Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 43. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Most Štětí na silnici III/26119

 

 

Předmětem nabídky bude rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/26119 včetně vlečky a komunikačních napojení a novostavba komunikačního napojení v předpolí Štětí, která bude sloužit k odvedení automobilové dopravy jednoho jízdního pruhu stávající silnice III/26119 mimo stávající plochy obytné zástavby (na křižovatce ulic 9. května a Cihelné).

 

Účelem rekonstrukce mostu je zlepšení stavebně-technického stavu mostu, prodloužení jeho životnosti, zesílení nosné konstrukce tak, aby umožňovala přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro převedení pěších a cyklistů po mostě.

 

Finanční prostředky jsou zařazeny ve schváleném rozpočtovém výhledu 2019 - 2023. Financování akce je plánováno s podporou dotace IROP. Předpokládaná hodnota této zakázky na stavební práce je ve výši 159.651.206,63 Kč bez DPH.

 

Mezi Ústeckým krajem, společností Mondi Štětí a městem Štětí již byla uzavřena smlouva o spolupráci při zadávání veřejné zakázky právě na rekonstrukci tohoto mostu.

 

Stavební práce by měly být zahájeny v dubnu roku 2019 a dokončeny v listopadu 2020.

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2020“

 

 

Finanční prostředky ve výši 4 380 000,00 Kč pro rok 2018 jsou deponovány v rozpočtu odboru zdravotnictví pod názvem „Zajištění prohlídky těl zemřelých“ a v následujících letech jsou prostředky navrženy ve schváleném rozpočtovém výhledu na roky 2019-2023 ve výši 4 380 000,00 Kč.

 

Za tuto částku by mělo být za dobu plnění smlouvy realizováno 4351 prohlídek těl zemřelých a odměna za realizaci 1 prohlídky těla zemřelého bude max. 2000,00 Kč bez DPH.

   

Uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem Most a městem Litvínov

 

 

MHD Mostu a Litvínova předpokládá zprovoznit nové odbavovací zařízení kompatibilní s DÚK v roce 2020. Do této doby by probíhalo pouze omezené zapojení MHD do DÚK. MHD nebude prodávat jízdenky dle tarifu DÚK, MHD bude pouze uznávat přestupujícím cestujícím jízdenky DÚK, které si cestující zakoupili již dříve u dopravců DÚK.

 

Spojení obou dopravních systémů doposud bránil odlišně prováděný způsob odbavování cestujících, kdy se v MHD upřednostňují elektronické jízdenky a naopak se upustilo od papírových jízdenek. Starší verze odbavovacího zařízení používaná v MHD však již nedokáže pracovat s elektronickými jízdenkami používanými v DÚK.

 

Dle vypracované studie z roku 2014 odhadujeme výši protarifovací ztráty u MHD Mostu a Litvínova na 6,8 mil. Kč ročně.

 

Obdobné smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti Ústecký kraj již uzavřel s městy Chomutov a Jirkov, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf. MHD Mostu a Litvínova je posledním dopravním systémem působícím na území statutárního města, který ještě není zapojen v DÚK.

 

 

Poskytnutí finančního daru Unii tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

 

 

Na Ústecký kraj se obrátilo Krajské ředitelství Poicie Ústeckého kraje spolu s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. se žádostí o podporu těchto projektů:

a) Mistrovství UNITOP v ledním hokeji - o titul mistra se utká celkem 10 policejních týmů z celé České

republiky (termín: 27. - 29. 11. 2018)

b) Policejní mistrovství ČR speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí - v rámci tohoto cvičení se v několika náročných disciplínách utkají čtyří české policejní týmy se svými zahraničními kolegy. Smyslem soutěže je ověřit, jakým způsobem plní soutěžící uložené úkoly a zda jsou schopni týmové práce (termín: 5.- 7. 9. 2018)

 

Spolupořadatelem těchto akcí je také Policejní prezidium České republiky a proběhnou v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

 

Celkem se jedná o částku 130 tisíc korun, které půjdou na sportovní vybavení reprezentantů Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotní dotační program Podpora komunitního života na venkově

 

 

Program bude mít za cíl podporovat zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život (společenské, sportovní, kulturní akce apod.), v obcích na území místní akční skupiny - MAS. Pro rok 2019 bude vyhlášen zkušebně jako pilotní. Po projednání a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů a dopadů dotačního programu ve 2. polovině roku 2019 bude poté rozhodnuto o zařazení či nezařazení do programu do skupiny stálých dotačních titulů Ústeckého kraje.

 

V Ústeckém kraji je činných 9 MAS (Vladař, Sdružení Západní Krušnohoří, Serviso, Naděje, Podřipsko, Cínovecko, České středohoří, Český sever, Labské skály). Do MAS je zapojeno území 305 obcí Ústeckého kraje, kde žije 391 246 obyvatel. Jedná se tak o 47,68% obyvatel kraje. Z celkového počtu obcí v Ústeckém kraji není zařazeno 49 měst nebo obcí a to z důvodu, že jsou to města větší než 25 tis. obyvatel nebo vedení obce nemá zájem se do činnosti MAS zapojit.

 

Celková alokace programu bude 5 mil. Kč, přičemž maximální výše alokace na projekty v rámci jedné MAS bude 700 tis. Kč.

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Školní statek Roudnice n.L. – rekonstrukce chmelnic – konstrukce“

 

 

Základním účelem veřejné zakázky je výsadba chmelových sazenic pod konstrukcí chmelnic tak, aby byl zaručen správný růst rostlin, což předpokládá i rekonstrukci chmelnic. Celková předpokládaná hodnota akce včetně stavebních prací (rekonstrukce chmelnic) a služeb (výsadba a dodávka chmelové sazenic), tedy za celou chmelnici, činí 8 015 065,69 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky jsou pouze stavební práce, které musí předcházet výsadbě sazenic.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 2.8.2018 / 2.8.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém