Orientační nabídka


 

Trvalé změny jízdních řádů autobusů od 4. března 2012

změny-bus
K termínu 1. celostátní změny jízdních řádů, dochází na vybraných linkách k úpravám reagujícím na vyhodnocení provozu a žádostí zástupců obcí a měst v Ústeckém kraji.
Informace o okresech Děčín a Ústí nad Labem
 

 
 

Změny v okrese Děčín

  Linka Spoj Popis změny spoje nebo linky dopravce
  426 106 Posun spoje 106 z Verneřic o 17 min později (odj. 14:52) z důvodu zlepšení dostupnosti odvozu žáků ZŠ DPmD
    117 Posun spoje z Benešova n.Pl. o 8 min. později (odj. 15:43) v souvislosti s posunem spoje 106 a návazného spoje linky 427  
  427 137 Posun spoje z Děčína o 5 min. později (15:12).  Ve Verneřicích nám. zavedení návaznosti na spoj linky 458 z Ústí nad Labem (příj. 16:08) DPmD
  431   Na lince provedena rozsáhlejší změna s důrazem na zvýšení potenciálu turistického spojení Sněžníku pro pěší i cyklisty. V Děčíně zlepšení návaznosti na železniční dopravu. DPmD
    101,102 Na spojích využívaných zejména žáky zavedeno omezení provozu a nejedou v době letních prázdnin  
   

103,105,
106

Změna časové polohy spojů. Spoj 103 odjíždí z Děčína aut.nádr. o 50 min. dříve (odj 8:42) s návazností na vlak R od Ústí n.L. Spoj 105 odjíždí z Děčína o 5 min. později (odj. 14:02) v návaznosti na vlak EC od Ústí n.L. Spoj 106 je ze Sněžníku (odj. 9:30) posunutý o 55 min. dříve v souvislosti s posunem spoje 103.  
    109,110 Nové víkendové spoje z Děčína (109 odj. 10:42) s návazností na vlak R od Ústí n.L. a ze Sněžníku (110 odj. 11:30). Spoje jedou v době turistické a cyklistické sezóny od 7.4.2012 do 28.10.2012   
    121,122 Nové spoje nahrazující v pracovní dny školní spoje 101 a 102, jedou v době letních prázdnin v časové poloze vyhovující turistickým návštěvníkům oblasti Sněžníka (odj. z Děčína v 8:42 a ze Sněžníku v 9:30). V Děčíně návaznost na vlak R od Ústí n.L.  
    c Na víkendových spojích 103,105,106,108,109 a 110 je od 7.4.2012 do 28.10.2012 zavedena přeprava jízdních kol v trase Děčín - Sněžník a zpět.  
  445   Na této lince bylo na základě optimalizačních kroků vycházejících z analýzy počtu cestujících a schváleného dopravního plánu Ústeckého kraje přikročeno k úpravě provozu v pracovní dny. V době dopravní špičky dochází k mírné redukci nevytížených posilových spojů do Jílového a úpravou časových poloh do rovnoměrnějšího rozložení. Linka zároveň nebude obsluhovat úsek Děčín, hl. nádr. - Děčín, poliklinika obsluhovaný ve velkém rozsahu linkami MHD. Mírná úprava nabídky spojení vdo Libouchce, rozsah nabídky spojů v úseku Libouchec - Telnice - Chlumec se nemění. DPmD
  454 4 Posun polohy v celé trase o 10 minut (13:40) na žádost studentů z Varnsdorfu, současně větší odstup od komerčního spoje 510901/11 (Quick Bus). Objednatel linky je Liberecký kraj ve spolupráci s Ústeckým krajem. ČSAD ČL
  461 24,42 Posun spoje 24 z České Kamenice o 5 min. později (odj. 18:10) a přetrasování přes Nový Svět.  Posun spoje 42 z České Kamenice o 5 min. dříve (5:05), prodloužení jízdní doby do Kamenického Šenova. Změny v podobě nových spojů 13, 28 a 39 nezasahují do Ústeckého kraje.Objednatel linky je Liberecký kraj ve spolupráci s Ústeckým krajem. ČSAD ČL
  462 29,32 Spoj 29 prodloužen z Kamenického Šenova přes Nový Svět do České Kamenice (příj.17:00).  Posun odjezdu spoje 32 z České Kamenice o 5 min. dříve (odj. 12:30), mírné prodloužení jízdní doby do České Lípy. Objednatel linky je Liberecký kraj ve spolupráci s Ústeckým krajem. ČSAD ČL
       

 

Změny v okrese Ústí nad Labem

  Linka Spoj Popis změny spoje nebo linky dopravce
  3 104 Posun odjezdu víkendového spoje v celé trase o 5 min. později (Ú.n.L.Mírové n. 5:12) z důvodu vytvoření návaznosti v Nových Předlicích z linky 12 od Chabařovic (příj. 5:21/odj. 5:23). Tímto opatřením vzniká spojení Chabařovic s Trmicemi, případně se zastávkou Trmická (Makro) prostřednictvím dalšího přestupu mezi linkami 3 a 19 v zast. Trmice, Za humny (příj. 5:28 / odj. 5:30) a zlepšení dostupnosti na ranní nástupy ve směnném provozu.   DPmUL
  445   Na této lince bylo na základě optimalizačních kroků vycházejících z analýzy počtu cestujících a schváleného dopravního plánu Ústeckého kraje přikročeno k úpravě provozu v pracovní dny. V době dopravní špičky dochází k mírné redukci nevytížených posilových spojů do Jílového a úpravou časových poloh do rovnoměrnějšího rozložení. Linka zároveň nebude obsluhovat úsek Děčín, hl. nádr. - Děčín, poliklinika obsluhovaný ve velkém rozsahu linkami MHD. Mírná úprava nabídky spojení vdo Libouchce, rozsah nabídky spojů v úseku Libouchec - Telnice - Chlumec se nemění. DPmD
  451 105,108 Zavedeno omezení ranních spojů v úseku Ústí n.L. - Telnice jen na dny školního volna (ve dnech školního vyučování nahrazeny spoji 103 a 130)  BusLine
    103,130 Nové ranní spoje (nahrazují spoje 105 a 108) v prodloužené trase Ústí n.L. - Telnice  - Krásný Les, které jedou jen ve dnech školního vyučování.  
  452 227,229 Nové večerní spoje v pracovní dny zlepšující z Ústí nad Labem spojení Libouchce a Petrovic (odj. 19:44 a 20:44). Zároveň nahrazují spoj 129 linky 453 s odjezdem v 20:05.  BusLine
    230 Nový večerní spoj v pracovní dny z Petrovic do Ústí nad Labem (od. 21:16)  
  453 129 Zkrácení večerního spoje z Libouchce a Petrovic jen do úseku Ústí nad Labem - Velké Chvojno (odj. 20:05) z důvodu zavedení nových spojů na lince 452. BusLine
    106 Nový večerní spoj v pracovní dny z Velkého Chvojna do Ústí nad Labem (odj. 20:50)  
  454   Nová linka 592454 Petrovice, Krásný Les - Petrovice zavedená na základě vzniku požadavku přepravy zvýšeného počtu žáků z Krásného Lesa (dosud spojení jen do Telnice) do Petrovic. V provozu jen ve dnech školního vyučování v počtu 2.párů spojů. BusLine

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 9.2.2012 / 9.2.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies