15 Projednání plánu péče o zvláště chráněná území Ústeckého kraje dle § 38 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění    RÚK schválila plán péče o zvláště chráněná území přírodní rezervace Černá louka na období 2007 – 2016 bez připomínek.

 

7.16 Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK rozhodla o vyřazení Ing. Vladimíry Ilievové z konkursu na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Most, z důvodu nesplnění podmínek vyhlášených Radou Ústeckého kraje.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

 

8.1 Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas s podáním žádostí o dotace pro následující projekty:

1.      Ústecký kraj, Litoměřice, Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240; výše celkových nákladů: 101 400 000 korun

2.      Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224; výše celkových nákladů: 861 200 000 korun

3.      SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP

výše celkových nákladů: 166 600 000 korun

4.      VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice; výše celkových nákladů: 24 000 000 korun

5.      SOŠ a SOU, Roudnice n. L., REKO haly v areálu Pracner; výše celkových nákladů: 55 000 000 korun

6.      Konzervatoř, Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úpravy dvora; výše celkových nákladů: 147 400 000 korun

7.      SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Revitalizace areálu školy; výše celkových nákladů: 168 000 000 korun

8.      SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, Výstavba centra praktické výuky; výše celkových nákladů: 79 500 000 korun

9.      Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy; výše celkových nákladů: 59 300 000 korun

10.Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (4. etapa); výše celkových nákladů: 153 000 000 korun

11.Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (5. a 6. etapa); výše celkových nákladů: 122 400 000 korun

12.SŠ technická, Most, Víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště); výše celkových nákladů: 127 800 000 korun

13.Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy; výše celkových nákladů: 45 500 000 korun

14.Evropská obchodní akademie Děčín – tělocvična; výše celkových nákladů: 45 400 000 korun

15.Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty; výše celkových nákladů: 25 100 000 korun

16.Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie; výše celkových nákladů: 28 500 000 korun

17.Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična); výše celkových nákladů: 24 500 000 korun

18.Ústav sociální péče Jiříkov, p.o., Jiříkov, Rekonstrukce ÚSP Jiříkov; výše celkových nákladů: 113 400 000 korun

19.Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov sociální péče Skalice), Skalice (Litoměřice), Rekonstrukce objektu; výše celkových nákladů: 117 800 000 korun

20.Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov na zámku), Liběšice, Rekonstrukce a nástavba objektu; výše celkových nákladů: 111 400 000 korun

21.Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B; výše celkových nákladů: 53 000 korun

22.Domov důchodců, p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu; výše celkových nákladů: 35 100 000 korun

23.Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně; výše celkových nákladů: 47 400 000 korun

24.Ústecký kraj - Propagace turistických míst Ústeckého kraje; výše celkových nákladů: 12 000 000 korun

25.Ústecký kraj - Po stopách praotce Čecha; výše celkových nákladů: 2 000 000 korun

26.Ústecký kraj - Informační systém na pozemních komunikacích (hnědé tabule); výše celkových nákladů: 18 000 000 korun

27. Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra; výše celkových nákladů: 41 500 000 korun

 

V souvislosti s tím rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování projektů ve výši celkových nákladů uvedených u jednotlivých projektů a u projektu Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 souhlasit se zajištěním předfinancování prvních dvou etap ve výši 495 milionů korun Dále rada zastupitelstvu doporučila vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování ve výši 7,5 % celkových nákladů projektů z rozpočtu kraje – Fondu evropských projektů Ústeckého kraje a také vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování ve výši celkových nákladů u následujících projektů:

1.       Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258, výše celkových nákladů 186 900 000 korun.

2.       Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice II/229, výše celkových nákladů 269 500 000 korun.

3.       Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice II/224, výše celkových nákladů 147 300 000 korun.

Rada také zastupitelstvu doporučila schválit rozpracování projektového záměru „Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, napojení I/13, Chomutov“ pro jeho předložení do ROP.

 

8.2 Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.3 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje" RÚK schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje. Rada také rozhodla o uzavření příkazní smlouvymezi RESPECT, a.s. a Ústeckým krajem k uskutečnění otevřeného řízení podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách. V souvislosti se zmíněnou zakázkou rada rozhodla o oznámení otevřeného řízení na její zadání, jmenování členů hodnotící komise, která bude otevírat obálky s nabídkami a tyto také posoudí.

 

8.4 Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna RÚK stanovila odměnu Ing. Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, Ústí nad Labem.

 

8.5 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“ RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“ v rozsahu dle PD zpracované projektantem Ctiborem Žežulkou – ZEFRAPROJEKT, Ústí nad Labem.

Rada také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.6 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II.nádvoří, venkovní omítky východní části“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II.nádvoří, venkovní omítky východní části“. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované architektonickým a projektovým atelierem Huml&Vaníček Žatec.  Rada také rozhodla o o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)      FRK s. r. o., Kadaň

2)      Šilhánek a syn, a. s., Kryry

3)      " MULTITECHNIK ", spol. s r.o. Chomutov

 

8.7 Doporučení investiční komise: Studie MŠ speciální, Štefánikova 761, Ústí nad Labem – REKO budovy RÚK schválila studii stavby „MŠ spec., Štefánikova 761 – REKO budovy“  a zahájení dalších stupňů investorské přípravy.

 

8.8 Doporučení investiční komise: Investiční záměry odb. SMT, KP a SZ na r. 2009 a další s inv. náklady nad 5 mil. Kč RÚK odložila investiční  tři předložené záměry a schválila ostatní investiční záměry  odboru  SMT, KP a SZ a zadání dalších stupňů  investorské  přípravy.

 

8.9 Změna usnesení RÚK č. 118/102R/2008 ze dne 16.1.2008 RÚK změnila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 118/102R/2008 Zajištění financování příspěvkových organizací  v oblasti sociální v roce 2008 takto: v části B) za odstavcem 12 se text „vrácení finanční výpomoci bude zabezpečeno do 30. 4. 2008.“ nahrazuje textem „vrácení finanční výpomoci bude zabezpečeno do 30. 9. 2008.“; v části D) se text „Termín: 30. 4. 2008“ nahrazuje textem „Termín: 30. 6. 2008“.

 

8.10 Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. I. Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s.

I. RÚK rozhodlajako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zajištění možnosti realizace a užívání stavby “Domov pro seniory“ se Statutárním městem Děčín.

II. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s rozšířením financování projektů společnosti Krajská zdravotní, a.s. předkládaných v rámci ROP Severozápad z cizích zdrojů (úvěr, úvěrový rámec, bankovní garance apod.) až do výše 655 mil. Kč, s tím, že toto financování finančních potřeb společnosti se nezapočítává do limitu 250 mil. Kč dle usnesení ZÚK 32/16Z/2006 Rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o zvýšení majetkové účasti a o peněžitém vkladu ve výši 665 648 000 korun do společnosti Krajská zdravotní a.s.

 

8.11 Transformace nemocnic v Ústeckém kraji – realizace harmonogramu RÚK rozhodla  jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. o souhlasu s uzavřením dodatků ke smlouvám o prodeji podniku, dále vzala na vědomí existenci dosud nesplatné pohledávky příspěvkové organizace Krajské nemocnice, příspěvkové organizace, ve výši  665 milionů korun společnosti Krajská zdravotní, a.s., z titulu dosud neuhrazené kupní ceny z prodeje podniků nemocničních příspěvkových organizacích. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem bude postoupení pohledávky za úplatu ve výši nominální hodnoty této pohledávky mezi příspěvkovou organizací Krajské nemocnice, příspěvkové organizace, a Ústeckým krajem.

 

8.12 Informace o Krajské zdravotní, a.s. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.5.2008 / 29.5.2008 | Zveřejnit od-do: 18.4.2008-21.5.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém