Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 120. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 120. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato zpráva  má pouze informativní charakter.

 

1. Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení 

2. Schválení programu 

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje 

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje 

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje    

 

6. Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s: RÚK projednala povinnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady spol. Krajská zdravotní a.s.

 

7. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o rekonstrukce dílen v areálu školy v ul. Na Moráni. Vznikne zde  Centrum celoživotního vzdělávání, které se bude skládat z modelových pracovišť pro topné systémy,  rozvody v sádrokartonových konstrukcích, pro alternativní zdroje energií, specializovaná pracoviště klimatizace a vzduchotechniky, svářecí technologie, údržbu bytových jader a cvičné stěny.*

 

8. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Předmětem akce je celková rekonstrukce stávajícího třípodlažního objektu vzdělávacího zařízení ve Vědomicích. Po rekonstrukci zde bude umístěna v 1.NP malá tělocvična se sociálním zázemím, ve 2.NP učebna, kabinet, klubovna, kuchyně pro ohřev dovážené stravy a soc. zařízení, ve 3.NP učebna, kabinet, 4 pokoje pro ubytování a soc. zařízení. *

 

9. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy“:  RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se rekonstrukci památkově chráněné budovy s výstavbou bezbariérového sociálního zařízení, obnovou fasády a izolací vně budovy. *

 

10. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Evropská obchodní akademie Děčín – Rekonstrukce budovy“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o rekonstrukci a částečnou přístavbu hl. budovy. *  

 

11. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o rekonstrukci objektu spojenou s dispozičními úpravami včětně půdní vestavby. Po rekonstrukci vzniknou dvě výchovné skupiny po 8 dětech. Bude provedena rekonstrukce kuchyně a kancelářských prostor pro vedení domova, v budově budou vyměněna okna, zateplena fasáda, vytápění bude zajištěno plynovými kotli, ohřev TUV zásobníkovými ohřívači. Na nové mansardové střeše  budou umístěny solární panely. Bude obnovena příjezdová komunikace včetně oplocení a vstupních vrat do areálu.*   

 

12. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o památkově chráněný objekt, který je zapsán jako kulturní památka. Má tři nadzemní podlaží, ve kterých budou vybudovány dílny pro pacienty: dřevomodelářská dílna, keramická dílna, textilní dílna, výtvarná dílna a prostory pro muzikoterapii a psychodrama. Současně bude vybudováno sociální zařízení. Rekonstrukce objektu bude spočívat zejména ve výměně střešní krytiny, v zateplení půdních prostor, vybudování nového schodiště a ústředního topení, výměně oken a vstupních dveří. Součástí  rekonstrukce je vybavení dílen a oprava skleníku.*

 

13. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího půdního prostoru budovy č.2. Po rekonstrukci zde bude umístěna ústavní prádelna, kanceláře vedení ústavu a společenská místnost. Součástí akce je i výstavba nového nákladního výtahu.*  

 

14. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.*   

 

15. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Domov důchodců, p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o úplnou rekonstrukci ubytovacího pavilonu na 41 lůžek, včetně výtahu, fasády s výplněmi, rekonstrukci bývalé kotelny na kulturní místnost a výměnu elektroinstalace prádelny.*   

 

16. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“: RÚK rozhodla ozadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.*  

 

17. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk – fasáda, střecha, výplně otvorů“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o výměnu střešní krytiny za pálenou tašku, výměnu oken za plastová, dále o odvod dešťových vod a vybudování venkovní izolace proti zemní vlhkosti.

 

18. Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „CSP Litoměřice – (DD Libochovice) – rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Jedná se o rekonstrukci střech všech pavilonů přístavby, nová konstrukce střechy bude lépe vyhovovat zatížení sněhem.

 

19. Čerpání úvěru – návrh na doplnění akcí: RÚK provedla rozpočtové opatření - změnu rozpočtu Ústeckého kraje, o částku 23,4 milionu korun při zachování celkového objemu rozpočtu ve výši 13,221 miliardy korun. Částka byla původně určena na rekonstrukci mostu na silnici II/240 ve Valkeřicích a byla součástí úvěru na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Provedení opravy však bylo odloženo a tato částka z úvěru bude nyní využita na rozšíření plánu oprav krajských silnic o 10 akcí, které jsou rovněž z úvěru hrazeny.

 

20. Žádost Statutárního města Ústí nad Labem na převod zřizovatelských funkcí: RÚK vzala na vědomí usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 355/08 ze dne 19.6.2008:

1.         ve věci záměru převodu činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář) na Ústecký kraj,

2.         ve věci  převodu činností prováděných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, příspěvková organizace, na Statutární město Ústí nad Labem.

RÚK uložila Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, předložit návrh na:

1.         převod činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb na Ústecký kraj, vč. návrhu na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů s účinností od 1.1.2009 a to:

a)         Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace

b)         Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace

c)         Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace

d)         Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková organizace

e)         Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace

2.         převod činností prováděných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace, na Statutární město Ústí nad Labem s účinností od 1.1.2009.

 

21. Krajské nemocnice, příspěvkové organizace – vrácení příspěvku na provoz na rok 2007: RÚK souhlasila s uzavřením dohody o započtení pohledávky Ústeckého kraje z titulu vrácení nepotřebného příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2007 příspěvkové organizaci Krajské nemocnice ve výši 15,086 milionu korun proti části pohledávky příspěvkové organizace Krajské nemocnice vůči Ústeckému kraji z titulu postoupené pohledávky za a.s. Krajská zdravotní z titulu prodeje podniku.

 

22. Žádost o navýšení příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci: RÚK provedla rozpočtové opatření - změnu rozpočtu Ústeckého kraje o částku 8 milionů korun. Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje požádala dopisem ze 7. července 2008 o navýšení příspěvku pro rok 2008. Důvodem je skutečnost, že u některých jmenovitých akcí na Chomutovsku došlo kvůli tzv. vícepracem k překročení plánované výše nákladů.

 

23. Veřejná zakázka VZINV-RR-1/INV/2008 na služby "Labská cyklostezka - etapa 1, 2, 3“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči URBAN – projektová kancelář, Drážďanská 37, Ústí nad Labem, a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 6.878.200,- Kč s DPH.

 

24. Schválení služební cesty Antonína Terbera, člena rady Ústeckého kraje, na konferenci ENCORE 2008 v Zaragoze (Španělsko), ve dnech 25. – 29.6. 2008: RÚK tuto pracovní cestu schválila.

 

25. Uzavírání Smluv o nájmu nemovitosti příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje( hraniční přechody) v k.ú. Cínovec, Hřensko, Horní Jindřichov, Jiříkov, Mníšek v Krušných horách a Vejprty: RÚK souhlasila s uzavíráním smluv o nájmu nemovitostí, bývalých hraničních přechodů Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje v k. ú. Cínovec, Hřensko, Horní Jindřichov, Jiříkov, Mníšek v Krušných horách a Vejprty. Jedná se o budovy v celkové hodnotě 226,194 milionu korun a o pozemky v rozloze 80 561 m2 a o celkové hodnotě 10,9 milionu korun.

 

26. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice – REKO výměníkové stanice“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli North stav a. s. Ústí nad Labem, a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 2.487.012,00 Kč s DPH,

Termín plnění: 10 týdnů,

Poskytované záruky: 60 měsíců

 

* K akci bude Ústecký kraj předkládat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 17.7.2008 / 17.7.2008 | Zveřejnit od-do: 17.7.2008-17.8.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém