Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 67. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Poskytnutí finančního a věcného daru obci České Selo, Srbská republika

Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí  finančního daru 30.000,- Kč a věcného daru (slabikářů pro výuku českého jazyka) v maximální výši 5.000,- Kč obci České Selo.

V rámci projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckým krajem“ se uskutečnila zahraniční služební cesta delegace Ústeckého kraje do měst Jižního Banátu. Mezi navštívenými místy byla i obec České Selo. Finanční dar ve výši 30.000 Kč bude použit na vybavení Českého domu – na zakoupení venkovního nábytku. Věcný dar - zakoupené slabikáře v hodnotě 5.000 Kč – bude v obci sloužit pro zachování a rozvíjení českého jazyka.   

 

Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2015

Rada navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 5.000.000,- Kč, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč  dle návrhu rozpočtu na rok 2015.

V rámci rozpočtu na rok 2015 je naplánována částka 9 milionů korun na nákup vybavení pro:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, např. Dýchací přístroje přetlakové, Pneumatické zvedací vaky, Nafukovací stany, Přetlakové obleky, Zásahová vozidla do 3,5 t, Sady vyprošťovacího hydraulického zařízení, Záchranářské vybavení, Nákup technických prostředků požární ochrany.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, např. Dokumentační a výjezdové vozidlo, Mobilní výcviková a výjezdová základna pro vodní záchranu, Ruční, čelové, vodotěsné svítilny, Záchranné čluny, pádla, Pracovní oděvy, kombinézy, rukavice, Grafická stanice pro zpracování videozáznamů, Suché obleky do vody, Vozidlové videokamery, Sněžnice, Profesionální fotoaparát, Zdravotnické batohy první pomoci, Neoprenové záchranářské kombinézy, Zásahový kabát, obuv, Videokamery, Záchranné vesty, přilby, Lezecké kombinézy, Plovoucí lana, Záchranářské zavírací a pevné nože, Žebříky, Pevné lodní háčky, Figurína na nácvik transportních technik.

Při společném jednání s řediteli a ekonomickými náměstky jmenovaných složek byl Ústecký kraj požádán o možnost převedení finančních prostředků oproti zatím stávajícímu systému nákupu věcných darů prostřednictvím krajského úřadu. Takto lze nakupovat vybavení pro jmenované složky centrálně přes systém Ministerstva vnitra ČR. Cílem vybavení složek integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění operativní komunikace mezi jednotlivými složkami IZS, krizovými štáby v rámci Ústeckého kraje a zejména technického vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů Ústeckého kraje.

V roce 2014 daroval Ústecký kraj složkám IZS vybavení v hodnotě 7.240.915,21 Kč.

 

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016 – informace

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy provádí organizační a administrativní kroky k zajištění průběhu Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže, které se budou konat 17. 1. – 22. 1. 2016 v Ústeckém kraji:

zajištění smlouvy o pořadatelství s Českým olympijským výborem (podpis prosinec 2014), produkce a financování soutěží, propozice sportů, ubytování a stravování účastníků, příprava zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele a organizátora zahajovacího a ukončovacího ceremoniálu, medailových ceremoniálů, výsledkového servisu a akreditací. Předpokládané náklady z rozpočtu roku 2015 jsou 5,5 mil. Kč.

 

Fond solidarity EU, povodně 2013 – rozdělení finančních prostředků oprávněným žadatelům v Ústeckém kraji – 2. Kolo

Zastupitelům je navrženo rozhodnout o poskytnutí dotace k opatřením FSEU v celkové výši 8 764 766,06 Kč jednotlivým obcím takto:

OBEC

Výše dotace v Kč

Děčín

00261238

359 886,14

Dobříň

00526461

207 679,00

Dolní Poustevna

00261289

45 158,19

Heřmanov

00261327

119 543,00

Hřensko

00261351

1 150 398,58

Krupka

00266418

121 944,50

Křešice

00263851

1 456 907,00

Libotenice

00263940

92 614,00

Prackovice nad Labem

00264229

1 880 273,00

Štětí

00264466

21 718,50

Terezín

00264474

1 959 442,39

Ústí nad Labem

00081531

1 227 299,17

Verneřice

00261742

48 673,59

Vroutek

00265705

73 229,00

Celkem obce

8 764 766,06

 

Rada stanovila také neinvestiční účelovou dotaci k opatřením FSEU ve výši 4 293 914,95 Kč pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje.

V rámci 1. a 2. kola FSEU 2013 Ústecký kraj v roli zprostředkovatele obdržel z Národního fondu finanční prostředky ve výši 30 790 365,21 Kč. V rámci 3. (zatím posledního) kola Ústecký kraj v roli zprostředkovatele předložil Ministerstvu financí dne 3. 10. 2014 elektronickou Souhrnnou žádost ve výši 23 128 816,91 Kč. Dále pak Ústecký kraj v roli žadatele předložil Souhrnnou žádost v rámci 2. i 3. kola v celkové výši 1 713 381,52 Kč. V rámci FSEU tak Ústecký kraj (jako územní celek) předpokládá čerpání finančních prostředků v celkové výši cca 55,7 milionů korun.

 

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje – vyhodnocení spolupráce

Rada se zabývala vyhodnocením spolupráce v rámci uzavřeného Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Z oblastí aktivit Paktu zaměstnanosti lze hodnotit jako nejpřínosnější Aktivity vedoucí k získání finančních zdrojů pro Ústecký kraj.

Zástupci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje vedli řadu jednání k vyhlášení cílených výzev pro Ústecký kraj. Výsledky jednání lze shrnout následovně:

·         Navýšení alokace v programu Vzdělávejte se pro růst 2 v Ústeckém kraji o 38 mil. Kč.

·         Navýšení alokace v programu „Praxe pro mladé „ do 30 let v Ústeckém kraji  o 50 mil. Kč.

·         Alokace 100 mil. Kč do Ústeckého kraje na základě UV 52/2014 – cílená výzva MMR

dotační titul

počet podpořených projektů

celkový objem poskytnutých dotací

celkový počet pracovních míst

1. podnikatelské subjekty

59

84 296 191 Kč

214

2. obce, kraje a jimi zřízené práv. osoby, NNO

16

13 280 165 Kč

31

CELKEM

75

98 206 356 Kč

 

245

 

·         Vyhlášená výzva D8 – MPSV s alokací 50 mil. Kč pro Ústecký kraj

Od 1. 9. 2014  Ústecký kraj realizuje 2 projekty v rámci výzvy D8:

Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji zkrácený název: Společně to dokážeme, finanční alokace: 10.670.625,72 Kč, předpokládaný počet zapojených osob 290.

Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji, zkrácený název: Handicap nám nevadí, finanční alokace: 8.327.077,56 Kč, celkový předpokládaný počet zapojených osob 90 (reálně již nyní víme, že se zapojí minimálně 105 osob).

·         Vyhlášená výzva E1 – MPSV s alokací 10 mil. Pro Ústecký kraj

Na konci října 2014 byl schválen k financování předložený projektový záměr v rámci výzvy E1 s názvem: Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji, finanční alokace: 9 718 237,80 Kč, předpokládaný počet zapojených osob: 140 osob. Doba zahájení realizace 1. 12. 2014.

 

Další významnou aktivitou Paktu zaměstnanosti je realizace záměrů dotačních poradenských pracovišť. V průběhu měsíce října byla otevřena 2 dotační poradenská místa. První je umístěno v budově  krajského úřadu, druhé v prostorách příspěvkové organizace kraje Evropská obchodní akademie Děčín. Během listopadu bude otevřeno poradenské centrum v Mostě.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 13.11.2014 / 13.11.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém