Orientační nabídka


 

Účast na jednání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří v Annaberg - Bucholz

 

 
 

 

Cestovní zpráva

ze služební zahraniční cesty

 

Datum cesty:

3.12.2009

Název, cíl a důvod cesty:

Účast na jednání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří v Annaberg - Bucholz

Rozšíření přeshraniční spolupráce v kultuře a koordinace kulturních akcí na obou stranách hranice

 

Harmonogram cesty:

7:00 – 7:45 odjezd z Loun do Mostu

7:50 – 9:45 cesta z Mostu do Annabergu - Bucholz

9:50 – 12:35 jednání komise v Okresní umělecké škole Annaberg

12:40 – 14:10 cesta z Annabergu - Bucholz do Mostu

14:10 – 14:50 cesta z Mostu do Ústí nad Labem

Průběh a výsledky cesty:

Pracovní cesta do Annabergu - Bucholz souvisela s konáním kulturní komise Euroregionu Krušnohoří v Okresní umělecké škole  v Annabergu - Bucholz. Jednání probíhalo, jako obvykle podle připraveného programu.  Podstatnou částí zasedání komise pro kulturu  bylo projednávání jednotlivých projektů z programu Cíl 3 / Ziel 3, podaných na české straně pro jednání Lokálního řídícího výboru. Dále byly projednávané tradiční kulturní akce, zejména program nadcházejícího adventního setkání, které se uskuteční 5.12.2009 v Pappendorfu za účasti pěveckých sborů z obou stran hranice. Na závěr jednání připadla příprava zasedání komise pro mládež a kulturu v roce 2010 a následně aktuální informace z jednotlivých částí Euroregionu Krušnohoří.  

Spolucestující:

PhDr. Václav Hofmann, předseda kulturní komise Euroregionu Krušnohoří, PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě.

Náklady na cestu hrazeny z:

Rozpočtu KÚ

Zpracoval:

PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče

Datum:

12. prosince 2009

 
Zodpovídá: PhDr. Petr Novák, CSc.
Vytvořeno / změněno: 22.12.2009 / 22.12.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies