Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 42. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

SPZ Triangle - záměr prodeje plochy o výměře cca 15,5 ha potenciálnímu investorovi

SPZ Triangle, příspěvková organizace, předložila žádost developerské společnosti o prodej pozemků. Záměrem developera je pro francouzskou firmu vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Triangle na části ploch o výměře cca 15,5 ha závod pro výrobu automobilových komponentů různých značek splňující požadavky Průmyslu 4.0.

Výstavba I. a II. etapy je plánována v letech 2019-2020 zahrnuje výstavbu výrobní haly

včetně výzkumného a vývojového centra. Přinést by měla cca 120 zejména vysoce kvalifikovaných pracovních pozic, kterou jsou vyžadovány v rámci automatizované výroby. Předpokládaná výše investice činí 1,8 mld. Kč.

 

Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 4. 2018 byl vyhlášen dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2018“. V rámci rozpočtu kraje na rok 2018 na něj byla vyčleněna částka 11.319.202,48 Kč. Informace o vyhlášení dotačního programu byla po schválení zastupitelstvem zveřejněna na elektronické úřední desce a v příslušné tematické sekci na webových stránkách Ústeckého kraje. V souladu se zákonem byl dotační program zveřejněn 28. 4. 2018 a žádosti o dotace byly přijímány v období od 29. 5. 2018 do 5. 6. 2018.

V daném termínu bylo odboru sociálních věcí doručeno celkem 36 žádostí na podporu celkem 78 sociálních služeb. Celkový požadavek na dotaci z rozpočtu kraje byl 28 341 800,- Kč. U doručených žádostí bylo odborem sociálních věcí provedeno formální, věcné a ekonomické vyhodnocení žádostí o dotace. Hodnocení probíhalo v souladu s Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům vybraných sociálních služeb 2018. O poskytnutí dotací rozhodne ZÚK.

 

Informace o naplňování strategických cílů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu.

1. Trh práce a zaměstnanost

2. Vzdělávání a konkurenceschopnost

3. Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti

4. Podpora průmyslového regionu

 

 

V rámci těchto čtyř strategických priorit vznikly kontinuálně pracovní skupiny, které se scházejí v pravidelných intervalech a v rámci kterých je řešena aktuální problematika z oblasti zaměstnanosti.

V posledních dvanácti měsících se činnost Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje zaměřila na následující činnosti:

  1. Implementaci projektových záměrů Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (zkráceně TRANSFER) a Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku (zkráceně CESTA) IP 1.5. OPZ, Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (zkráceně All IN ONE - projekt s UJEP Ústí nad Labem) , projektu INNOSTAR a projektu KOMPAS.

  2. Příprava nových projektových záměrů z OPZ – Změna je cesta, KOMPET – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji

  3. Zapojení do struktur teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR

  4. Zapojení do struktur Regionální stále konference (pracovních skupin) Ústeckého kraje

 

Vyhodnocení/Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání a Technické vzdělávání

Na základě usnesení č. 10/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016, kterým RÚK schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále Přírodovědné vzdělávání) “ v Integrovaném regionálním operačním programu ve výzvě č. 33, byla podána žádost o dotaci. Dne 31. 7. 2017 byl projekt doporučen Ministerstvem pro místní rozvoj k financování. Jedná se o investiční projekt, v rámci kterého dojde k modernizaci učeben a laboratoří a jejich vybavení pro výuku přírodovědných oborů ve 12 gymnáziích v kraji. Projekt Přírodovědné vzdělávání má celkové náklady 52.270.000,- Kč, přičemž spolufinancování ÚK činí 10% (5.227.000,- Kč). V rámci projektu byla zahájena příprava výběrových a zadávacích řízení.

V rámci této veřejné zakázky projednala RÚK tyto projekty:

„Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň“ (cca 850 tis. Kč)

„Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Lovosice“ (cca 2,6 mil. Kč)

„Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Teplice – II.“ (cca 3, 6 mil. Kč)

"Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice III." (cca 1,2 mil. Kč)

„Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Chomutov – Přístroje a pomůcky“ (cca 357 tis. Kč)

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 22.6.2018 / 22.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém