Orientační nabídka


 

Tým Dopravy ÚK - archiv dokumentů

 
 
 

Organizátora zajištění přepravy osob veřejnou linkovou autobusovou nebo železniční dopravou v závazku veřejné služby, a další s tím související úkony vykonává podle Organizačního řádu v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti (vedoucí oddělení Ing. Jakub Jeřábek, e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz ).


V rámci oddělení působí následující skupiny:        

Skupina techniky a technologie dopravy

-      Bc. Radek Kozlík ( kozlik.r@kr-ustecky.cz ) – vedoucí skupiny techniky a technologie dopravy

·        Bc. Rostislav Dostál, DiS (dostal.r@kr-ustecky.cz)  – technolog autobusové dopravy

·       Martin Duda (duda.m@kr-ustecky.cz ) – technolog autobusové dopravy

·       Petr Nevyhoštěný (nevyhosteny.p@kr-ustecky.cz) – technolog autobusové dopravy

·       Ing. Jan Otčenášek (otcenasek.j@kr-ustecky.cz) – technolog autobusové dopravy

·       Bc. Aleš Cestr (cestr.a@kr-ustecky.cz) – technolog železniční dopravy, koncepce infrastruktury a provozu

·       Bc. Miroslav Škarohlíd (skarohlid.m@kr-ustecky.cz) – Tarif a SPP DÚK, technologie a koncepce odbavení

Skupina financování a smluvního zajištění

-         Bc. Radek Kozlík ( kozlik.r@kr-ustecky.cz ) – vedoucí skupiny financování a smluvního zajištění

·       Pavel Bureš (beres.p@kr-ustecky.cz) – správce a ekonom smluv autobusové dopravy

·       Mgr. Radka Opavová (opavova.r@kr-ustecky.cz) – správce a ekonom smluv (clearing a tržby, integrované MHD, další smlouvy)

·       Bc. Michaela Vašíčková (vasickova.m@kr-ustecky.cz) – správce a ekonom smluv železniční dopravy

Skupina marketingu

-          Ing. Miroslav Müller (muller.m@kr-ustecky.cz) – tiskoviny, grafika, média, reklamní služby

-         Světla Vítková, DiS. (vitkova.s@kr-ustecky.cz ) - DÚKmobil, propagační a venkovní akce DÚK      

Skupina Centrálního dispečinku DÚK

-          Mgr. Jindřich Jelínek Ph.D. (jelinek.jindrich@kr-ustecky.cz) – vedoucí Centrálního dispečinku DÚK

·         Petr Baša (basa.p@kr-ustecky.cz) – dispečer

·         Marek Janeček (janecek.m@kr-ustecky.cz) – dispečer

·         Ludvík Hruška (hruska.l@kr-ustecky.cz) – dispečer

·         Ing. Petra Krupičková (krupickova.p@kr-ustecky.cz) – dispečer

·         Darina Vorlíčková (vorlickova.d@kr-ustecky.cz) – dispečer

Skupina kontroly kvality

-        Bc. Martin Verner (verner.m@kr-ustecky.cz) – vedoucí skupiny kontroly kvality

·          Jindřich Černý (cerny.j@kr-ustecky.cz) – kontrolor veřejné dopravy

·          Josef Fejtek (fejtek.j@kr-ustecky.cz) – kontrolor veřejné dopravy

·          Martin Jeníček (jenicek.m@kr-ustecky.cz) – kontrolor veřejné dopravy

·          Rudolf Marek (marek.r@kr-ustecky.cz) – kontrolor veřejné dopravyZákladní právní předpisy využívané v samostatné působnosti:
- zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- další právní předpisy umožňující výkon v samostatné působnosti.

Základní právní předpisy využívané v přenesené působnosti:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost oddělení:

- připravuje podklady pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti kraje ve veřejném zájmu podle místních podmínek území kraje, v souladu s plánem dopravní obslužnosti a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici,

- zajišťuje dopravní plánování,

- podílí se na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,

- koordinuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících a zajišťuje jejich technickou a provozní propojitelnost,

- zajišťuje přípravu a následné projednání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci v radě kraje,

- stanovuje hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požaduje splnění dalších standardů; současně provádí kontroly dodržování těchto standardů u dopravců,

- zajišťuje podklady pro úhradu kompenzace dopravcům v rozsahu stanoveném ve smlouvě a poskytuje ji v souladu s příslušnými smlouvami dopravcům,

- předkládá návrh rozsahu dopravní obslužnosti samostatným orgánům kraje,

- sestavuje a projednává s dotčenými obcemi své stanovisko k žádosti o přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy,

- projednává s provozovatelem dráhy návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu

- zajišťuje komplexní marketing a komunikaci kraje v oblasti veřejné dopravy zajišťované krajem pod názvem „Doprava Ústeckého kraje“ (připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů představujících dopravní obslužnost, provozuje webový portál www.dopravauk.cz, spravuje facebookový profil Doprava Ústeckého kraje, spolupracuje při tvorbě produktů dopravní obslužnosti v kraji, mediálně prezentuje krajem zajišťované veřejné služby v přepravě cestujících, příprava tiskových zpráv, apod.),

- spolupodílí se na realizaci projektů v oblasti veřejné dopravy v rámci sousedících/partnerských regionů vč. zahraničních a aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými/sousedními regiony vč. zahraničních,

- připravuje návrhy a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení,

- vyřizuje podněty, petice a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi ředitele úřadu.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava > Tým Dopravy ÚK

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém