Orientační nabídka


 

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

LOGO EU
Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
 

 
 

                                                       

                         


Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“  

Aktivity do července 2020

Česko-německý přeshraniční projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří se v roce 2020 přehoupl do své druhé poloviny a chystá se na své zakončení v roce 2021. Do roku 2020 aktivity projektových partnerů na české straně zahrnuly především restaurování, nezbytné materiálové průzkumy a vědecký výzkum, včetně jeho prvotní prezentace v rámci přednáškové činnosti. V srpnu 2019 bylo na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech ukončeno Asgard Kleinbauerovou restaurování tonda se sv. Annou Samotřetí z výzdoby svorníku klenby severní předsíně děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. FOTO 01 Tondo je jedním z restaurovaných sbírkových předmětů v projektu a stalo se tak i faktickým symbolem vzájemné spolupráce mezi českou a německou stranou. Dílo se nachází ve sbírce Oblastního muzea a galerie v Mostě (inv. č. UP 0393). Dne 12. 9. 2019 se v Oblastním muzeu a galerii v Mostě (též OMGM) odehrál za finanční podpory MK ČR z Programu pro památky UNESCO retrospektivní workshop Ústeckého kraje věnovaný úspěšnému zápisu statku na Seznam světového dědictví, příznačně nazvaný „Cesta Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge mezi světové dědictví (1998–2019)“. Zde tak bylo možno veřejnosti poprvé představit restaurované tondo, které bude v roce 2021 spolu s ostatními díly v projektu prezentováno v závěrečné výstavě Krušnohoří/Erzgebirge. Umění pozdního středověku. FOTO 02


Do 31. května 2020 bylo ukončeno restaurování trojice děl, a to jak ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě, tak ze sbírky Regionálního muzea v Teplicích. Do muzeí se po restaurování vrátily Votivní deska mostecká od Mistra IW (OMGM inv. č. UOM 0368), Trůnící Madona (OMGM inv. č. UP 0463) a Madona z Krupky (OMGM inv. č. OP 587). Převoz byl zajišťován odborně specializovanou firmou počátkem června 2020. FOTO 03 Restaurování Votivní desky mostecké prováděl restaurátor Jakub Stretti (Praha). Trůnící Madonu, zv. též z Litvínova, restaurovala restaurátorka Monika Wolfová (Kyjov). Madona z Krupky prošla ateliérem restaurátora Jindřicha Šlechty (Horažďovice). Projekt tak dal široce příležitost zapojit se restaurátorům z různých koutů České republiky a podpořil tak povědomí o kulturním bohatství severozápadních Čech. Interdisciplinaritu v projektu a těsnou spolupráci během procesu restaurování zajišťovala Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) při Akademii výtvarných umění v Praze.


Aktuálně probíhá odborné zpracování veškerých výsledků získaných během procesu restaurování a materiálového průzkumu do předem definovaných výstupů projektu. Jednou z důležitých nejbližších akcí, které v říjnu 2020 čeká partnery na české straně, je organizace odborného kolokvia a výstavy Příběh starého Mostu s podtitulem Na památku Heide Mannlové Rakové. K odbornému kolokviu bude rovněž připraven stejnojmenný sborník.


FOTO 01      Tondo se sv. Annou Samotřetí po restaurování (OMGM inv. č. UP 0393). Foto M. Žihla, 2019.

FOTO 02      Prezentace tonda na retrospektivním workshopu Ústeckého kraje dne 12. 9. 2019 v Mostě. Foto E. Hladká, 2019.

FOTO 03      Převoz restaurovaných děl v červnu 2020. Foto J. Šrejberová, 2020.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 5.8.2020 / 5.8.2020 | Zveřejnit do: 31.12.2025
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém