Orientační nabídka


 

Účast v mezinárodních organizacích - ECRN

 

 
 
ECRN
ECRN – European Chemical Regions Network 

Evropská síť chemických regionů (dále ECRN) je uskupení 10 členských regionů z 6 evropských zemí, které spojuje chemický průmysl.

ECRN se snaží podporovat zlepšení strategií regionálního rozvoje, rozvíjet regionální partnerství chemických regionů a zachovávat jejich konkurenceschopnost podporou evropské spolupráce a formulováním společných zájmů.

Chemické regiony si v rámci ECRN vyměňují zkušenosti, informace, know-how, vytváří společné projekty, hledají řešení obecných i velmi specifických problémů a reagují na výzvy chemického odvětví a spolupracují s dalšími zúčastněnými stranami na evropské úrovni.

Jako jediný region z České republiky je Ústecký kraj zapojen do této sítě od roku 2006. Kraj se zapojil prostřednictvím této sítě např. do projektů: Logistika v chemickém průmyslu (ChemMultimodal a ChemLog-T&T) a Podpora chemických klastrů (ChemClust), v jehož aktivitách chce kraj pokračovat i nadále.

ECRN je také členem „Skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu“ zřízenou Evropskou komisí, kde zastupuje regionální perspektivu mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru a občanské společnosti. ECRN je také pozorovatelem experimentálního programu REACH, který je implementován Komisí EU pro provádění nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Další informace a aktuality:

Mapa členů
ECRN - mapa členů
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2020 / 14.10.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém