Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 113. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze 113. mimořádného jednání Rady Ústeckého kraje

 

 

6. Schválení přijetí věcných darů na akce „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ RÚK rozhodla o přijetí věcných darů v podobě produktů od společností: JAPEK s.r.o. ve výši: 17 800 korun, Inpeko s.r.o. ve výši 2 639 korun, Procházka s.r.o. ve výši 7 050 korun, Boohemia Healing Waters CZ a.s. ve výši 9 888 korun, Ortopedické centrum s.r.o. ve výši 40 000 korun a DRINKS UNION a.s. ve výši 13 111 korun.

 

7. Účast zástupců Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ RÚK schválila složení delegace na akci „Czech street party v Bruselu“ pořádanou 12. června 2008.

 

8. Změna usnesení č. 5/107R/2008, Schválení poskytnutí daru společnosti Hipodrom Most a.s. RÚK mění ve zmíněné usnesení ze dne 19.3.20008 původní část textu: „organizační zajištění dostihového meetingu v rámci dostihového dne „Cena hejtmana Ústeckého kraje“ na „organizační zajištění dostihového meetingu „Cena hejtmana Ústeckého kraje“ v rámci dostihového dne.“

 

9. Oznámení otevřeného řízení podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávku „Rozšíření ekonomického informačního systému Ústeckého kraje pro využití příspěvkovými organizacemi kraje“ Rada rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Rozšíření ekonomického informačního systému Ústeckého kraje pro využití příspěvkovými organizacemi kraje“, dále rozhodla o předpokladech  a podmínkách této zakázky a jmenovala hodnotící komisi.

 

10. Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Roudnice n. L. – REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů“ RÚK rozhodla o přidělení uvedené zakázky uchazeči Stavební a obchodní společnost Most, spol.s.r.o, Obrnice za celkovou nabídkovou cenu 23 970 000 korun bez DPH, termín plnění 26 týdnů.

 

11. Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem „Získávání dotací z fondů EU“  RÚK rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče RENARDS s.r.o. Brno protože uchazeč předložil mimořádně nízkou cenu za dvě z oblastí předmětu zakázky, která by mohla vést k absurdním cenám zakázek na jednotlivé projekty – např. 0,0119 korun. Dále tento uchazeč nesplnil závazné podmínky řízení. Vůbec totiž neocenil některé projekty.

Rada proto rozhodla o přidělení zakázky  uchazeči Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, tvořenému dodavateli Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.Ústí nad Labem; ROPRO a.s., Ústí nad Labem a Eurovision a.s. Brno.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 28.5.2008 / 30.5.2008 | Zveřejnit od-do: 28.5.2008-26.5.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém