Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 49. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

 

 „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2020“

Rada se zabývala vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2020“ zadávané formou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

Radní rozhodli o výběru dodavatele 1. KORONERSKÁ s. r. o., Benešova 141, 541 03 Trutnov 3 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce.
Doba dojezdu k místu prohlídky těla zemřelého v minutách po telefonické výzvě: 119

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činila 8 702 000,00 Kč bez DPH za předpokladu, že bude za dobu plnění smlouvy realizováno 4351 prohlídek těl zemřelých a odměna za realizaci 1 prohlídky těla zemřelého bude max. 2000,00 Kč bez DPH. Cena dle nabídky vybraného dodavatele za realizaci 1 prohlídky těla zemřelého činí 1 978,00 Kč bez DPH, tedy 8 606 278,00 Kč bez DPH za předpokladu, že bude za dobu plnění smlouvy realizováno 4351 prohlídek těl zemřelých, což je o 95 722,00 Kč bez DPH, tedy o 1,1 % méně, než činila předpokládaná hodnota. 

 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. Výzva Ústeckého kraje – kotle Atmos 

Na základě rozhodnutí rady bude žadatelům, kteří splnili podmínky Dotačního programu, ale nelze jim proplatit dotaci z finančních prostředků Evropské unie v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace), částka v dotacích nakonec vyplacena. Jde o částku 1 957 500 Kč. Finance budou vyplaceny z rozpočtu Ústeckého kraje a následně pokryty z přislíbené kompenzace.

V období leden - březen 2018 byly v souladu se zněním dotačního programu předány RÚK ke schválení žádosti, které splnily veškeré podmínky dotačního programu. Následně bylo řídícím orgánem (Státní fond životního prostředí ČR) na Semináři ke kotlíkovým dotacím (dne 26. března 2018) oficiálně oznámeno, že kotle ATMOS C18S, C30S a C20S vyrobené od 1. března 2000 splňují třetí třídu kotle a jsou pro podporu v druhé vlně kotlíkových dotací nepřijatelné. V souladu s dotačním programem lze podpořit pouze výměnu stávajících kotlů 1. a 2. emisní třídy.

 

Celkem je v Ústeckém kraji takto "postiženo" 19 žadatelů v celkové výši 1 957 500 Kč. Všechny tyto žádosti splňovaly veškeré podmínky pro udělení dotace a jejich další administrace byla pozastavena až na základě stanoviska (oficiálního oznámení) řídicího orgánu ze dne 26. března 2018. 

 

Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Štětí, reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace“

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 10 939 658,56 Kč bez DPH.

Popis předmětu zakázky: Předmětem předkládané PD je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 26119-2, který převádí silnici III/26119 a vlečkovou kolej přes překážku reprezentovanou místní komunikací a navazujícími komunikačními plochami. Dále je předmětem PD rekonstrukce na most navazujícího úseku silnice III/26119 (v rozsahu sjezdu do města). Součástí plnění je také oprava navazujícího úseku komunikace. 

Termín plnění bude stanoven od písemné výzvy zadavatele, a to od března 2019 do 30.11.2019.

 

„Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“ - výsledky soutěže 

Ústecký kraj se rozhodl uspořádat tuto soutěž i pro školy, které nejsou zřizovány právě krajem.

Snahou a cílem soutěže je prostřednictvím přirozené soutěživosti dětí, mládeže, ale také samotných škol, zlepšit výsledky vzdělávání, ve kterých Ústecký kraj dosahuje dlouhodobě neuspokojivých výsledků ve srovnání s žáky jiných krajů ČR.
Ve školním roce 2017/2018 se přihlásilo celkem 10 středních škol, které nezřizuje Ústecký kraj. Aktivně se jich pak do soutěže zapojilo 8. Celkem bude mezi vítězné školy 600 tisíc korun.

Rada následně rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru, se školami, které se umístily na 2. a 3. místě v soutěži:

- Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., IČO: 25005928, sídlo: Františka Kmocha 1823, 434 01 Most, výše dotace 200 tis. Kč,
- Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o., IČO: 47783371, sídlo: Hošťálkovo náměstí 132, 438 01 Žatec, výše dotace 100 tis. Kč. 

Také navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru, se Střední školou Pohoda s. r. o., IČO: 25022016, sídlo: Na Vinici 2244, Předměstí, 412 01 Litoměřice, výše dotace 300 tis. Kč. 

   

Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Ústeckého kraje 

Radní rozhodli o poskytnutí finančního daru v celkové výši 30.000,- Kč Krajské radě seniorů Ústeckého kraje 

Krajská rada seniorů Ústeckého kraje vyhlásila v letošním roce již 5. ročník soutěž „Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje“. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a Ústecký kraj je spoluorganizátorem soutěže. Cílem akce je ukázat aktivity seniorských klubů v kraji a motivovat jak jednotlivé kluby, tak samotné seniory k aktivnímu životu. Zúčastnit se mohly všechny seniorské organizace kraje, které mají své výbory a pořádají pro své členy volnočasové nebo jiné aktivity. Konečný termín pro podání přihlášek do soutěže byl 31. května 2018. Slavnostní vyhlášení tří vítězných klubů proběhne dne 27. 10. 2018 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v rámci programu oslav 100-tého výročí vzniku samostatného Československa pořádaných Ústeckým krajem. 

Tři vítězné kluby seniorů obdrží šeky v hodnotách: 1. místo 15.000 Kč; 2. místo 10.000 Kč; 3. místo 5.000 Kč. Finanční prostředky budou určeny na činnost vítězných klubů. Ústecký kraj daruje Krajské radě seniorů Ústeckého kraje finanční dar v celkové výši 30.000 Kč jako odměnu pro tři vítězné kluby seniorů. 

Na základě hodnocení komise složené ze zástupců Krajské rady seniorů Ústeckého kraje se na prvních třech místech umístily tyto kluby:
1. místo - Klub aktivních seniorů Jirkov
2. místo - Klub seniorů Lom 1 
3. místo - Klub seniorů Rumburk​

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2018 / 20.9.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém