Orientační nabídka


 

Turistická hranice mezi Českým a Saským Švýcarskem mizí

001
Turistika bez hranic je nejen vize, ale také název přeshraničního projektu, který připravil Ústecký kraj na podporu turismu v regionu Českosaského Švýcarska, zejména v oblasti kvality poskytovaných služeb. Nositelem projektu je Ústecký kraj a partnerem na německé straně je Turistický spolek Saského Švýcarska.
Tisková zpráva ze dne 24. října 2013
 

 
 

Dne 17. října 2013 se uskutečnila v Krásné Lípě konference k projektu Turistika bez hranic pro místní aktéry v cestovním ruchu, kde byly představeny aktivity, které jsou v rámci přeshraniční spolupráce realizovány a jsou cíleny na zviditelnění regionu Českosaského Švýcarska a okrajových částí přiléhajících destinačních oblastí Krušné hory a České středohoří na trhu cestovního ruchu. 

 

„Speciální pozornost je v projektu věnována propagaci území jako bezbariérové turistické destinace. Region má potenciál být zajímavý pro návštěvníky se sníženou mobilitou, nabízí jim celou řadu atraktivit. Hlavním předpokladem úspěchu bude srovnatelný standard a kvalita služeb na obou stranách hranice a detailní informovanost návštěvníků. Na německé straně hranice standardy splňuje velké množství turistických služeb a nevidím významné překážky, proč bychom podobné služby nemohli nabízet i u nás,“ popisuje speciální cíl projektu Jan Szántó, radní Ústeckého kraje pro oblasti zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

 

Marketingová kampaň je zaměřena také na cykloturistiku. Labská cyklostezka představuje páteřní cyklotrasu vedoucí ze Špindlerova Mlýna v Krkonoších až k německému Hamburku. Na území Ústeckého kraje trasa vede od Štětí, přes Roudnici nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín až do Hřenska, odkud pokračuje dále na sever. Tato cyklotrasa je využívána mnohými cykloturisty, jak českými tak německými.

 

„Součástí projektu je studie, která analyzuje stav a využití cyklostezky. Na základě zjištěných poznatků cílíme její další rozvoj tak, aby plně odpovídal potřebám turistů. V plném provozu jsou na Labské mobilní sčítače, které jsme v rámci projektu zakoupili, a čísla, která máme z období duben – září letošního roku, jsou skvělá. Například v lokalitě Velké Březno cyklostezku využilo přes 50 tisíc pěších, cyklistů a bruslařů,“ dodává Jan Szántó.

 

Kooperačním partnerem Ústeckého kraje je sdružení cestovního ruchu Turistický spolek Saského Švýcarska se sídlem v Pirně, které se více než 10 let angažuje v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Sasku a v marketingu celé německé části cyklostezky Labe od české hranice až do německého Dessau.

 

Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 a jeho ukončení je plánováno s koncem roku 2014.

 

Zdroj: Mgr. Petra Ludwigová, Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

Foto: fotofo.cz

01
01
Konference se uskutečnila v nově otevřeném Křinickém pivovaru v Krásné Lípě.

01
Aktivity německého projektového partnera představil Tino Richter, ředitel Turistického spolku Saského Švýcarska.

01
Aktivity na české straně představil Filip Brodský, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

01
Účastníci konference navštívili sociální podnik MANA čokoládovna v Krásné Lípě.

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 24.10.2013 / 24.10.2013 | Účinnost do: 24.11.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém