Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 17. jednání rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Výjezdní jednání rady Ústeckého kraje    

 Své 17. jednání ve III. volebním období pojali členové rady Ústeckého kraje jako výjezdní. V jejím rámci navštívili oblast Českého Švýcarska. Jejich program začal v Krásné Lípě, v Domě Českého Švýcarska, kde je přivítal starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart a ředitel o.p.s. České Švýcarsko Marek Mráz. Ten krajské radní seznámil s činností a smyslem této obecně prospěšné společnosti a představil jim konkrétní projekty na podporu cestovního ruchu v oblasti Českého Švýcarska.

Radní Radek Vonka, který je zároveň předsedou správní rady o.p.s. České Švýcarsko, připomněl dlouhodobou spolupráci společnosti s Ústeckém krajem. Setkání se členy rady byl přítomen také ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Ten radním představil záměr rozšířit hranice národního parku. Jak Pavel Benda uvedl, správa by chtěla park rozšířit nejen o oblasti těsně přiléhající k současnému území parku, ale i o Tisské a Ostrovské stěny, které jsou od hranic parku několik kilometrů vzdálené.

     Z Domu Českého Švýcarska se radní přesunuli do příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětského domova v Krásné Lípě. S ředitelkou Janou Dykastovou hovořili o životě dětí v domově a problémech, se kterými se domov potýká.

     Po poledni čekal na členy rady a hejtmanku kraje Janu Vaňhovou pracovní oběd se starostou saského příhraničního města Seifhennersdorf  Karin Berndt v restauraci Dymník u Rumburku. Řeč byla samozřejmě o možnostech přeshraniční spolupráce, která by směřovala zejména k podpoře turistického ruchu. 

     Další zastávkou výjezdní rady byl Ústav sociálních věcí v Jiříkově. Ředitel ústavu Pavel Maleček seznámil členy rady s plány na výstavbu nové budovy ústavu. Dosud totiž ÚSP Jiříkov sídlí ve čtyřech samostatných budovách, což je pro provoz zařízení velmi nepraktické. Navíc jde o budovy, které jsou leckdy ve špatném technickém stavu. 

     Svou první výjezdní radu ve třetím volebním období zakončili krajští politici ve  Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Tato škola nabízí širokou škálu vzdělávacích oborů, od ekonomiky přes hotelovou školu, návrhářství a výrobu oděvů až ke kadeřnictví a kosmetice. Většinou těchto dovedností se žáci radním pochlubili. Předvedli jim ukázky líčení, vlasové tvorby i malou módní přehlídku. Žáci hotelových oborů připravili drobné občerstvení a připravili ukázku míchání nealkoholických drinků.

     V podvečerních hodinách proběhlo běžné jednání Rady Ústeckého kraje. V jeho rámci radní probírali mimo jiné tyto body: 

 

 

Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009.

Rada Ústeckého kraje schválila rozdělení finančních prostředků určených pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí na území Ústeckého kraje v celkové výši 1 708000,- Kč. O příspěvek požádalo celkem 158 obcí. Finanční příspěvky pokryjí část nákladů na nákup základní výstroje pro nové členy, zásahových obleků, požárních hadic a dalšího hasičského vybavení. Obce, které zřizují Jednotky požární ochrany (JPO) III. kategorie, obdrží částku 15 000,- a 23 000,- Kč s přihlédnutím k počtu výjezdů JPO za rok. Částka 8 000,- Kč je přidělena obcím JPO V. Jiný finanční příspěvek obdrží jednotky požární ochrany Velké Březno, Velký Šenov, Radonice a Budyně nad Ohří na nákup motorových stříkaček a plovoucích sacích košů v částce cca 250 000,- Kč na obec. Na podzim bude  jednotkám požární ochrany II osmi obcí poskytnut příspěvek v částce cca 4 300 000,- Kč ze státní neinvestiční účelové dotace.

 

Posouzení vlivu na životní prostředí EIA Lisovny plastických hmot v Krupce a Obchodní galerie v Bílině

Lisovna plastických hmot předložila dokumentaci, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení EIA a zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná. Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska příslušného úřadu, Rada Ústeckého kraje nemá námitek ke zpracování posudku.

Také k záměru dostavby obchodní galerie v Bílině neměla rada připomínky. Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy. Záměr nebude mít velký vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a po dobu výstavby bude vhodnými opatřeními minimalizována prašnost.

 

Regulační poplatky

Rada vzala na vědomí informace o hrazení regulačních poplatků v měsíci dubnu. Celkem využilo možnost nechat si uhradit poplatek do Ústeckého kraje 40 procent pacientů krajských zdravotnických zařízení a nechali si proplatit 66 procent všech vybraných poplatků v hodnotě 3 494 530 korun.

 

 

 

 

Národní park České Švýcarsko

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí zprávu o informaci o záměru rozšíření Národního parku České Švýcarsko a schválili záměr  úpravy hranic Národního parku České Švýcarsko ve variantě dohodnuté s dotčenými obcemi a dalšími institucemi.

Smyslem změny je do národního parku zahrnout lokality, které do parku logicky patří a mohly by být jeho chloubou. Navržená úprava může být ještě diskutována a vznikla díky iniciativě Správy Národního parku.  Pro konečnou úpravu hranic je nutná změna zákona Parlamentem ČR a tedy i jednoznačný souhlas všech dotčených subjektů v regionu.

 

Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků České republiky. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od NP Saské Švýcarsko. Snahy o zákonnou ochranu území byly již od počátku 20. století, komplexní ochranu území zajistilo až vyhlášení CHKO Labské pískovce. Přírodně nejcennější část území byla 1. ledna 2000 vyhlášena národním parkem, který má rozlohu 79,25km².

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2009 / 4.6.2009 | Zveřejnit od-do: 20.5.2009-20.5.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém