Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 64. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Tarif "Dopravy Ústeckého kraje"

 

Rada Ústeckého kraje schválila tarif „Dopravy Ústeckého kraje“.

V souvislosti s přípravou integrovaného dopravního systému „Doprava Ústeckého kraje“ je nutné stanovit jednotný Tarif Ústeckého kraje. Princip tarifu, zónově-relační, byl navržen a schválen v Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2011. Tento tarif již funguje v oblasti Lounsko-západ.

Nový zónově-relační tarif bude umožňovat výdej přestupních jízdních dokladů pro více spojů a výdej časových jízdních dokladů pro určité časové období (1 den, 7 dní, 30 dní a 90 dní). Jízdní doklady budou jak v papírové, tak v elektronické podobě (jízdní doklad uložený na bezkontaktní čipové kartě). Zastávky na území obce budou zpravidla sdruženy do tzv. tarifních zón. V rámci jedné tarifní zóny bude výše jízdného stejná bez ohledu na ujetou vzdálenost, obdobně jako je to běžné v městských hromadných dopravách. Jízdné z jedné zóny do jiné zóny bude stanoveno dle vzdálenosti tarifních zón, v reálu se jedná o vzdálenosti centrálních zastávek jednotlivých zón.

 

Podpora kontrolní činnosti Policie ČR

 

Radní rozhodli o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje.

Prostředky budou směřovat na úpravu vybavení dopravní policie, která na území Ústeckého kraje mj. provádí kontrolu dopravců, čímž přispívá ke zvyšování bezpečnosti na silniční síti v kraji. Vedlejším aspektem je pak přínos do rozpočtu Ústeckého kraje v podobě vybraných pokut (kaucí) z uskutečněných kontrol, téměř milion korun za rok 2013. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny k realizaci zástavby dvou zařízení POLCAM (zařízení sloužící k měření rychlosti vozidel za jízdy) demontovaných z motocyklů do osobních vozidel provozovaných dopravní policií Ústeckého kraje.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Stáčiště pro odpadní ropné látky v areálu TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem“ oznamovatele MINOREC k.s.

 

Rada se vyjádřila k oznámení záměru „Stáčiště pro odpadní ropné látky v areálu TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem“ oznamovatele MINOREC k.s., takto: Rada Ústeckého kraje požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Navýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

 

Rada Ústeckého kraje souhlasila s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení investičního fondu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ve výši 5 292 tis. Kč na rekonstrukci nemovitého majetku, z toho 4 292 tis. Kč na „Reko dílen Chomutov“ a 1 000 tis. Kč na „Reko Janov průtah – rozšíření komunikace“; dále se zvýšením příspěvku na provoz pro rok 2014 o 17 230 tis. Kč s tím, že část ve výši 1 500 tis. Kč (z prodeje nemovitostí) bude použita na opravu silnice č. III/24058 Rohatec před zimním obdobím 2014, část ve výši 15 000 tis. Kč (z rozpočtu kraje) bude použita na výspravy silnic II. a III. třídy před zimním obdobím 2014/15 a část příspěvku ve výši 500 tis. Kč bude použita na obnovu sítě označníků veřejné linkové dopravy.

 

Kraj hodnotí žádosti nemocnic o peníze na nová lůžka

 

Poslední zářijový den vypršel termín pro podávání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje – 2014“. Záměrem dotačního programu je podpora kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní, a to nákupem základního lůžkového vybavení nemocnic –elektricky polohovatelných lůžek vč. příslušenství, jako jsou zdravotní matrace, pacientské stolky a další.

 

 

První zasedání hodnotící komise proběhlo včera odpoledne. „Těší mě, že žádosti o dotaci podali všechny nemocnice v kraji. Předpokládáme že dojde k rozdělení celého objemu dotačního programu, který schválilo zastupitelstvo kraje v hodnotě 5 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák. V následujících dnech proběhne formální a věcné hodnocení žádostí, zastupitelstvo kraje bude o přidělení konkrétních dotací jednotlivým nemocnicím rozhodovat na svém jednání ve středu 29. 10. 2014.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 2.10.2014 / 2.10.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém