Orientační nabídka


 

Umění mezi Argentinou a Československem

hhh
LOUNY
Slavnostní večer věnovaný mezinárodnímu významu sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech a křtu anglické verze katalogu Konstruktivní tendence, spojený s přednáškovým blokem o kontaktech mezi československými a argentinskými umělci v 70. letech 20. století. Akce se koná u příležitosti stého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Argentinskou republikou a Českou republikou.
 
Kdy:
10.4.2024 18:00 - 10.4.2024 20:00
Kde:
Galerie Benedikta Rejta
Pořadatel akce:
Velvyslanectví Argentinské republiky
Galerie Benedikta Rejta
Moravská galerie v Brně
 

Přednáškový blok

Přednáškový blok bude věnovaný vztahům mezi československou a argentinskou výtvarnou scénou v 70. letech 20. století. Galerie Benedikta v tomto příběhu sehrála svou roli, když v roce 1971 hostila Pavlem Štěpánkem připravenou výstavu Argentinští konstruktivisté.

 

● Pavel Kappel - Argentinský experiment. Centro de Arte y Comunicación v základních obrysech

Přednáška seznámí posluchače se stručnou historií skupiny a obrysy její činnosti v 70. letech 20. století a propojením s československou výtvarnou scénou. Výstava, která se uskutečnila v Galerii Benedikta Rejta v roce 1971 je jedním z mnoha příkladů bohaté činnosti a mezinárodních kontaktů argentinské skupiny CAYC (Centro de Arte y Comunicación). Její hlavní organizátor, teoretik a kritik Jorge Glusberg kolem sebe shromáždil řadu výtvarníků, architektů, sociologů a vědců, spojující problémy umělecké, vědecké a společenské. Na výstavě byla zastoupena různorodá škála výtvarných projevů – od figurativních přes informelní až po díla konstruktivního ražení, některá díla vznikala s pomocí počítače.

● Prof. Pavel Štěpánek - Argentinská výstava v Lounech v roce 1971. Argentinské a latinskoamerické umění a jeho vazby k Česku (v 60. a 70. letech 20. století)

Přednáška je zaměřena jako připomenutí kontaktů českého prostředí s novými světovými proudy, které v době nastupující „normalizace“ (70.léta) už nebyly vítány v hlavním městě, ale v regionálních centrech se jim dostávalo pozornosti. Příkladem budiž činnost Galerie B. Rejta v Lounech, která se zaměřila na dokumentaci proudu geometrické abstrakce, jak domácí, tak cizí. Konkrétně se tento zájem projevil vystavením argentinské serigrafie, vycházející z pokusů využít tehdy se počínající počítačové techniky. Obdobné tendence zjišťujeme i v dalších zemích Latinské Ameriky , např. Mexiku, Venezuele, a jinde. Mutno připomenout, že české kontakty s touto oblastí zaznamenáváme už od 16. století a trvají dodnes.

● Jana Písaříková - Adresát: Buenos Aires. Česko-argentinský umělecký network počátku 70. let

Mail-artové aktivity mezi umělci komunistického Československem a Argentinou představovaly určitý druh umělecké praxe, jejímž cílem nebylo tolik přispívat k produkci originálních vizuálních komodit, ale formovat myšlenky a posilovat program vedoucí k potenciální proměně umělecké tvorby a jejího společenského postavení. Jedním z klíčových uzlů poštovních uměleckých kontaktů byla organizace CAYC (Centro de Arte y Comunicación) založená aktivistou, kurátorem a promotérem nových uměleckých forem, Jorge Glusbergem. Vzájemná umělecká komunikace se rozvíjela především koncem 60. a v první polovině 70. let a s nástupem normalizace ustala. To, co Glusberg nazval nadějí na sociální změnu v Latinské Americe, se v 70. letech stalo součástí represivní oficiální doktríny a propagandy v Československu.


Slavnostní večer zahájí Kateřina Melenová, ředitelka GBR, velvyslanec Argentinské republiky Jeho excelence pan Claudio Javier Rozencwaig a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Večer se koná ve spolupráci Galerie Benedikta Rejta a Velvyslanectví Argentinské republiky. Přednáškový blok připravila Galerie Benedikta Rejta společně s Moravskou Galerií v Brně.


 

Typ akce:
  • Kulturní akce
Zodpovídá: Zuzana Nováčková
Vytvořeno / změněno: 25.3.2024 / 25.3.2024
 
 

Výpis akcí dle názvu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém