Orientační nabídka


 

Účast v mezinárodních organizacích - Hydrogen Europe

 

 
 
HyHydrogen Europe“ je přední evropské průmyslové sdružení podporující vodík jako cestu k bezemisní evropské společnosti.

Na podporu rozvoje odvětví FCH (Technologie palivových článků a vodíku) vzniklo evropské partnerství „European Hydrogen Valleys S3 Partnership“ , které sdružuje více než 50 regionálních a místních orgánů, které jsou odhodlány podporovat rozvoj hodnotového řetězce FCH a jeho rozsáhlé zavádění.
Tyto technologie mají potenciál hrát v procesu transformace energetiky klíčovou roli. Technologie FCH představují zralé a konkurenceschopné řešení nulových emisí pro rostoucí počet aplikací, přičemž „zelený vodík“ se vyrábí pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Hlavním cílem evropského partnerství European Hydrogen Valleys (vodíkových údolí) je spolupodílet se na řešení problematiky globálního oteplování a zmírnit jeho dopady na společnost a ekosystémy podporou produkce čistého vodíku prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.
Využití pak nalezne čistý vodík v několika odvětvích, jako je energetika, doprava a průmyslová výroba.

Ústecký kraj aktivně podporuje rozvoj vodíkové ekonomiky v kraji, je zakládajícím členem Vodíkové platformy Ústeckého kraje, podpora rozvoje vodíkových projektů je jednou z prioritních oblastí Plánu transformace Ústeckého kraje v souvislosti s útlumem těžby a plnění závazků Green Deal EU.
Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil do European Hydrogen Valleys S3 Partnership.

V rámci přistoupení k tomuto partnerství Ústecký kraj deklaruje zájem podílet se na těchto cílech:
  • rozvíjet technologickou připravenost a komerční dostupnost aplikací technologií palivových článků a vodíku,
  • řešit nedostatečný přístup k informacím a odborným znalostem v oblasti vodíku,
  • rozvíjet spolupráci a podporovat společné investice v oblasti vodíku mezi evropskými regiony,
  • posílit hodnotový řetězec pro technologie palivových článků a vodíku prostřednictvím meziregionální spolupráce,
  • přispívat k dekarbonizaci ekonomiky Evropské unie,
  • rozvíjet ekologickou výrobu vodíku,
  • být aktivním účastníkem tvorby politiky EU v oblasti vodíku.
  • podpořit aplikovaný výzkum vodíkové mobility (silniční, železniční, vodní, letecké), včetně autonomní (individuální, hromadné, dopravní)
  • umožnit pilotní ověřování nových řešení na testovací infrastrukturách nebo v reálném provozu.

Na základě uzavřené dohody mezi Hydrogen Europe a European Hydrogen Valleys S3 Partnership se ustanovil „Regionální pilíř Hydrogen Europe“, jehož je Ústecký kraj také členem.

Hydrogen Valleys Maps

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 25.1.2022 / 25.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies