Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Účast zástupců Ústeckého kraje na Regiontouru v Brně

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Téma: Účast zástupců Ústeckého kraje na Regiontouru v Brně

(odpovědi na otázky České tiskové kanceláře  ze dne 10. ledna 2002)

 

Otázka: Název navštíveného veletrhu, od kdy a do kdy se koná

Odpověď: 11. mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour, který dnes začal v Brně a potrvá až do neděle.

Otázka: Kolik radních a kteří na něj vyjeli?

Odpověď: Odjel Ing. Pavel Tošovský, zástupce hejtmana, který má ve své politické kompetenci řízení odboru regionálního rozvoje a investic, jež je garantem přípravy a organizace. Dále Josef Benda (ODS) – předseda komise, která se zabývá cestovním ruchem, Jan Szántó (ČSSD), Ing. Pavel Kouda (ČSSD), PhDr. Vlastimil Doležal (ODS). Veletrh též navštíví hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje ing. Jiří Kubricht, při této příležitosti se zde totiž konají také porady hejtmanů a ředitelů KÚ z ČR.

Otázka: Kdy odjeli a kdy se vrátí?

Odpověď: Odjeli ve čtvrtek 10. ledna ráno a vrátí se v pátek 11. ledna v poledne s výjimkou ing. Tošovského.

Otázka: Co je jejich úkolem na veletrhu?

Odpověď: Ústecký kraj se poprvé ve své krátké historii prezentuje jako celek na akci tohoto zaměření a rozsahu, pro tuto a podobné příležitosti připravil také expozici (odbor regionálního rozvoje a investic). Ústecký kraj by se zde rád představil jako kraj, který může nabídnout mnoho zajímavých příležitostí turismu i cestovnímu ruchu. Proto přípravě prezentace věnoval Ústecký kraj i jeho úředníci velkou pozornost a stejnou pozornost si zaslouží i vyhodnocení jeho přínosu, zkušeností. Proto je důležitá i osobní účast nejen úředníků (ti jsou zde celkem 3), kteří mají své úkoly v expozici kraje, ale především volených zástupců kraje. Jejich úkolem je nejenom být k dispozici návštěvníkům veletrhu v našem stánku, ale také sbírat informace a zkušenosti z jiných krajů, které se zde rovněž prezentují. Jejich úkoly se tematicky týkají problematiky územního členění a možností další prezentace kraje v ČR i mimo ni.  

Otázka: Kdo jejich výjezd platí (jak tam jeli, kolik bude stát refundace, kolik případný plat řidiče)?

Odpověď: Zástupci Ústeckého kraje odjeli 2 auty (1 referentské, 1 soukromé), které řídí sami, takže řidiče neplatíme. Tento výjezd je financován z položky „služební cesty zastupitelů“, z níž jsou hrazeny cesty nejenom radních, ale i jiných zastupitelů Ústeckého kraje. Refundovat budeme pouze J. Bendovi, a to částku asi 1500 Kč.

Otázka: Projednávala jejich účast rada?

Odpověď: Rada nemusí schvalovat tuzemské služební cesty, o Regiontouru se ale v prosinci jednalo. Rada Ústeckého kraje byla totiž průběžně informována o postupu přípravy prezentace Ústeckého kraje na této akci (při zpracovávání Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje), přičemž účast radních (s výjimkou P. Tošovského a J. Bendy – viz jejich politické úkoly otázka č. 2) vycházela z jejich osobního zájmu se jí zúčastnit.  

Otázka: Jaké bylo stanovisko hejtmana a vicehejtmana?

Odpověď: Hejtman Jiří Šulc: Někdy se nám vyčítá, že o takové akce nemá nikdo zájem, jindy se zase zájem považuje za přehnaný. Nedokážu posoudit, zda v tomto případě je účast tří úředníků a pěti radních malá, nebo velká. Do budoucna si ale myslím, že takové cesty by neměly být časté a neměly by překročit určité finanční limity.

Vicehejtman Jaroslav Foldyna: Nemohu komentovat účast radních na Regiontouru – zatím nemám informace o tom, jak početné bylo zastoupení jiných krajů a jaký efekt to přineslo. Svoji cestu by měl zdůvodnit každý ze zúčastněných.  

Otázka: Kolik celkem tato účast bude kraj stát?

Odpověď: Účast radních se odhaduje na asi 30 000 korun. 

Otázka: Jaký další výlet pro radní a které  se připravuje?

Odpověď: Nepřipravujeme pro radní žádné výlety, ani tento výjezd není výletem – jde o pracovní cestu.

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.2.2002 / 20.2.2002 | Zveřejnit od-do: 4.12.2001-4.3.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém