Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 124. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 124.  JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                               Tato zpráva  má pouze informativní charakter.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 staženo

 

6.2 staženo

  

6.3 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje

 

RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana:

Svaz pěstitelů chmele ČR, Žatec

výše dotace: 60 000,- Kč; název projektu (akce): Expozice chmelařství na výstavě BRAU Beviale

Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou

výše dotace: 6 000,- Kč; název projektu (akce): Svatováclavská slavnost

Akademie J. A. Komenského, Děčín

výše dotace: 42 000,- Kč; název projektu (akce): Akademie volného času pro starší  občany města Děčín

SK NOHYB o.s., Jiříkov

výše dotace: 40 000,- Kč; název projektu (akce): Soubor akcí a výchovné přípravy držitelů palných zbraní

Český svaz aerobiku, Praha 13

výše dotace: 80 000,- Kč; název projektu (akce): Aquila Aerobic a Fitness Open Cup 2008

Klub železničních cestovatelů, Praha 9

výše dotace: 81 000,- Kč, název projektu (akce): oprava havarijních úseků na kamenickošenovské lokálce č.901

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

výše dotace: 45 000,- Kč, název projektu (akce): Festival dechovek Žatecký hopFEST

SLATR s.r.o.

výše dotace: 200 000,- Kč; název projektu (akce): Dětské dopravní hřiště

 

RÚK zároveň rozhodla o neposkytnutí dotace z Fondu hejtmana:

Akademie J. A. Komenského, Děčín

výše dotace: 9 000,- Kč; název projektu (akce): Spotřebitelská poradna – poradenství pro občany, poradenská osvěta

VERA TM spol. s r.o., Praha 1

výše dotace: 200 000,- Kč; název projektu (akce): Jízda pro život

Martin Beneš, Ústí nad Labem

výše dotace: 150 000- Kč, název projektu (akce): Koncert skupiny Olympic

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše

výše dotace: 62 000,- Kč; název projektu (akce): Krajská konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2008

 

RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana:

Obec Radonice

výše dotace: 350 000,- Kč; název projektu (akce): Dokončení ÚP obce Radonice

Obec Chlumec

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Vzpomínkové slavnosti bitvy 1813 u Chlumce a Přestanova

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o.

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Vinobraní Litoměřice

Město Litvínov

výše dotace: 50 000,- Kč; název projektu (akce): Svatomichaelská slavnost – 15. výročí podpisu smlouvy mezi městy Litvínov a Olbernhau

Mezinárodní umělecká společnost, Vejprty

výše dotace: 240 000- Kč; název projektu (akce): Vydání výtvarné publikace

Mikroregion Bouřlivák, Košťany

výše dotace: 800 000,- Kč; název projektu (akce): Dlouhodobá údržba místních komunikací a parkovacích ploch využívaných v zimním období návštěvníky lyžařského střediska Mikulov

Město Terezín

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Josefínské slavnosti 2008

Město Litoměřice

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Česko-německé kulturní dny – Mosty přátelství 2008

Obec Lubenec

výše dotace: 3 220 000,- Kč; název projektu (akce): Úprava veřejného prostranství u obytných domů čp. 242 a 75

Mšené Lázně

výše dotace: 300 000,-Kč; název projektu (akce): Rekonstrukce chodníků a komunikací

Městys Slavětín

výše dotace: 250  000,- Kč; název projektu (akce): Výstavba kabin a soc. zařízení pro sportovce ve Slavětíně

Obec Žim

výše dotace: 429 000,- Kč; název projektu (akce): Zhotovení projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV

Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s.

výše dotace: 2 000 000,- Kč; název projektu (akce): Rekonstrukce travnatého hřiště Tatran Kadaň II.etapa

FK Teplice, a.s.

výše dotace: 350 000,- Kč; název projektu (akce): Pořádání mezinárodního kvalifikačního utkání o postup na MS 2010

Obec Dušníky

výše dotace: 80 000,- Kč; název projektu (akce): Venkovní úpravy MŠ Dušníky

Obec Místo

výše dotace: 600 000,- Kč; název projektu (akce): Zabezpečení hradu Hasištejn, jeho propagace a technické zabezpečení trasy

Město Litvínov

výše dotace: 300 000,- Kč; název projektu (akce): Studie proveditelnosti - Výplaty sociálních dávek pomocí elektronických prostředků

Město Hrob

výše dotace: 1 500 000,- Kč; název projektu (akce): Zhotovení projektové dokumentace – Sanace severního svahu lomu Otakar

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

výše dotace: 5 460 000,- Kč; název projektu (akce): Dílčí revitalizace a rekonstrukce v areálu Kampus UJEP

Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s.

výše dotace: 530 000,- Kč; název projektu (akce): Pořízení pylového lapače Burkard a vyhodnocovacího zařízení

Obec Velké Žernoseky

výše dotace: 150 000,- Kč; název projektu (akce): Vinobraní 2008

 

RÚK zároveň doporučila Zastupitelstvu kraje rozhodnout o neposkytnutí dotace z Fondu hejtmana:

Město Hoštka

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hoštka - Malešov

Obec Kladruby

výše dotace: 100 000,- Kč; název projektu (akce): Realizace dětského hřiště

Město Mašťov

výše dotace: 140 000,- Kč; název projektu (akce): Zajištění požární ochrany obyvatelstva

Český svaz včelařů, OV Teplice

výše dotace: 589 000,- Kč; název projektu (akce): Chov včel – opylovací činnost

Základní škola, J. A. Komenského 474, Most, p.o.

výše dotace: 430 000,- Kč; název projektu (akce): Výměna povrchu podlahy za novou dlažbu ve školních šatnách

Obec Malšovice

výše dotace: 8 535 000,- Kč; název projektu (akce): Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály vč. rozšíření sportovního areálu

Obec Lubenec

výše dotace: 5 425 000,- Kč; název projektu (akce): Úprava rybníku v Lubenci na přírodní koupaliště a místo odpočinku

Diakonie ČCE -  Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

výše dotace: 2 000 000,- Kč; název projektu (akce): Ohrožené služby Diakonie ČCE

Město Litoměřice

výše dotace: 150 000,- Kč; název projektu (akce): České středohoří známé i neznámé

Oblastní charita Most

výše dotace: 792 000,- Kč; název projektu (akce): Poskytování sociálních služeb uživatelům služby - azylové domy

Obec Povrly

výše dotace: 3 017 000,- Kč; název projektu (akce): Rekonstrukce střechy na pavilónech A, C v ZŠ a  MŠ Povrly

Obec Strupčice

výše dotace: 3 500 000,- Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce budovy C ZŠ ve Strupčicích

 

 

 

 

 

6.4 Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje RÚK vzala na vědomí návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje a doporučila zastupitelstvu ho schválit.

 

6.5 staženo

 

6.6 Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery „Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013“ RÚK doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými  partnery „ProgramCíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

 

6.7 Postoupení práv k územnímu řízení v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji  RÚK rozhodlao uzavření Dohody o postoupení práv a povinností stavebníka obci Vilémov.

 

6.8 staženo

 

6.9 Dohoda o partnerství s Městem Bohušovice nad Ohří – revitalizace veřejných prostranství  RÚK rozhodla o uzavření partnerství s Městem Bohušovice nad Ohří v rámci vzájemné spolupráce na projektu „Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří“.Financování projektu je navrhováno z prostředků dotace poskytnuté z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osy 2 – integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.2 – investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a z prostředků rozpočtu žadatele (Město Bohušovice nad Ohří). Projekt je zaměřen na:

·                     revitalizaci prostoru veřejného prostranství před nádražím ČD,

·                     úpravy autobusových zastávek,

·                     vybudování odstavných stání a komunikace,

·                     zajištěním bezbariérovosti prostoru,

·                     sadových úprav a založení veřejné zeleně,

·                     vytvořením městské klidové zóny,

vytvořením informačního systému dopravní obslužnosti – systémové propojení několika druhů dopravy.

 

6.10 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

České středohoří-východ, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce ČSAD Semily a.s.

Dolní Poohří, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce ČSAD Slaný a.s.,

Štětsko, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce ČSAD Slaný a.s.

Ústecko-sever, s účinností změn od 25. 8. 2008, dopravce ČSAD Semily a.s.

 

6.11 Realizace okružních křižovatek v Lounech na silnici II/246  RÚK rozhodlao zařazení realizace okružních křižovatek v Lounech na silnici II/246 mezi investiční akce hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje. Konkrétně jde o:

přebudování provizorní okružní křižovatky na trvalou na křižovatce ulic SNP – Přemyslovců – 17. listopadu

vybudování okružní křižovatky na styku silnic č. II/246 a č. III/25013 (křižovatka ulic Žižkova – SNP – Osvoboditelů)

 

6.12 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávku „Rozšíření ekonomického informačního systému Ústeckého kraje pro využití příspěvkovými organizacemi kraje“.

 

6.13 Žádost Anny Mikleové o darování obrazů RÚK bere na vědomí žádost právních zástupců paní Anny Mikleové o nápravu dřívější nezákonnosti jí způsobené v souvislosti s propadnutím 41 obrazů do vlastnictví České republiky, které jsou k dnešnímu dni ve vlastnictví Ústeckého kraje a svěřené do správy Regionálnímu muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci.

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004 a 2005, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:

Územní plán  obce Srbská Kamenice  do  31. 12. 2009 

Územní plán obce Slatina  do 31. 12. 2009

Územní plán obce Hrušovany  do 30. 11. 2009

Územní plán obce Černěves do  31. 12. 2009

 

7.2 Dohoda o výkonu činností při naplňování Programu Cíle 3 mezi ÚK a MMR RÚK rozhodla o uzavření Dohody o výkonu činností při naplňování Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

7.3 Příspěvek do Destinačního fondu Českého Švýcarska RÚK vzala na vědomí informaci o záměru založení Destinačního fondu Českého Švýcarska, a schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč v roce 2009 do Destinačního fondu Českého Švýcarska.

 

7.4 Stanovisko k návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008 RÚK vzala na vědomí návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 včetně příloh zaslaný Ministerstvem pro místní a uplatnila stanovisko.

 

7.5 Schválení podpory  projektům přihlášeným v roce 2008 v rámci Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013  RÚK schválila popř. doporučila schválit zastupitelstvu dotace  pro 29 projektů v celkové výši 5 360 000 korun.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Lovosice železniční vlečka-terminál“ oznamovatele ČD Cargo, a.s.,  RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navrhovaných opatření.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bytové domy Novoveská-parkoviště“ Teplice  oznamovatele Jaroslav Třešňák–Horova RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navrhovaných opatření.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce“, oznamovatele Unipetrol RPA, s.r.o.  RÚK se vyjádřila tak, že dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení..Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Centrum obchodních služeb Knínice“, oznamovatele  UNIVES s.r.o.,  RÚK se vyjádřila tak, že vzhledem k rozsahu záměru požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona nepovažuje za dokumentaci. V dokumentaci proto rada požaduje dopracovat variantní řešení parkovacích ploch formou vícepodlažního objektu, který přinese výrazné zmenšení plochy trvalého záboru zemědělského půdního fondu oproti původnímu návrhu.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Provozování zařízení pro demontáž autovraků“, oznamovatele  Josef Vajdjak, Horní Chřibská RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navrhovaných opatření.

 

7.11 Návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích za rok 2008 RÚK schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na práce provedené v roce 2008 v  době platnosti „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009“

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Jednotka ECOPOR“. RÚK se vyjádřil takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz uvedených zařízení není připomínek. Zkušebním provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy. Před uvedením do trvalého provozu požádá provozovatel o změnu integrovaného povolení.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 4479 4843, pro zařízení „Biodegradační plocha "Mezideponie kontaminovaných zemin" v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. – blok 42“. K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedeného zařízení není připomínek.

 

7.14 Návrh na poskytnutí dotace Fondu vodního hospodářství ÚK  RÚK doporučila zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace, za předpokladu, že dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství a jsou splněny podmínky pravidla de minimis,   pro subjekt a projekt:

VIAMONT sport s.r.o., IČO: 61535745

Sídlo: Na Letné č.p 412, 415 01 Teplice

Projekt: realizace stavby „Zadržení vody v krajině – Cínovec“     

Výše dotace: 1 668 158 Kč

Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

 

      7.15 Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace RÚK doporučila schválit převod činností poskytovaných  příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace, kterými jsou:na Statutární město Ústí nad Labem, které je bude s účinností od 1. 1. 2009 zajišťovat prostřednictvím jím nově zřízené příspěvkové organizace, rozhodnout o zrušení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem a o darovaní veškerých movitých a nemovitých věcí, které budou ke dni 31. 12. 2008 ve vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace.

 

7.16 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za II. čtvrtletí 2008 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem RÚK vzala na vědomíinformace o peněžních a věcných darech přijatých za II. čtvrtletí 2008 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem dle přílohy č. 1

 

7.17 Souhlas s vyhodnocením otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Náhradní ubytování žáků a studentů po dobu rekonstrukce domova mládeže" RÚK souhlasila s tím, že bude přidělena veřejná zakázka na služby "Náhradní ubytování žáků a studentů po dobu rekonstrukce domova mládeže"dodavateli TEREK Štětí, s.r.o., Litoměřická 272, Štětí, IČ: 48266302, a to za podmínek:

Celková nabídková cena bez DPH za ubytování 90 žáků v době od 1.9.2008 do 30. 6. 2010 (20 měsíců): 5 130 000,00 Kč

 

7.18 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 243/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008  RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 243/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008.

 

7.19 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1310/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 28. 7. 2008

 

7.20 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 5 RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 5, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu spočívající v úpravě hranic aglomerace Ústí nad Labem – rozšíření hranic o městské části Habrovice a Strážky.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy  

 

8.1 Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválit základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009.

 

Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2009:

1.         Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2009 (dále jen rozpočet) bude přebytkový.

2.         Zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.

3.         Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních

             priorit kraje.

4.         Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

5.         Budou zahajovány pouze  takové stavby a akce, které  budou v souladu  s

             ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.

6.         Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů

             EU a dalších evropských finančních mechanismů.

7.         Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům

             spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a      

             projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

 

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2009:

1.         vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,

2.         maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje,

3.         investice do vlastního majetku,

4.         podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

 

8.2 Vyhodnocení nabídek v rámci otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky "Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj": RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu rozhodnout o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem " Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj“ uchazečům: Česká spořitelna a.s. a Komerční banka a.s., a to za podmínek obsažených ve společné nabídce. Dále rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dlouhodobého klubového úvěru pro Ústecký kraj s těmito bankami. Výše úvěrového rámce představuje 2,5 miliardy korun, které jsou určeny na pokrytí finančních potřeb Ústeckého kraje, souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny kraji z dotačních prostředků státního rozpočtu a EU, včetně projektů Regionálního operačního programu Severozápad, s obdobím čerpání od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.

 

8.3 Smlouva č. 167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 – zálohové financování podílu EU na projekty realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukce silnic, jenž získaly dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Ústecký kraj by měl na základě této smlouvy obdržet 221,81 milionů korun. 

 

8.4 Nakládání s majetkem: RÚK projednala schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje. 

 

8.5 Změna zřizovací listiny č. j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny.

 

8.6 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Informační centrum v 1.NP budovy „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou AGN s.r.o., projekční kancelář UL, Ústí nad Labem. Předmětem úpravy je zásadní změna řešení stávajícího vstupního prostoru Krajského úřadu s cílem vytvořit komplexně řešené místo poskytující informace občanům. Ve vstupním prostoru vznikne nově pracoviště Czech pointu a recepce objektu, které budou oddělena tak, aby tvořila jednotný blok, ale vzájemně se nerušila.

 

8.7 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ dopravní a strojírenské, Děčín VI - REKO šaten a bezbariérové řešení“: RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) AGILIS CZ s.r.o., Ústí nad Labem,

2) Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín 2,

3) ALMOND s.r.o., Ústí nad Labem.

 

8.8 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – výměna oken a oprava fasády č.p.29,30,31“: RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) HERKUL a.s., Most – Vtelno,

2) Chládek & Tintěra, a. s., Litoměřice,

3) STAVBY KÜHN s. r. o., Praha 1.

 

8.9 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „PZ Triangle - rekonstrukce komunikace A (spojovací komunikace z JZ části zóny do Staňkovic)“: odloženo

 

8.10 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „PZ Triangle - chodník C (chodník podél komunikace III./25021)“: odloženo

 

8.11 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „PZ Triangle - chodník D (chodník spojující MUK Bitozeves s obcí)“: odloženo

 

8.12 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Ústav sociální péče Tuchořice – REKO 1. etapa “ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o zaslání výzvy k podání nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli Šilhánek a syn, a.s., Kryry.

 

8.13 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ÚSP Stará Oleška - REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1) Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín 2,

2) DEMOS s. r. o., Krásná Lípa,

3) North stav a. s., Ústí nad Labem,

4) REPAM-UL, s. r. o., Ústí nad Labem,

5) Zemědělské stavby a. s. Ústí nad Labem, Trmice.

 

8.14 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení“: RÚK rozhodla o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek  a posouzením kvalifikace:

1) SKD Průmstav - stavby, a. s., Ústí nad Labem,

2) ISTAR spol. s r.o., Ústí nad Labem,

3) ROKA STAVBY s.r.o., Chabařovice.

 

8.15 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7 -Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice III/23739,II/237,II/246,II/247“ Projektová dokumentace a Investorská činnost (PD a IČ): RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1) ARTECH spol. s r. o., Ústí nad Labem

2) AZ Consult, spol. s r. o, Ústí nad Labem,

3) Báňské projekty Teplice a. s., Teplice,

4) Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Chomutov,

5) VALBEK spol. s r. o., Ústí n. L.

 

8.16 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Střední škola technická Most-Velebudice - Víceúčelový areál volnočasových služeb“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této podlimitní veřejné zakázky.

 

8.17 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk – fasáda, střecha, výplně otvorů“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči DEMOS s. r. o. a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 9,994 milionu korun včetně DPH

Doba realizace výstavby: 33 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců

 

8.18 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO mostu ev.č.22538-01 Hradiště“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SMP CZ, a.s. a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 47,426 milionu korun včetně DPH

Doba úplné uzavírky silničního provozu: 40 týdnů

Termín plnění: 41 týdnů

Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 60 000,00 Kč

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

 

8.19 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasila se snížením závazných ukazatelů pro rok 2008 pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci:

a) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz o částku 29,86 milionu korun,

b) závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 13,4 milionu.

Důvodem předložení žádosti je zrušení realizace nového výjezdového stanoviště ZZS v Úštěku vzhledem k připravovanému plošnému pokrytí ČR sítí výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby ze strany Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dále nedošlo k avizovanému navýšení platových tarifů nařízením vlády s účinností od 1. 1. 2008, ani k plošnému proplácení přestávek na jídlo a oddech z důvodu zápočtu přestávek v práci do pracovní doby. 

 

8.20 Krajské nemocnice, příspěvková organizace – schválení dohody o započtení pohledávky Ústeckého kraje za příspěvkovou organizací dle usnesení rady č. 18/120R/2008: RÚK schválila znění dohody.

 

8.21 Záležitosti změn v poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje: RÚK stanovila od 1. 1. 2009 kapacitu:

1. Ústavu sociální péče Litvínov-Janov na celkem 130 klientů. 

2. Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov na celkem 140 klientů, z toho pro zařízení:

a)         Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – 70,

b)         Domov pro seniory Mašťov – 70.

3. Domov pro seniory Litvínov-Janov na celkem celkem 186 klientů:

a)         pro Domov důchodců 170,

b)         pro Ústav sociální péče 16.

 

8.22 Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální: RÚK vzala na vědomí návrh na sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální k 1. 1. 2009:  Domov pro seniory Litvínov – Janov s Ústavem sociální péče Litvínov-Janov a Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice s příspěvkovou organizací Centrum sociální pomoci Litoměřice a toto sloučení doporučila krajskému zastupitelstvu schválit. Současně rohodla o odvolání ředitelů slučovaných organizací k 31. 12. 2008.

 

8.23 Převod činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář) na Ústecký kraj: RÚK schválila záměr převodu činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb (Denní stacionář Úsměv, Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice) na Ústecký kraj. Dále doporučila krajskému zastupitelstvu schválit převod činností poskytovaných uvedenými organizacemi na Ústecký kraj, který je bude s účinností od 1. 1. 2009 zajišťovat prostřednictvím jím nově zřízené příspěvkové organizace. Tuto organizaci krajská rada zastupitelstvu doporučuje zřídit pod názvem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem.

 

8.24 Zajištění služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu Sociální služby v Ústeckém kraji. V souladu s harmonogramem bude realizace projektu zahájena 1. září 2008. Jeho hlavní aktivitou je nákup vybraných druhů sociálních služeb. Proto budou v rámci realizace projektu vyhlášeny veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb v jednotlivých regionech Ústeckého kraje v období leden 2009 – prosinec 2011.

 

8.25 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválení aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011.

 

8.26 Dotační program „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“ – vyhlášení: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu rozhodnout o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“.

 

8.27 Žádost o dotaci – Krajská zdravotní, a.s.: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské zdravotní a.s. v programu „Podpora sociálně zdravotních služeb 2008“ v celkové výši 1,995 milionu korun na aktivity:

a)         detoxifikační jednotka 375.000 Kč

b)         ambulantní psychiatrické zařízení pro osoby závislé na návykových

            látkách 500.000 Kč

c)         krátkodobá hospitalizace osob závislých na návykových látkách 500.000 Kč

d)         substituční terapie metadonem pro osoby závislé na návykových látkách

             (opioidech) 860.000 Kč

 

8.28 Žádost o dotaci pro nemocnici v Lounech: neschváleno

 

8.29 Informace o Krajské zdravotní, a.s.: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s. za červen a červenec roku 2008. Zpráva mimo jiné konstatuje, že účetní závěrka za rok 2007 skončila záporným hospodářským výsledkem ve výši 200,8 mil. Kč, ovšem společnost v pololetí letošního roku vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 3,78 milionu korun.

 

8.30 Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v roce 2009: RÚK vzala na vědomí informaci o organizaci a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (APP) na území Ústeckého kraje v roce 2009. Schválila návrh její organizace v rozsahu návrhu rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2009, spočívající v zachování modelu zabezpečení pohotovostní péče platného od 1. 1. 2008, jehož principem je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje dotčeným obcím, které následně uzavřou smlouvy s vybranými provozovateli o zabezpečení provozu ordinací ambulantní pohotovostní péče v jednotlivých spádových oblastech. RÚK dále souhlasila s uzavřením smluv o zabezpečení APP v roce 2009 mezi Ústeckým krajem a dotčenými městy, a to v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008 a za předpokladu, že krajské zastupitelstvo rozhodne o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím. Rada souhlasila také s uzavřením smluv o zabezpečení APP mezi Ústeckým krajem a jednotlivými provozovateli, a to v případech, kdy nebude pro spádovou oblast uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a dotčeným městem.

 

RÚK také doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení APP uvedeným obcím, za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení APP:

 

Město Rumburk

ve výši 620 000 Kč 

 

Město Varnsdorf

ve výši 475 00 Kč

 

Statutární město Děčín

ve výši 1 230 000 Kč

 

Statutární město Ústí nad Labem

ve výši 935 000 Kč

 

Město Litoměřice

ve výši 1 230 000 Kč 

 

Město Roudnice nad Labem

ve výši 1 145 000 Kč 

 

Město Lovosice

ve výši 390 000 Kč 

 

Město Bílina

ve výši 620 000 Kč 

 

Statutární město Most

ve výši 935 000 Kč 

 

Město Litvínov

ve výši 620 000 Kč 

 

Město Louny

ve výši 955 000 Kč 

 

Město Žatec

ve výši 1 525 000 Kč 

 

Statutární město Chomutov

ve výši 1 230 000 Kč 

 

Město Kadaň

ve výši 1 145 000 Kč

 

8.31 Informace o realizaci Pilotního projektu Litvínov - Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí informaci o realizaci projektu „Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji – Pilotní projekt Litvínov“.

RÚK mimo jiné konstatovala, že změna způsobu výplaty dávek proběhla informačně i médii, která ji v moha případech nekomentovala pozitivně. Do věci se vložila zástupkyně veřejného ochránce práv, která uvedla, že bude prověřovat nezákonnost postupu městského úřadu a to v době, kdy měla informace pouze z tisku a z podání několika občanů. Na průběžnou zprávu veřejného ochránce práv z června 2008 reagoval ředitel krajského úřadu i hejtman Ústeckého kraje. Do dnešního dne nebyla výsledná zpráva zástupkyně veřejného ochránce práv krajskému úřadu zaslána.

Kontrola provedená odborem sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK v červenci 2008 nezákonnost nezjistila, stejně tak kontrola provedená v témže měsíci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

 období

příjemci celkem

kombinovaná forma

peněžitá forma

přehodnoceno celkem

k 1.3.2008

1 518

1 347

171

 

k 30.6.2008

1 421

1 141

280

77

 

Od doby výplaty příspěvku na živobytí kombinovanou formou došlo ke snížení počtu příjemců dávky o 6,4 % (stav k 30. 6. 08).

 

8.32 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: SILNICE GROUP a.s., Václavské náměstí 802/56 (Praha 1) a to za podmínek:

Cena s DPH: 168,631 milionů korun

Termín realizace v týdnech od předání a  převzetí staveniště: 70 týdnů

Smluvní pokuta při nesplnění termínu v Kč/den za každý den prodlení, nejméně však  ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny včetně DPH: 320 400,- Kč/den

Záruční lhůta v měsících od předání a převzetí díla: 45 měsíců.

 

8.33 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: AZ SANACE a.s, Pražská 53 (Ústí nad Labem) a to za podmínek:

Cena s DPH: 156,025 milionu korun

Termín realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště: 68 týdnů

Smluvní pokuta při nesplnění termínu v Kč/den za každý den prodlení, nejméně však ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny včetně DPH: 262 230,- Kč/den

Záruční lhůta v měsících od předání a převzetí díla: 48 měsíců

 

8.34 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: Sdružení Bílina – Kozly (EDS HOLDING, a.s. – vedoucí sdružení) Klíšská 1334/12 (Ústí nad Labem) a to za podmínek:

Cena s DPH: 115,227 milionu korun

Termín realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště: 59 týdnů

Smluvní pokuta při nesplnění termínu v Kč/den za každý den prodlení, nejméně však  ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny včetně DPH: 230 455,-- Kč/den

Záruční lhůta v měsících od předání a převzetí díla: 36 měsíců.

 

9. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje 

9.1 Jmenování vedoucí/ho odboru životního prostředí a zemědělství: RÚK jmenovala ode dne 1.9.2008 paní Taťánu Krydlovou vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

 

9.2 Stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a změna přídělu do fondu zaměstnavatele: RÚK stanovila počet zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu ÚK na 490. Dále schválila příspěvek do fondu zaměstnavatele ve výši 3 % z objemu mzdových prostředků od r. 2008.

 

9.3 Grafický manuál Ústeckého kraje: RÚK zrušila usnesení č.7/34/2002 Rady Ústeckého kraje ze dne 3.7.2002 o pravidlech pro užívání symbolů a loga Ústeckého kraje a usnesení č.7/78R/2007 Rady Ústeckého kraje ze dne 28.3.2007 o manuálu jednotného vizuálního stylu Ústeckého kraje. Schválila grafický manuál Ústeckého kraje dle přílohy usnesení a uložila ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem používat symboly Ústeckého kraje výhradně v souladu s grafickým materiálem Ústeckého kraje.

 

10.1 Příprava 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období:  RÚK projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 3. 9. 2008

 

10.2 6.Reprezentační ples Ústeckého kraje v roce 2009: RÚK rozhodla o místě konání 6.Reprezentačního plesu Ústeckého kraje v roce 2009 v Domě kultury Litoměřice v termínu 14. 3. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 21.8.2008 / 21.8.2008 | Zveřejnit od-do: 21.8.2008-21.9.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém