Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Krizové situace

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2017 - II. část dotace

 
logo ÚK
Listopad/2017
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016
 

 
 

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) prostřednictvím Ústeckého kraje poskytuje účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 (viz příloha č. 1). Podmínky pro použití účelové neinvestiční dotace dle jednotlivých bodů, na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 jsou uvedeny v Zásadách poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, které jsou přílohou č. 2.

 

Přijaté finanční prostředky zaúčtujte v příjmech na položku 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu). Výdaje je třeba sledovat pod účelovým znakem 14004 (Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Obec jako příjemce prostředků účelové neinvestiční dotace je povinna uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec, jako konečný příjemce prostředků z účelové neinvestiční dotace, je povinna uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou účelovou neinvestiční dotaci vypořádat s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14, odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), (dále jen „vyhláška“). Vypořádání zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7A vyhlášky (příloha č. 3), na krajský úřad nejpozději do 5. února 2018 (prostřednictvím datové zprávy). Ve stejném termínu provede převod nevyčerpaných finančních prostředků, z poskytnuté účelové neinvestiční dotace, na účet kraje.

 
Zodpovídá: Ing. Marcel Kucr, DiS.
Vytvořeno / změněno: 23.10.2017 / 23.10.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém