Orientační nabídka


 

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice

Silnice II/263 z České Kamenice až na hranici okresu Česká Lípa se dočkala kompletní rekonstrukce v délce téměř 9 kilometrů. Přestřižením pásky pak byla tato komunikace zprovozněná a předaná řidičům do užívání. Konečná cena investiční akce Ústeckého kraje činí 163 milionů korun.
Tisková zpráva z 16. listopadu 2022
stříhání pásky silnice
 

 
 


„Rekonstrukce této silnice v kombinaci s rekonstrukcí silnice II/262, která byla ukončená před měsícem, výrazně zvýší komfort řidičů v této části Děčínska. Zlepší se nejen plynulost dopravy, ale také sníží prašnost, což pozitivně ovlivní život obyvatel obcí na trase,“ řekl hejtman Jan Schiller.

Jednalo se o rekonstrukci silnice II. třídy, a to komunikace II/263 v úseku Česká Kamenice až hranice okresu, celkem tedy 8,996 km. Povrch komunikace byl kvůli velkému zatížení dopravou v nevyhovujícím stavu, a proto byla provedena rekonstrukce krytu v celém úseku a dále rekonstrukce stávajících propustků, mostu a odvodnění. Investiční akce kraje stála 163,37 milionů korun, z toho 90 % bude hrazeno z dotačních zdrojů (z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu). Cílem projektu bylo podpořit zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšit stavebnětechnický stav komunikace. Tím se zvýšila plynulost jízdního provozu, snížila nehodovost a snížila prašnost, což vede k lepšímu životnímu prostředí v lokalitě. Rekonstrukcí také došlo k zvýšení zatížitelnosti vozovky. Nyní je komunikace v odpovídajícím stavu vzhledem k současným i budoucím dopravním podmínkám.

„Součástí stavebních prací byla i kompletní rekonstrukce 29 propustků, mostu přes Huníkovský potok a rekonstrukce a vybudování vpustí a jejich zaústění do dešťové kanalizace v obci Velká Bukovina,“ upřesnil Tomáš Rieger, radní pro investice.

„Práce probíhaly za úplné uzavírky a provoz byl veden po objízdných trasách. Víme, že to místním mohlo činit komplikace, děkujeme za jejich trpělivost a pevně věříme, že odměnou je jim dnes otevřený rekonstruovaný úsek silnice II/263,“ dodal Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem EUROVIA CS.


Zhotovitelem byla „Společnost Česká Lípa - Česká Kamenice“, kde EUROVIA CS, a.s. je Společník 1 a SaM silnice a mosty a.s. je Společník 2. Stavební práce začaly 21. března 2022 a dokončeny byly 4. listopadu 2022.

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice
Akci zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

 

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice
Úvodní řeč pronesl také radní Tomáš Rieger

 

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice
Pásku přestřihli zástupci Ústeckého kraje i zhotovitele

 

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice
Silnice II/263 z České Kamenice až na hranici okresu Česká Lípa se dočkala kompletní rekonstrukce

 

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice

U České Kamenice čekají řidiče kilometry nové silnice


 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 16.11.2022 / 16.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies