Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 14. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
Tisková zpráva ze dne 18. května 2017
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“
pro akademický/školní rok 2017/2018

Pro tento akademický rok je alokována částka 750 tis. Kč Stipendium je stanoveno na částku 30 000 Kč a do programu bude  zařazeno až 25 studentů. Lhůtu pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 29. 9. 2017.

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji pro akademický rok 2017/2018

Celkem je alokováno 2 750 tis. Kč. Úspěšný student může získat 50 tisíc korun na akademický rok. Do programu bude zařazeno až 29 nových studentů.

Podpořené obory:

akutní lůžková péče – 15 studentů
následné a dlouhodobé lůžkové péče – 4 studenti
lékaři s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař či farmaceut – 10 studentů

Lhůtu pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 29. 9. 2017.

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace - 2. Výzva Ústeckého kraje) – schválení žádostí o dotace

V poslední vyhlášené výzvě bylo doručeno celkem 451 žádostí. Zkontrolováno bylo celkem 250 žádostí. Z toho u 201 žádostí rada na svém jednání rozhodla o jejich podpoře.

Celková poskytnutá částka na dotace pro jednotlivé žadatele je ve výši 24 745 400 Kč. Dotace je hrazena 100 % z prostředků EU – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

V rámci tohoto dotačního programu lze provést výměnu zastaralých zdrojů tepla pouze za nové zdroje – tepelná čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu.

Celkem je alokováno 26,5 tis. Kč.

 Přímé zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Krajský vyhledávač spojení“

Na základě zkušeností z jiných dopravních systémů v České republice (např. Pražská integrovaná doprava, Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje apod.) se Ústecký kraj rozhodl vytvořit pro

cestující jednoduchou a snadno ovladatelnou aplikaci pro vyhledávání konkrétního spojení včetně data a času cesty. Tento systém zároveň do určité míry přejímá informace z již instalovaných programů, které obsahují vždy aktuální data. To se týká i mimořádných opatření v dopravě typu výluk spojených s výlukovým jízdním řádem, která jsou v současné době také umisťovaná na internetové stránky, nicméně jejich realizace se nijak nepromítá do vyhledávání v běžném vyhledávači přístupném na internetu.

Na internetových stránkách Dopravy Ústeckého kraje v současné době funguje vyvěšování jízdních řádů v linkové podobě. Tento způsob vyhledávání v jízdních řádech je pro veřejnost spojený s nutností znát číslo konkrétní linky, jakou hodlá cestující při své cestě využít, a rovněž je potřebná dobrá orientace ve vyvěšených jízdních řádech. Dále je také pro udržování aktuálnosti dat nezbytné při každé změně jízdních řádů změnit na internetových stránkách jízdní řády, což zejména při jejich pravidelných změnách prováděných v prosinci každého roku způsobuje značnou zátěž pro pracovníky oddělení dopravní obslužnosti.

 

Dotační program Sport 2017 – rozdělení dotací z přebytku hospodaření z roku 2016

Dne 24. 4. 2017 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016. Dotační program „Sport 2017“ byl navýšen o 3 500 tis. Kč na celkový objem 7 mil. Kč.

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit podporu 88 žádostí, které splňují všechny požadavky dotačního programu.

Ve stanoveném termínu obdržel odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu celkem 235 žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sport 2017“ s požadovanou dotací celkem 10.310.335,- Kč a celkovými náklady 21.228.659,- Kč.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OM v Mostě - reko střechy a dokončení půdní vestavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce ve výši 21 096 890,00 Kč bez

DPH.

Předmětem plnění je výměna stávající střešní krytiny, střešních výlezů, volských ok, podokapních žlabů a další související práce nutné pro kvalitní opravu střešní krytiny na památkově chráněném objektu. Při demontáži stávající krytiny bude provedeno mechanické očištění a chemické ošetření přístupných dřevěných konstrukcí střechy a v případě poškozených částí krovu také jejich výměna.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 31.5.2017 / 31.5.2017 | Zveřejnit od: 31.5.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém