Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 13. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016 a doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok

Rada vzala na vědomí všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016 a navrhla ZÚK rozhodnout o udělení Ceny v jednotlivých oblastech, a to a) regionální rozvoj; b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života; c) věda a výzkum; d) kultura; e) sport

Kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje od vyhlášení výzvy obdržela 31a nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2016, z toho jich 27 splnilo kritéria daná Zásadami udílení Ceny hejtmana (2 nominace  - regionální rozvoj; 5 nominací  - sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života; 1 nominace - věda a výzkum; 14 nominací – kultura a 5 nominací – sport.

 

Zlatý erb 2017 - peněžité dary pro výherce

Rada rozhodla o poskytnutí finančních darů vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2017 takto:

I. Za kategorii Nejlepší webové stránky města

1. cena – Statutární město Most ve výši 40 000,- Kč

2. cena – Město Litvínov ve výši 30 000,- Kč

3. cena – Město Chlumec ve výši 20 000,- Kč

II. Za kategorii Nejlepší webové stránky obce

1. cena – Obec Chuderov ve výši 40 000,- Kč

2. cena – Obec Povrly ve výši 30 000,- Kč

3. cena – Obec Mnetěš ve výši 20 000,- Kč

III. Za kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba

1. cena – Město Česká Kamenice ve výši 40 000,- Kč

1. cena – Město Duchcov ve výši 40 000,- Kč

3. cena – Statutární město Chomutov ve výši 20 000,- Kč

Obec Chuderov navíc v letošním ročníku soutěže zvítězila i v celostátním kole.

 

Jak si vedla města a obce Ústeckého kraje v soutěži Zlatý erb v minulých letech:

Kategorie /Ročník

Web města

Web obce

Elektronická služba

Zvláštní cena

2017

 

1. Chuderov

 

 

2016

2. Most

1. Libochovany

2. Tisá

 

2015

 

1. Chuderov

 

 

2014

1. Most

1. Tisá

 

Tisá

2013

1. Úštěk

1. Chuderov

 

2012

1. Most

2. Modlany

1. Děčín; 2. Most

Modlany

 

 

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2017, lhůta I.

Rada rozhodla o poskytnutí, částečném poskytnutí a neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – lhůta I. těmto žadatelům (léčebné rehabilitace):

Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Základní škola, Bílina, Lidická 3118/18, okres Teplice, příspěvková organizace

Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.

Kristýna Prudká

Ing. Lenka Severová

Dále rada navrhla ZÚK, aby rozhodlo o poskytnutí a částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu těmto žadatelům:

Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.

Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum podpory zdraví, z.ú.

V programu bylo pro alokováno z rozpočtové položky dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ v rozpočtu odboru zdravotnictví celkem 3,25 mil. Kč, z toho bylo v I. lhůtě rozděleno 1 375 431 Kč a pro II. a III. lhůtu zbývají ještě prostředky ve výši 1 874 569 Kč.

 

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení 2017, lhůta I.

Rada rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace v I. lhůtě dotačního programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ těmto žadatelům:

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

DTO CZ, s.r.o.

Krajská zdravotní, a.s.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BOS.org s.r.o.

Z celkových 1,2 mil. Kč na tento program bylo v I. lhůtě rozděleno 915 000 Kč.

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada rozhodla nebo doporučila ZÚK schválit celkovou sumu 4,151 mil. Kč neinvestičních dotací a 820 tis. Kč investičních dotací. Celkem se jednalo o 99 žadatelů.

Příklady

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace; výše neinvestiční dotace: 65 000 Kč; název projektu (akce): Objevujeme přírodu

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o.; výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč; název projektu (akce): Elektrická pečovatelská polohovací a zvedací lůžka včetně příslušenství pro 4 sociální služby

XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově; výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč; název projektu (akce): 7. Mezinárodní folklorní festival České středohoří

Český um - Artificium Bohemicum; výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč; název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy

Zubrnická museální železnice, z.s.; výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč; název projektu (akce): Párou do Zubrnic.

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací

Z rozpočtu ÚK bylo na Program vyčleněno 6,1 mil. Kč, dále na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 24. 4. 2017 byl rozpočet  navýšen.

Celkem bylo k hodnocení předloženo 392 žádostí.

Výběrovou komisí bylo projednáno a doporučeno rozdělení celkové alokace na jednotlivé oblasti podpory:

A. Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK: 625 994 Kč

B. Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK: 2 110 758 Kč

C. Podpora záchranných stanic na území ÚK: 808 000 Kč

D. Podpora včelařů na území ÚK: 5 992 595 Kč

E. Rybářství a rybníkářství na území ÚK: 1 162 485 Kč

Na základě navýšení rozpočtu je možno podpořit zbylých 86 žadatelů.

 

Centralizované zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu

Rada projednala přípravy centralizovaného zadávání dodávek elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj, jím zřízené příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1. 1. 2018.

Dne 31. 12. 2017 končí dosavadní smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu, které byly uzavřeny Ústeckým krajem, jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 na Českomoravské komoditní burze (ČMKB) Kladno v roce 2015. Před zahájením vlastního centralizovaného zadávání je nutno uzavřít písemné smlouvy mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a centrálním zadavatelem (Ústeckým krajem). Předpokládáme uzavření těchto smluv na dobu neurčitou, aby před každým dalším centralizovaným zadáváním dodávek elektrické energie a zemního plynu nebylo nutné absolvovat tento časově náročný administrativní úkon.

 

Příprava 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období

Rada odsouhlasila návrh programu zasedání ZÚK, které se uskuteční dne 29. 5. 2017 od 15.00 hodin. Hlavním bodem programu je „Analýza možností zabezpečení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a doporučení dalšího postupu“.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 4.5.2017 / 4.5.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém