Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 100. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 100. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

 

Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce:

 

6.1 Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na mezinárodním veletrhu Pollutec v Paříži ve dnech 28.11. – 1.12.2007 RÚK schválila zprávu ze služební cesty radního Antonína Terbera na mezinárodním veletrhu Pollutec v Paříži ve dnech 28.11. – 1.12. 2007.

 

6.2 Zpráva ze služební cesty PhDr. Václava Hofmanna, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 5. kongresu Evropské sítě chemických regionů v Ludwigshafenu (SRN) ve dnech 28.-30.11.2007 RÚK schválila zprávu ze služební cesty zastupitele Václava Hoffmanna na 5. kongresu Evropské sítě chemických regionů v Ludwigshafenu ve dnech 28. – 30. 11. 2007.

 

6.3 Zpráva ze služební cesty zástupců Ústeckého kraje do provincie Anhui (Čína) ve dnech 26.-30.11.2007 RÚK schválila zprávu ze služební cesty náměstka hejtmana Petra Fialy a radního Vlaimíra Záhorského do provincie Anhui (Čína).

 

6.4 Změna plánu odpisů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace RÚK schválila změnu odpisového plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

 

6.5 Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv RÚK rozhodlao uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a) České středohoří-západ, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

b) Chomutovsko, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

c) Jirkovsko, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

d) Kadaň-Žatec, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s..

e) Krušné hory-Chomutovsko, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

f)    Děčínsko-západ, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.

g) Děčínsko-východ, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.        

h) Litvínovsko, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Autobusy KAVKA, a. s.

i)   Vejprty-Kadaň, s účinností úprav od 1. 1. 2008, dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.

RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2008 s dopravcem: Autobusy Karlovy Vary, a.s., se kterým byl uzavřen dodatek  smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Vejprty - Kadaň.

RÚK také souhlasila se subdodávkou dopravce Autodoprava Jiří Pokorný, Kadaň  dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s v oblastech České středohoří–západ, Chomutovsko, Jirkovsko, Kadaň-Žatec a Krušné hory-Chomutovsko. Dále s úpravou tarifu dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s. v oblastech Děčínsko-západ a Děčínsko-východ a s úpravou tarifu dopravce ČSAD Semily, a.s. v oblasti Šluknovsko.

 

6.6 Dopravní obslužnost autobusová – žákovské jízdné RÚK rozhodlao uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného na rok 2008 s těmito autobusovými dopravci: Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy KAVKA, a.s., BusMat plus s.r.o., ČSAD Semily, a.s., ČSAD Slaný a.s., Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., DP INTERCITY s.r.o., Karel Matyáš – BUSMAT, Karel Mudroch – DALE, Květoslav Jirásek – CarBUS, Quick Bus a.s., Severočeská dopravní a.s.,

Úštěcké služby, spol. s r.o..

 

6.7 Dopravní obslužnost drážní – žákovské jízdné RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v železniční dopravě na rok 2008 s dopravcem České dráhy, a.s..

 

6.8 Dopravní obslužnost drážní – tramvajová doprava RÚK rozhodlao uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na rok 2008 s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s..

 

6.9 staženo

 

Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Modernizace výroby elektrické energie, Komořany“ oznamovatele United Energy právní nástupce, a.s.  RÚK se po projednání vyjádřila dle zákona  o posouzení vlivů na životní prostředí k posudku záměru vyjádřila takto: Za předpokladu, splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu v navržené variantě C“ ekologickou s podvariantou V2 připomínky.

 

7.2  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice pohonných hmota mazadel Žatec“ oznamovatele  EKOSTAVBY Louny s.r.o., V. Majera 573, 440 01 Louny. RÚK se po projednání vyjádřila takto:Za předpokladu zjištění potřebných úprav na dotčených komunikacích, nezbytných pro plynulý dopravní provoz, v rámci projektu investora, a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní hala pro DoorHan na PZ „Královský Vrch“ v Kadani“, oznamovatele DoorHan Europe s.r.o., Boženy Němcové 1689, 432 01 Kadaň. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,  nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.4  staženo

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum STOP.SHOP.Žatec“ oznamovatele STOP.SHOP.Žatec s.r.o., Pod Václavem 902/18, 184 00 Praha 8. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Výstavba větrné elektrárny „Mšené – lázně“ oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary. RÚK se k dokumentaci záměru vyjádřila takto: Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Navrhovaná opatření jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.7 staženo

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba polyesterů na bázi PET“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Modifikované polyestery – plné využití kapacity“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení pro nakládání s bioodpady SONO – bioplynová stanice a kompostárna“ oznamovatele Sdružení obcí pro nakládání s odpady – SONO, Čížkovice 104, 411 12 Lovosice. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu realizace záměru na úrovni nejlepších dostupných technik i z hlediska emisí zapáchajících látek a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  pro zjišťovací řízení EIA záměru „Lanová dráha na Větruši, Ústí nad Labem“ oznamovatele Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L.. Za předpokladu realizace záměru na úrovni nejlepších dostupných technik i z hlediska emisí zapáchajících látek a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12 Ověření výše dotací de minimis u příjemců podpory na hospodaření v lesích RÚK doporučila zastupitelstvu revokovat usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodě A/8:

8.           Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek Výše příspěvku 2 784 300,- Kč; 

a také usnesení č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/11, A/27:

11.       STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Výše příspěvku 1 716 830,- Kč 

27.       Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 25029967

Výše příspěvku 680 880,- Kč.

RÚK také zastupitelstvu doporučila rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích v režimu de minimis pro subjekty uvedené v bodu A) tohoto usnesení a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu na hospodaření v lesích.

 

 

7.13 Schválení způsobu podpory vybraných projektů z Programu rozvoje směrů zemědělství a  venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2006   a Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a  venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok  2007 a 2008. RÚK rozhodla v  rámci „Programu rozvoje směrů zemědělství a  venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2006“  o uzavření „Smluv  o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace“ s těmito subjekty :

Svaz pěstitelů chmele ČR, 40 000,- Kč,  Expozice chmele na veletrhu BRAU – Beviale 2006, 15. -. 17. 11. 2006 Norimberk, SRN; Farma Huníkov pod Sedlem spol.s r.o. 160 000,- Kč Obnova střech zemědělských budov; Ječmínek Bohumil 153 600,- Kč, Oprava kravína Český Bukov p.p.č. 79; Krejný Lukáš 120 000,-Kč, Zastřešení projektu hospodářské budovy bezprostředně navazující na pštrosí jatka, část parcely číslo st. 258/2- III Etapa revitalizace zemědělského areálu v Židovicích; Minarčík Martin 160 000,-Kč Mnetěš, Podpora obnovy zemědělského majetku (střecha ovčína); Svoboda Jiří 126 818,-Kč, Rochov Oprava objektu č. 5 pro celkový vzhled obce; Šebek Jaroslav 80 000,-Kč Brňany Nové vnější opláštění zemědělsko-hospodářských staveb na usedlosti čp. 9 a 10 v obci Kyškovice – provedení fasády špejcharu a navazující budovy č. p.10; Tunkl Vladimír, Ing. 60 795,-Kč Libochovice, Provzdušňování skladových komodit (dokončení podlahy); UNILES, a.s. , 147 600,-Kč Rumburk Oprava zemědělského objektu st.p.č.7/2 v k.ú. Staré Křečany; Zemědělské družstvo Klapý 150 144,-Kč Výměna střech a opláštění zemědělského skladu; TEP-AGRO s.r.o., 156 000,-Kč Most Výměna střešního pláště budovy na st.p.č.189 k.ú. Fojtovice; Surma Pavel, 160 000,-Kč Litoměřice, Oplocení pozemku.

Rada dál zastupitelstvu doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření „Smluv  o poskytnutí investiční / neinvestiční dotace“ s těmito subjekty :

Krajská agrární komora Ústeckého kraje 240 000,-Kč, OVO FRUKT, s. r. o., Most – Vtelno, Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje – Aktuálním poskytováním informací přispívat k účinným rozhodovacím procesům všech cílových skupin a k přípravě na EAFRD 2007 -2013; Štípek Miloslav 301 904,-Kč, Svaz chovatelů shagya araba v ČR, Národní hřebčín Kladruby, Výše dotace: 30 000,- Kč; Slavíček Vlastimil, Sebuzín, výše dotace: 40 000,- Kč;            Svaz pěstitelů chmele ČR, výše dotace: 40 000,- Kč; Unie Ovocnářů Severočeského regionu, Mšené Lázně, výše dotace: 195 000,- Kč; Odbytové družstvo LITOZEL, výše dotace: 100 000,- Kč; Okresní výbor Českého svazu včelařů Chomutov, výše dotace: 18 000,- Kč; Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, vše dotace: 35 000,- Kč; Lorenc Josef, Ing., Žatec, vše dotace: 150 000,- Kč; Geletič Radek, Bc., Lovosice, vše dotace: 50 000,- Kč;  Knobloch Pavel, Jirkov, výše dotace: 30 000,- Kč;  Zikmund Filip, Ing., Most, výše dotace: 20 000,- Kč;  Hanč Milan,  Mšené Lázně, výše dotace: 50 000,- Kč; Schenk Ludvík, Chomutov, výše dotace: 40 000,- Kč; Holub Jan, Děčín, vše dotace: 17 250,- Kč; Kučerová Elisabeta, Lovosice, výše dotace: 65 000,- Kč; Cimr Jaroslav, Roudnice nad Labem, vše dotace: 100 000,- Kč.

Dále rada zastupitelstvu doporučila:  

Svaz chovatelů shagya araba v ČR, Národní hřebčín Kladruby, výše dotace: 30 000,- Kč

Slavíček Vlastimil, Sebuzín výše dotace: 40 000,- Kč

Svaz pěstitelů chmele ČR, Žatec, výše dotace: 40 000,- Kč

Unie Ovocnářů Severočeského regionu, Mšené Lázně, výše dotace: 195 000,- Kč

Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice nad Ohří, výše dotace: 100 000,- Kč

Okresní výbor Českého svazu včelařů Chomutov,výše dotace: 18 000,- Kč

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace, Kadaň, výše dotace: 35 000,- Kč

Lorenc Josef, Ing., Žatec, výše dotace: 150 000,- Kč

Geletič Radek, Bc., Lovosice, výše dotace: 50 000,- Kč

Knobloch Pavel, Jirkov, výše dotace: 30 000,- Kč

 Zikmund Filip, Ing., Most, výše dotace: 20 000,- Kč

 Hanč Milan,  Mšené Lázně, výše dotace: 50 000,- Kč

Holub Jan, Děčín IV, výše dotace: 17 250,- Kč

Cimr Jaroslav, Roudnice nad Labem, výše dotace: 100 000,- Kč

RÚK také doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o zrušeníProgramu podpory směrů rozvoje zemědělství a  venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2007 a 2008“ pro rok 2008.

 

7.14 Prodloužení platnosti dohody o spolupráci při řešení pilotního projektu Ústeckého kraje: „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ se společností EKO-KOM a.s.; specifikace cílů a činností spojených s projektem a financování projektu  v roce 2007 RÚK schválila návrh dodatku Dohody o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. při  řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ pro rok 2008.

7.15 Informace o zajištění zpracování Akčního plánu Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK pro rozpočtové období 2007 – 2013 RÚK vzala na vědomí informaci o zajištění zpracování Akčního plánu Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK pro rozpočtové období 2007 – 2013.

7.16 Informace o projednání návrhu protipovodňových opatření na silnici II/261 s odborem investic, odborem dopravy a silničního hospodářství a s Povodím Labe SP RÚKvzala na vědomí informaci o projednání návrhu protipovodňových opatření na silnici II/261 s odborem investic, odborem dopravy a silničního hospodářství a s Povodím Labe SP.

 

7.17 Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem RÚK stanovila Ing. Jaroslavě Klimtové, ředitelce Střední školy textilní, Teplice, příspěvková organizace, plat od 1. 12. 2007 (platový výměr č. 1948)

 

7.18 Změna závazných ukazatelů Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace  Ústeckého kraje RÚK souhlasila se snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz  pro rok 2007 o částku 32 tisíc korun z částky 10 359 tisíc korun na částku 10 327 tisíc korun a současně se zvýšením závazného ukazatele investiční účelový příspěvek zřizovatele pro rok 2007 o částku 32 tisíc korun na pořízení počítačové sestavy.

 

 

Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření. RÚK provedla navýšeníobjemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 82 508 tisíc korun.

 

8.2 Odkup akcií RRA ÚK a.s.. RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů mezi Ústeckým krajem a Okresní hospodářskou komorou Most a Okresní hospodářskou komorou Litoměřice.

 

8.3  Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s. RÚK jako jediný akcionář rozhodla o jmenování Eduarda Reichelta členem představenstva společnosti Krajská zdravotní a.s. Rada také jmenovala členem dozorčí rady společnosti paní Hanu Karbanovou.

 

8.4  Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociální a zdravotnictví RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek – pro rok 2007 o částku 1 638 tisíc korun  na celkový objem 8 636 tisíc korun pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, na financování investiční akce „Rekonstrukce rozvodů vody v Domově důchodců Libochovice“. Dále rada souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2007 o částku 105 tisíc korun na celkový objem 4 974 tisíc korun pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, na platy. RÚK odsouhlasila také zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, o částku 105 tisíc korun na celkový objem 80 366 tisíc korun.

Dále bylo odsouhlaseno snížení závazného ukazatele příspěvek zřizovatel – příspěvek na provoz – pro rok 2007 o částku 8 000 tisíc korun na celkový objem 204 000 tisíc korun pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje , p.o. z důvodu navýšení účelového investičního příspěvku, za podmínky vyrovnaného hospodaření. V souvislosti s tím rada odsouhlasila zvýšení závazného ukazatele – investiční účelový příspěvek – pro rok 2007 o částku 8 000 tisíc korun pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje , p.o. na rekonstrukci výjezdového stanoviště Česká Kamenice a objektu garáží autodílen Důlce – OS Ústí nad Labem.

 

8.5 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie  v Mostě"  – revokace usnesení č.125/99R/2007 RÚK revokovala usnesení č. 125/99R/2007, v části A), odst. 3., odrážka technické kvalifikační předpoklady z jednání Rady Ústeckého krajeze dne 5. 12. 2007. Dále rada rozhodla o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.1.2008 / 25.1.2008 | Zveřejnit od-do: 25.1.2008-1.2.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém